Facebook

regulament BH / IPO

REGULAMENTUL INTERNATIONAL DE EXAMINARE A CÂINILOR  DE COMPANIE (BH)
AL  FEDERAŢIEI  CHINOLOGICE  INTERNAŢIONALE

 

PREVEDERI GENERALE

Abrevieri generale:

FCI – Federatia Chinologica Internationala
AE – arbitru de examen
RE – responsabil examen
CC – conductorul cainelui
CCc – echipa conductor – caine
Cs / Cm – comanda sonora / comanda prin semn cu mana

Generalităţi

Examenele şi competiţiile pentru câini de companie vor servi la două scopuri: pe de o parte câinii să fie declaraţi apţi pentru însoţirea omului în societate şi pe de altă parte la îmbunătăţirea sănătăţii şi a formei fizice.

Toate examenele şi competiţiile pentru câini de companie se află, din punct de vedere al desfăşurării, sub influenţa reglementarilor competiţionale in vigoare. Prevederile acestui regulament sunt obligatorii pentru toţi participanţii care trebuie să îndeplinească aceleaşi cerinţe.
Un examen BH absolvit dovedeşte calificarea de câine de companie şi reprezintă un atestat de dresaj elementar. Examenul BH nu este considerat proba utilitara si nu poate fi utilizat ca titlu sau certificat de lucru pentru expoziţiile de frumuseţe, selecţie, club etc.

Organizarea unei examinari trebuie anuntata public, specificandu-se locatia si ora inceperi.

La examene şi competiţii pentru câini de companie poate participa orice câine indiferent de mărime, rasă sau ascendenta.

Vârsta minimă necesară pentru participarea la examenul BH este de 15 luni.

Pentru a se putea organiza o examinare, este necesara o participare de minim 4 caini (inscrisi la aceeasi treapta de examen, sau la trepte diferite – BH / IPO / FH).

Un arbitru poate să arbitreze pe zi maxim 30 de probe.  Unui examen BH ii corespund două probe, deci un arbitru poate să arbitreze un număr de 15 câini pe zi.

Toti cainii participanti la un examen BH trebuie sa fie identificabili, prin tatuaj sau microcip; daca este necesar, CC ai caror caini sunt identificabili prin microcip trebuie sa furnizeze un cititor pentru acesta.

Dreptul de participare

Un CC poate participa în aceeaşi zi numai la un examen BH (nu poate participa la două examene în aceaşi zi în localităţi diferite) şi poate să prezinte maxim 2 câini.

Un câine poate participa la un singur examen BH pe zi şi nu poate fi condus de mai mulţi CC.
Femele în călduri sunt acceptate la examen, trebuie totuşi ţinute separat de restul participanţilor. Ele vor fi introduse în examinare ultimele.

Femele gestante sau care alăptează nu sunt acceptate în examen. Animalele bolnave, suspecte de boli contagioase sau în convalescenţă nu sunt acceptate, sunt excluse de la examinări şi nu pot fi aduse pe terenul de examinare.

 Răspundere

Conductorul câinelui răspunde direct pentru eventualele accidente pe toată durata concursului, atât pentru el cât şi pentru câinele lui. Proprietarul câinelui răspunde pentru toate daunele aduse persoanelor şi obiectelor de către câinele său. Se recomandă ca proprietarul să fie asigurat în calitate de deţinător de câine contra urmărilor acţiunilor şi daunelor produse de câine.

Indicaţiile date de către AE, respectiv de către RE, vor fi urmate în mod benevol de către CC şi vor fi executate pe propriul risc.

La cerere se va prezenta AE, respectiv RE, dovada de vaccinare impusă de către autorităţi (carnet de vaccinare) înainte de începerea examinării.

La fiecare examen pentru câini de companie este obligatoriu controlul sanitar-veterinar efectuat de medicul veterinar asigurat de organizator.

Obligaţii ale participantului la examen

Conductorul sau proprietarul câinelui trebuie să se înscrie din timp la examen.

Dacă un CC va fi împiedicat să vină punctual la examen, trebuie să comunice RE acest lucru.
Fiecare CC care se prezintă la un examen trebuie să fie în ţinută şi cu dotare corespunzătoare pentru fiecare probă de examen. CC trebuie să se conformeze indicaţiilor AE şi RE.
CC trebuie să îşi prezinte câinele într-un mod sportiv.

Evaluarea

 Exemplarele care nu obtin minimul de 70% din punctajul probei A (subordonare), nu pot participa mai departe la prba B (socializare).

Examenul BH este considerat promovat atunci când se obţine minim 70% din punctaj (42) la proba A şi minim calificativul „satisfăcător” la proba B.

La sfârşitul examinării nu se vor acorda punctaje, ci numai calificativele „admis” sau „respins”.

La cererea asociatiei / clubului organizatoare, arbitrul poate face un clasament al rezultatelor si o clasare pentru premiere.

Repetarea examenului nu este grevată de nici o perioadă minimă de aşteptare. Fiecare rezultat al participarilor va fi consemnat separat in carnetul de performanta.

Reglementari generale

 Conductorul câinelui de companie (CC) trebuie să folosească pe tot parcursul verificării o lesă. Când lesa nu este legată la zgardă nu trebuie sa fie vizibilă pentru câine – poate fi purtată în diagonală peste corp, (in banduliera) de la stânga sus spre dreapta jos, sau in buzunar.

Este obligatorie purtarea de către câine a unei zgărzi metalice, tip lanţ, care nu este fixată pe inelul de strangulare. Alte zgărzi adiţionale ca de exemplu de piele, textile sau antiparazitare nu sunt permise.

Obligativitatea botnitei: Accesul unui caine in zonele publice este supus reglementarilor legislative ale fiecarei tari. Conductorii care trebuie sa respecte asemenea legi, se pot prezenta la examinarea BH cu cainele purtand o botnita.

Arbitrul de examen de muncă (AE)  are dreptul să elimine un câine din examen sau concurs.
AE are dreptul de a întrerupe exerciţiul dacă câinele este evident de necontrolat de către CC, dacă este în mod evident insuficient pregătit sau dacă este evident că acesta nu doreşte să execute niciun exerciţiu. Orice întrerupere prematură a examenului se va înregistra în formularul de arbitrare, cu motivarea acesteia.

Sfârşitul examinării se face prin anunţarea rezultatelor.

 Testare temperamentului

 Inainte de inceperea primei probe a unei examinari, AE trebuie sa efectueze o evaluare temperamentala, sa deruleze testul lipsei de prejudecati a exemplarelor. Aceasta include verificarea identitatii cainelui (a tatuajului sau microcipului). Evaluarea temperamentala se desfasoara pe tot parcursul examinarii, pana la final, inclusiv in timpul ceremeniei de premiere. Cainii care nu trec testarea nu pot fi prezentati mai departe in examen sau pot fi descalificati, iar acest fapt trebuie consemnat in carnetul de performanta.

In cadrul examinarii BH nu se efectueaza testul rezistentei la zgomotul focului de arma.

Descalificare

Dacă un câine îşi părăseşte CC în timpul examenului şi nu revine la el după trei chemări este descalificat. La o descalificare vor fi retrase toate punctele obţinute.

Arbitrul de examen

Examinările pentru câini de companie pot fi făcute numai de către arbitri chinologi atestaţi pentru examene BH, recunoscuţi de către FCI. Se vor lua în considerare strict prevederile de arbitraj FCI.

Numărul de arbitri care vor fi invitaţi rămâne la decizia organizatorului, dar AE trebuie să vegheze la respectarea regulamentului şi la respectarea indicaţiilor sale. În caz contrar, are dreptul să întrerupă desfăşurarea examenului.

AE nu are voie să arbitreze câini al caror proprietar este, care se află în posesia (intretinerea) sa temporara, câini ai căror proprietari / posesori temporari trăiesc în aceaşi casă cu el, câini care sunt prezentaţi de persoane care trăiesc în aceaşi casă cu el.

AE nu trebuie să perturbe sau să influenţeze prin comportamentul său munca câinelui.

AE are dreptul în cazul în care nu se respectă regulile de protecţie a animalelor sau în cazul unui comportament nesportiv să ia decizia de descalificare a CC.

AE este autorizat sa anuleze examinarea, daca ordinea si siguranta evenimentului sunt compromise in orice fel, daca nu se respecta regulamentele in vigoare, sau daca se incalca legislatia in vigoare, sau cutumele locale.

Hotărârea arbitrului este finală şi inatacabilă. Orice critică asupra hotărârii poate fi sancţionată cu evacuarea din incinta terenului de examen şi cu măsuri disciplinare.

AE este obligat să trimită în aceaste situaţii un raport Colegiului de Arbitri şi/sau, după caz, Comisiei de Disciplină ale asociatiei nationale.

În cazuri speciale, în care critica nu se adresează deciziei AE ci nerespectării regulilor tocmai de către acesta, o contestatie poate fi inaintata in termen de maxim 8 zile. Contestaţia se face în scris, va fi semnată de reclamant şi cel puţin încă un martor, si transmisa prin intermediul RE reprezentand asociatia organizatoare sau asociatia nationala. Depunerea unei plângeri nu implică anularea automată a deciziei AE. Contestaţia face obiectul Comisiei Chinotehnice a asociatiei nationale care poate solicita o decizie finala Comisiei pentru Caini Utilitari a FCI.

PROBA DE SUBORDONARE   BH

Punctajul maxim la proba de subordonare    = 60 puncte

Exerciţiul 1         Conducere cu lesă                   = 15 puncte
Exerciţiul 2         Conducere fără lesă                 = 15 puncte
Exerciţiul 3         Sezi                                           = 10 puncte
Exerciţiul 4         Culcat cu apel                           =10 puncte
Exerciţiul 5         Rămânere pe loc                      = 10 puncte
cu distragerea atenţiei

 Reguli generale:

 Toate exercitiile incep si se termina cu pozitia de baza. AE indica doar începerea a unui exerciţiu. Toate celelalte faze ale unui exerciţiu, ca întoarcerile, oprirea, schimbarea de ritm de directie, etc., se vor face fără indicaţia AE. CC îi este permis să solicite aceste indicaţii de la AE. În poziţia de bază câinele stă aproape şi drept în partea stângă a CC în aşa fel încât umărul câinelui să fie la nivelul genunchiului stâng al CC. Luarea poziţiei de bază la începutul exerciţiului este permisă o singură dată. Pozitia de baza finala a unui exercitiu poate fi folosita ca pozitie de baza de start a exercitiului urmator.

CC trebuie sa aiba o postura si atitudine sportive, cu o pozitie de baza ferma, cu picioarele apropiate. Lui CC nu ii este permis sa ajute cainele prin limbaj corporal. Deasemenea, este interzisa purtarea de recompense sau jucarii motivationale. Daca un CC prezinta dizabilitati fizice si nu poate efectua un anumit exercitiu, va trebui sa il informeze pe AE despre aceasta situatie, la inceputul examinarii. Daca, din cauza unei dizabilitati fizice, un CC nu poate prezenta cainele pe partea stanga, i se va permite prezentarea pe partea dreapta.

Câinele trebuie să execute exerciţiile repede şi cu plăcere.

Comenzile verbale sunt compuse dintr-un singur cuvânt, scurte şi vorbite normal. Pot fi făcute în orice limbă, trebuie însă să fie aceleaşi pentru aceeaşi comandă – comenzile mentionate in prezentul regulament sunt sugestii, exemple orientative.

Se acceptă comenzi prin semn efectuate cu o singură mână. În cazul în care câinele nu execută după trei comenzi un exerciţiu sau o fază a unui exerciţiu, acest exerciţiu nu va fi notat şi va fi întrerupt. Folosirea numelui câinelui alaturi de o comandă se consideră comandă dublă şi se depunctează.

Depunctare la Cs suplimentare:

–    primul semnal suplimentar – suficient (pentru exerciţiul parţial);

–    al doilea semnal suplimentar – insuficient (pentru exerciţiul parţial)

O recompensă verbală este permisă numai după încheierea unui exercitiu complet. După aceea CC poate adopta o nouă poziţie de bază. De fiecare dată, între recompensă şi începerea exerciţiului următor se va face o pauză de circa 3 secunde.

Între exerciţii, câinele trebuie condus numai la pas normal.

DESCRIEREA SCHEMATICĂ A PROBEI

1.                        Conducere la pas în lesă                  

a)    poziţia de bază / prezentarea la arbitru / luarea poziţiei de bază la locul de start /pornire / mers normal  50 paşi /stânga împrejur /min.10 paşi /mers rapid 10-15 paşi /mers încet 10-15 paşi /mers normal pînă la poziţia de start /unghi la dreapta / 15-20 paşi / unghi la dreapta / 15-20 paşi / stânga împrejur / min.10 paşi / oprire cu ,,sezi” automat / mers  normal până la punctul de întoarcere / unghi la stânga / 15-20 paşi / in functie de indicatia arbitrului: oprire la  locul de start / luarea poziţiei de bază, sau deplasare directa spre grupul de persoane

b)    mers normal în grupul de persoane /ocolire persoane (o dată pe dreapta şi o dată pe stânga, executând un „8” /oprire-şezi în faţa unei persoane /(mişcarea grupului de persoane) / in functie de indicatia arbitrului: deplasare spre  locul de start si luarea poziţiei de bază, sau oprire cu luarea pozitiei de baza in exteriorul grupului

2.                        Conducere la pas  fără lesă

a)    poziţia de bază /dezlegarea lesei /pornire /mers normal în grupul de persoane /ocolire persoane (o dată pe dreapta şi o dată pe stânga, executând un ,,8”) /oprire-şezi în faţa unei persoane /(mişcarea grupului de persoane) /mers normal la locul de start /luarea poziţiei de bază.

b)    poziţia de bază /pornire /mers normal  50 paşi /stânga împrejur /min.10 paşi /mers rapid 10-15 paşi /mers încet 10-15 paşi /mers normal pînă la poziţia de start /unghi la dreapta /15-20 paşi /unghi la dreapta /15-20 paşi / stânga împrejur / min.10 paşi / oprire cu ,,sezi” automat / mers  normal până la punctul de întoarcere /unghi la stânga /15-20 paşi /oprire în locul de start /luarea poziţiei de bază.

Toate exerciţiile încep din locul de start marcat şi din poziţia de bază. CCc trebuie să ia poziţia de bază apoi să parcurgă între minim 10 paşi şi maxim 15 paşi după care poate da comanda pentru îndeplinirea exerciţiului.

Între fazele exerciţiilor trebuie ţinute pauze (circa 3 secunde) înainte de darea unei noi comenzi.
Conducerea fără lesă trebuie arătată şi la eventualele deplasări între exerciţii..

Dacă CC uită să execute un exerciţiu, va fi atenţionat de AE, fără a fi depunctat, să repete exerciţiul omis.

3.                        Şezi                   

poziţia de bază / pornire / mers normal  10–15 paşi / pozitie de baza si comanda ,,şezi”  cu părăsirea câinelui / 15 pasi / stânga împrejur /întoarcere la câinelui / luarea poziţiei de bază  / mers normal spre urmatorul exercitiu sau la locul de start.

La întoarcerea la câine, CC poate trece în poziţia de bază direct prin faţa câinelui în partea dreaptă a acestuia cu o întoarcere pe loc stânga-împrejur ori prin ocolirea pe la stânga şi prin spate a câinelui său

4.                        Culcat  cu apel       

 poziţia de bază / pornire /mers normal  10–15 paşi /pozitie de baza apoi comanda ,,culcat” cu părăsirea câinelui  / min.30 paşi /stânga împrejur /„aici” / ,,la picior” / luarea poziţiei de bază.

La trecerea câinelui din poziţia frontală în poziţia de bază, câinele poate să treacă în stânga CC fie prin ocolire prin dreapta şi spatele CC, fie prin faţa sa luând poziţia de şezi direct în stânga CC printr-un salt sau mers înapoi. Întoarcerea trebuie să fie făcută întotdeauna la fel în cadrul unui exerciţiu.

 5.                        Rămânere pe loc cu distragerea atenţiei    

poziţia de bază / pornire / mers normal  la punctul indicat / pozitia de baza si apoi „culcat” cu părăsirea câinelui /min.30 paşi /aşteptare cu spatele la cîine în timpul exerciţiilor 1-4 / deplasarea la câine / „şezi”  /  mers normal la  locul de start / poziţia de bază / prezentarea la arbitru .

 Reguli de execuţie:

1.   Conducere cu lesă                     15 puncte

a)            Comandă sonoră:        „PAS”

Cs este permisă la fiecare început de exerciţiu, după fiecare oprire şi la schimbarea ritmului de mers.
b)            Descrierea exerciţiului:

CC se duce cu câinele său la AE, îşi aşează câinele în poziţia de bază şi se prezintă într-o manieră sportivă astfel:

„Domnule arbitru, sunt conductorul …….(numele şi prenumele) din ……. (localitatea şi asociaţia chinologică), cu câinele ……. (numele şi sexul) în vârstă de ……. (în luni până la vârsta de 2 ani, iar peste 2 ani în ani şi luni), m-am prezentat pentru susţinerea examenului BH”.
La indicatia arbitrului, CCc iau poziţia de bază la  locul de start.

Cand conductorul cainelui care efectueaza exercitiul de asteptare cu distragerea atentiei, dupa ce l-a pozitionat pe acesta in pozitia culcat, se afla in pozitia de baza la locul marcat, CC trebuie sa fie si el in pozitie de baza, la locul de start, iar din acest moment examinarea incepe pentru ambii concurenti.

La comanda sonoră „PAS” câinele trebuie să urmeze CC, atent, bucuros şi în linie dreaptă, rămânând cu umărul său în dreptul genunchiului stâng al CC. Când CC se opreşte, câinele trebuie să se aşeze imediat, din proprie iniţiativă şi în poziţie corectă.

La începutul exerciţiului CC merge 50 paşi înainte, fără să se oprească, iar după întoarcere va parcurge câte 10-15 paşi în care trebuie să execute schimbari de ritm – pasul alergător şi pasul lent (fiecare câte 10 paşi minim). Schimbarea ritmului de mers de la pas alergător la pas lent trebuie să fie executată fără paşi intermediari normali. Tipurile de mers trebuie să se deosebească clar în viteză. La pas normal se vor efectua: 2 întoarceri pe mâna dreaptă şi 2 întoarceri stânga-împrejur, întoarcerea pe mâna stângă, precum si oprirea in pozitia sezi, dupa cea de-a doua intoarcere imprejur.

Cs ,,pas” poate fi folosita la inceputul fiecarui exercitiu si la schimbarile de ritm.

La oprirea CC, cainele trebuie sa ia prompt pozitia sezi, fara comanada si fara niciun ajutor din partea conductorului. CC nu are voie sa-si modifice pozitia sau sa se apropie de caine, daca acesta s-a pozitionat defectuos.

Intoarcerile imprejur (la 180 de grade) trebuie efectuate de catre CC prin intoarceri pe loc, spre stanga, cu 2 variante:

–       cainele se intoarce prin spatele CC, spre dreapta

–       cainele efectueaza o intoarcere pe loc spre stanga

CCs pot efectua intoarcerile doar printr-una din cele 2 metode, in cadrul unui examen.

Lesa trebuie purtata pe intreg parcursul exercitiului in mana stanga, lejer, fara tensiune.

La sfârşitul exerciţiului, la indicatia AE, CC trebuie să se îndrepte spre un grup de minim 4 persoane in miscare, să înconjoare o persoană prin dreapta şi o persoană prin stânga (efectuand 2 intoarceri in forma de “8”). Cel puţin o dată la trecerea prin grup, trebuie oprit în apropierea unei persoane.

Recompensarea cainelui este permisa numai dupa iesirea din grup, in pozitia de baza.

CCc  părăsesc grupul de persoan şi iau din nou poziţia de bază (in exteriorul grupului sau la punctul de start, in functie de indicatia arbitrului).

c)            Notare:

Se vor penaliza rămânerea în urmă a cainelui fata de CC, mersul inainte şi mersul la distanta de acesta, precum şi ezitarea CC la întoarceri, aşezatul încet sau şovăitor, comenzile suplimentare, dirijarea din lesă, neatenţia la deplasări sau întoarceri, lipsa de concentrare în toate fazele, ajutorul oferit cainelui prin semne si limbaj corporal şi constrângerile.

2.   Conducere fără lesă             15 puncte

 a)            Comandă sonoră:        „PAS”

Cs este permisă la fiecare început de exerciţiu, după fiecare oprire şi la schimbarea ritmului de mers.
b)            Descrierea exerciţiului:

Trecerea de la mersul prin grup cu lesă la trecerea prin  grup fără lesă se face în afara grupului. CCc iau din nou poziţia de bază in afara grupului si, la indicatia AE, CC desface lesa câinelui (care va fi ascunsa privirii cainelui, eventual purtata in banduliera). Conducerea fără lesă a câinelui începe cu faza de trecere prin grupul de persoane in miscare.

La comanda sonoră „PAS” câinele trebuie să urmeze CC, atent, bucuros şi în linie dreaptă, rămânând cu umărul său în dreptul genunchiului stâng al CC. CC trebuie intre in grupul de persoane, să înconjoare o persoană prin dreapta şi o persoană prin stânga. Cel puţin o dată la trecerea prin grup trebuie oprit în apropierea unei persoane.

CCc  părăsesc grupul şi revin pe locul de start unde trebuie luată din nou poziţia de bază. Recompensarea câinelui se poate face numai în urma părăsirii grupului şi a luării poziţiei de bază.
La începutul exerciţiului CC merge 50 paşi înainte, fără să se oprească, iar după întoarcere va parcurge câte 10-15 paşi în care trebuie să execute pasul alergător şi pasul lent (fiecare câte 10 paşi minim). Schimbarea ritmului de mers de la pas alergător la pas lent trebuie să fie executată fără paşi intermediari normali. Tipurile de mers trebuie să se deosebească clar în viteză. La pas normal se vor efectua 2 întoarceri pe mâna dreaptă şi 2 întoarceri stânga-împrejur si întoarcerea pe mâna stângă,. Când CC se opreşte, câinele trebuie să se aşeze imediat, din proprie iniţiativă şi în poziţie corectă.

c)            Notare:

Se vor penaliza rămânerea în urmă a cainelui fata de CC, mersul inainte şi mersul la distanta de acesta, precum şi ezitarea CC la întoarceri, aşezatul încet sau şovăitor, comenzile suplimentare, dirijarea din lesă, neatenţia la deplasări sau întoarceri, lipsa de concentrare în toate fazele, ajutorul oferit cainelui prin semne si limbaj corporal şi constrângerile.

 3.   Sezi                                       10 puncte

a)            Comenzi sonore:         „PAS”,  „SEZI”

b)            Descrierea exerciţiului:

Din locul de start CC pleacă drept în faţă cu câinele liber la picior. După 10-15 paşi, CC face o oprire scurta, in pozitia de baza si la Cs sau Cm „SEZI”, câinele trebuie să se aşeze imediat. CC se deplaseaza in mers normal mai departe, iar dupa alţi 15 pasi paşi se opreşte şi se întoarce cu faţa către câine.

La semnalul AE, CC merge înapoi la câinele său şi ia poziţia de bază.

c)            Notare:

Se vor penaliza greşeli de parcurs, aşezarea înceată, incorectă sau în unghi faţă de direcţia de înaintare, aşteptarea nervoasă sau neliniştită.

Dacă, în loc să stea in sezi, câinele se întinde în culcat sau rămâne în picioare se scad 5 puncte.

 

4.   Culcat cu apel                10 puncte

a)            Comenzi sonore:         „PAS”,  „CULCAT”,  „AICI”,  „TRECI”

b)            Descrierea exerciţiului:

Din locul de start, sau din pozitia de baza a exercitiului anterior, cu Cs ,,pas” CC pleacă drept în faţă cu câinele liber la picior. După 10-15 paşi, face o oprire scurta, in pozitia de baza si  la Cs sau la Cm „CULCAT”, câinele trebuie să se culce imediat. După alţi 30 de paşi efectuaţi în linie dreaptă CC se opreşte şi se întoarce către câine. La semnalul AE, CC îşi cheamă câinele cu o singura Cs (,,AICI” sau numele cainelui) sau Cm. Câinele trebuie să vină bucuros şi rapid la CC şi să se aşeze frontal, aproape de CC. La o Cs sau Cm „TRECI / PAS” câinele trebuie să se treaca în poziţia de bază, asezat langa CC.

c)            Notare:

Se vor penaliza greşeli pe parcurs, culcarea cu mâna, culcarea înceată, incorectă sau în unghi faţă de direcţia de înaintare, nervozitatea sau neliniştea în culcat, venirea lenta ori urmarea CC, pozitionarile incorecte la aşezarea frontală sau de bază.

Dacă la comanda de culcare câinele se aşează sau rămâne ridicat se scad 5 puncte.

5.   Rămânerea pe loc cu distragerea atenţiei               10 puncte

a)            Comenzi sonore:       ,,PAS”  „CULCAT”,  „ŞEZI”

b)            Descrierea exerciţiului:

Înainte de începutul probei de subordonare a echipei CCs pereche, CC va trebui să-si paraseasca câinele în poziţia culcat, pe locul de aşteptare indicat de AE: din pozitia de baza, fara lesa, la semnalul AE, CC da comanda ,,culcat”. Nici lesa şi nici vreun alt obiect nu trebuie lăsate lângă câine. CC trebuie să se îndepărteze cel puţin 30 de paşi, spre interiorul terenului, să se oprească şi să stea liniştit în raza vizuală a câinelui, întors cu spatele la acesta. Câinele trebuie să rămână liniştit în  culcat fără nici o intervenţie din partea CC, în timp ce cealaltă echipă formată din conductor şi câine trec prin exerciţiile 1-4.

Dacă există posibilitatea, femelele se lasă într-un loc diferit de cel al masculilor.
La semnalul AE, CC trebuie să meargă şi să se poziţioneze în partea dreaptă a câinelui său. După circa 3 secunde, la alt semnal al AE, CC  printr-o „SEZI” comandă câinelui să ia rapid poziţia de bază. CC are dreptul la recompensarea verbală a câinelui după care CCc se deplasează la locul de start şi luând poziţia de bază se prezintă la AE pentru a anunta incheierea probei A a examenului BH.

c)            Notare:

Se vor penaliza comportamentul neliniştit al CC ca şi alte ajutoare ascunse, nelinişte în culcat a câinelui, precum si o prea rapidă ridicare în şezi a câinelui, la finalul exercitiului.

În cazul în care,  în timpul exerciţiului, câinele se ridică în şezi sau în picioare, fără să părăsească locul sau stă culcat dar este agitat sau dacă câinele se deplasează la maxim 3m din poziţia iniţială rezultă doar o punctare parţială.

În cazul în care câinele se îndepărtează cu mai mult de 3m de la locul părăsirii, inainte ca echipa CCc care efectueaza proba de subordonare sa finalizeze exercitiul 2, nu se acordă nici un punct. Daca asta se intampla dupa finalzarea exercitiului 2, se acorda o punctare partiala.

În cazul în care câinele vine către conductor în timpul recuperării sale, exerciţiul va fi depunctat cu până la 3 puncte.

Această probă este încheiată când AE anunţă punctajul.

EXAMINARE ÎN TRAFIC (proba de socializare)

Reguli generale:

 Proba trebuie organizata în locuri publice, (stabilite de AE si RE) precum străzi, drumuri sau pieţe cu trafic mediu, deci in afara terenului de examinare. Circulaţia publică nu trebuie stânjenită.

Datorită particularităţilor sale, aceasta proba necesită un timp îndelungat. Examinarea nu trebuie să fie superficială din cauza numărului mare de participanţi. Din aceste motive este permisă examinarea de către un arbitru a maxim 15 câini pe zi.

Nu se vor acorda punctaje pentru această secţiune. Pentru promovare este foarte importantă impresia generală a câinelui în trafic.

Exercitiile descrise mai jos sunt orientative si pot fi modificate de AE, in functie de conditiile de care dispune organizarea. AE are dreptul sa ceara repetarea sau modificarea unui exercitiu, in situatii neclare, cand evalueaza un exmplar.

Reguli de execuţie:

Intalnirea unui grup de persoane

 La semnalul AE, CC cu câinele în lesă se deplasează pe porţiunea indicată. AE îi urmează la o distanţă corespunzătoare. Câinele trebuie să meargă la pas cu lesa lăsată lejer. Câinele trebuie să se comporte indiferent faţă de pietoni sau de trafic.

Traseul se va întretăia cu cel al unui pieton, iar cainele trebuie sa ramana indiferent.

CCs continua sa se deplaseze si intra intr-un grup de minim 6 persoane. Una dintre persoane il abordeaza pe CC si dau mana. Cainele primeste de la CC comanda sezi sau culcat si trebuie sa ramana in pozitie pe parcursul acestei interactiuni.

Intalnirea unui biciclist

La scurt timp vor fi depăşiţi, la distanţă mică, de un biciclist care va merge pe carosabil, venind din spate, claxonand. Biciclistul intoarce si trece iar pe langa CCs, de data asta din fata, deasemenea claxonand. În timpul depăşirii câinele trebuie să se afle între CC şi biciclist. Cainele trebuie sa ramana indiferent.

Reactia la masini

Câinele trebuie să meargă la pas cu lesa lăsată lejera. CCs trec de cateva masini. Motorul uneia dintre ele va fi pornit. Alteia i se va tranti o usa. CCs se deplaseaza mai departe, iar o masina opreste in dreptul lor si soferul deschide geamul si interactioneaza cu CC. Cainele este pozitionat in sezi sau culcat. Cainele trebuie sa ramana indiferent la masini si zgomotele din trafic.

Intalnire cu alergatori sau patinatori

CC si cainele sau se deplaseaza intr-o zona mai linistita. Cel putin 2 alergatori ii depasesc, fara sa incetineasca. Un alt alergator vine spre ei in fuga. Cainele nu trebuie sa execute un mers la pas strict, dar nu are voie sa interactioneze cu alergatorii. Este permis ca CC sa-si aseze cainele in pozitia culcat sau sezi. Exercitiul poate fi realizat si cu patinatori.

Comportamentul faţă de alte animale

 La semnalul AE, CC cu câinele în lesă se deplasează în trafic scăzut.

La un  moment dat, la semnalul AE, CC leagă câinele la un punct fix.  CC pleacă si iese din câmpul vizual al câinelui. Câinele poate sta în orice poziţie. În timpul părăsirii un pieton cu un câine legat în lesă trece pe lângă cel examinat la o distanţă de circa 5 paşi. În tot acest timp câinele examinat trebuie să se comporte liniştit. Câinele auxiliar nu trebuie să fie agresiv.

AE hotaraste daca exerctiile se deruleaza in acelasi loc pentru toti participantii, sau daca prefera sa arbitreze separat cainii in contexte diferite.

schema de executie a probei A (subordonare)

schema proba de disciplina BH / IPO

 

 

 

REGULAMENTUL  INTERNAŢIONAL F.C.I. DE
EXAMINARE  A CÂINILOR  UTILITARI

 

Valabil  I P O –  F C I      01.01.2012

 

 Structura  examinărilor

Trepte  de  examinare

 Standardele internaţionale de examinare pentru câini utilitari includ următoarele examene:

Examinare preliminara                                                IPO V              Probe A, B, C

Examen pentru câini utilitari                                        IPO 1              Probe A, B, C

Examen pentru câini utilitari                                        IPO 2              Probe A, B, C

Examen  pentru câini utilitari                                       IPO 3             Probe A, B, C

Examen  pentru câini de urmă                                     IPO-FH          Proba A

(IPO V) →  I PO 1   →   I PO 2   →   I PO 3  

(BH) →   I PO – FH

 

 Conţinut

 Prevederi generale

Abrevieri generale
Referinte
Valabilitate
Generalităţi
Perioadele de examinare
Organizarea examinărilor
Arbitri de examen
Obligaţii ale participantului la examen
Cereri privinda lesa si zgarda de examen
Intreruperea examinarii pe caz de accidentare / boala
Dreptul de participare
Testare temperamentala
Evaluare
Descalificare
Calificative
Titlu de performanţă
Carnet de performanţă
Răspundere
Zilele de Examen
Liste şi formulare de evaluare
Delegatul de examen
Ceremoniile de premiere – trofeele

Norme pentru asistentul de examen

 Testul T S B

 Treapta premergatoare IPO (IPO  V –  Vorstufe) 

 Examen IPO 1

Proba de urmă                                                              IPO 1   A

Proba de subordonare                                                  IPO 1   B

Proba de pază apărare                                                  IPO 1   C

Examen IPO 2

Proba de urmă                                                              IPO 2   A

Proba de subordonare                                                  IPO 2   B

Proba de pază apărare                                                  IPO 2   C

Examen IPO 3

Proba de urmă                                                              IPO 3   A

Proba de subordonare                                                  IPO 3   B

Proba de pază apărare                                                  IPO 3   C

scheme

 Examen ,,Caine de urma” 1                                      

Proba de urmă                                                             FH 1   A

Examen ,,Caine de urma” 2                                     

Proba de urmă                                                             FH 2   A

 Examen IPO-FH

Proba de urmă                                                              IPO – FH  A

 

 

          I.       PREVEDERI GENERALE

            Abrevieri generale

FCI – Federatia Chinologica Internationala

IPO – Regulament de examinare a cainilor utilitari

AE – arbitru de examen

RE – responsabil examen

AA – asistent arbitru (atentator)

CC – conductorul cainelui

CCc – echipa conductor – caine

TU – trasator de urma

CS / CM – comanda sonora / comanda prin semn cu mana

            Referinte

 Respectand litera textului, comenzile specifice trebuie traduse utilizand termenii respectivi aferenti limbii tarii de desfasurare a examinarilor.

Odata cu intrarea in vigoare a prezentului regulament, toate regulamentele precedente isi pierd valabilitatea. Textul in limba germana reprezinta varianta oficiala si de referinta pentru traduceri.

             Valabilitate

               Prezentul regulament de examinare pentru câini utilitari a fost prelucrat şi aprobat de către Comisia pentru Câini Utilitari FCI si aprobat de Comitetul general FCI la data de 13 aprilie 2011, la Roma, Italia, a intrat în vigoare din 01.01.2012 şi înlocuieşte toate regulamentele precedente.

Regulamentul a fost discutat şi întocmit în limba germană si aprobat de Comisie. În cazuri de incertitudine, textul german este hotărâtor.

Regulamentul este valabil pentru toate asociatiile membre FCI, ca si pentru partenerii contractuali ai acesteia. Toate examenele şi competiţiile pentru câini utilitari sunt subordonate acestui regulament.

             Generalităţi

 Examenele şi competiţiile pentru câini utilitari vor servi la două scopuri: pe de o parte câinii să fie declaraţi apţi pentru scopul în care sunt folosiţi iar pe de altă parte trebuie ca verificările care privesc creşterea de câini utilitari să ducă la menţinerea şi creşterea performanţei şi a sănătăţii câinilor, în sensul dezvoltării acestora de la generaţie la generaţie. Ele servesc în sens mai larg la îmbunătăţirea sănătăţii şi a formei fizice. Promovarea unei examinari de lucru are ca scop dovedirea selectionabilitatii câinelui.

Asociatiile Nationale sunt incurajate sa promoveze examinarile IPO. In special competitiile de lucru internationale e recomandabil sa se desfasoare in baza conceptului IPO.

Toate examenele şi competiţiile pentru câini utilitari se află, din punct de vedere al desfăşurării, sub impunerea executiilor si comportamentelor corecte ale participantilor. Prevederile acestui regulament sunt obligatorii pentru toţi participanţii care trebuie să îndeplinească aceleaşi cerinţe. Locul si data exacta a examinarilor trebuie sa fie prezentate public tuturor membrilor asociatiilor chinologice.

Examenele si competitiile utilitare trebuie sa corespunda cu treptele complete de examinare, sau cu probele complete aferente treptei respective de examinare. Titlurile se acorda exclusiv pentru promovarea integrala a unei trepte de examinare. Titlurile trebuie sa fie recunoscute de toate asociatiile din tarile membre FCI.

In tarile in care legea interzice testarea cu bastonul, regulamentul de fata poate fi implementat fara aceasta.

 Perioadele de examinare

 Examenele pentru câini utilitari de la IPO1 până la IPO-FH se pot organiza pe tot parcursul anului, cand conditiile climaterice o permit, iar bunastarea conductorului si a cainelui nu sunt puse in pericol. In caz contrar, un examen nu se poate organiza. Decizia in aceasta directie ii apartine arbitrului de examen. O asociatie poate implementa restrictii privind perioadele de examinare acceptabile pentru zona respectiva.

Organizarea examinărilor / Responsabilul de examen

De partea organizatorică a examenului răspunde un Responsabil de Examen (RE). Acesta va rezolva şi va supraveghea toate lucrările necesare pentru pregătirea şi desfăşurarea examenului.

RE se ocupă de tot ceea ce implica si impune organizarea şi este la dispoziţia AE pe toată durata examenului. RE nu poate să prezinte un câine sau să ocupe altă funcţie. Prioritar, el trebuie să se ocupe de următoarele:

 • sa obtina documentatia si aprobarile necesare organizarii examenului
 • sa puna la dispozitia evenimentului terenuri de urma corespunzatoare pentru toate treptele de examinare, conform regulamentului
 • să primească aprobarea proprietarului(lor) terenurilor de examinare;
 • să pună la dispoziţie personal calificat care să corespundă cerinţelor examinărilor (asistenti de arbitru – AA, trasatori de urma – TU, grup pentru proba de disciplina);
 • să pună la dispoziţie echipamentele specifice şi îmbrăcămintea de protecţie pentru AA;
 • să pregătească actele şi formularele necesare tuturor etapelor (fise si rapoarte de arbitraj);
 • să verifice toate documentele examenului, carnetele de performanţă, carnetele de sănătate si să încheie, în caz de necesitate, o asigurare civila

RE trebuie să aducă la cunoştinţă AE locul desfăşurării, ora, treptele de examen şi numărul de câini înscrişi în examen sau concurs cu cel puţin trei zile înainte de data stabilită. Dacă aceste prevederi nu sunt îndeplinite AE are dreptul să îşi retragă participarea.

Aprobarea pentru desfăşurarea examenului sau concursului trebuie prezentată AE.

 Arbitri de examen (AE)

Arbitrii autorizati pentru examinările IPO pot primi invitatii de la cluburile organizatoare ale evenimentelor, sau conform reglementarilor asociatiei nationale. Pentru campionate mondiale arbitrii vor fi stabiliţi de Comisia pentru Câini Utilitari a FCI.

Numărul de arbitri care vor fi invitaţi rămâne la decizia organizatorului, dar un arbitru poate să arbitreze intr-o zi maxim 36 de probe (mai puti in in cazul campionatelor mondiale).

IPO V / IPO ZTP – echivalent 3 probe

IPO 1 / 2 / 3 – echivalent 3 probe

FH 1 / 2 – echivalent 3 probe

IPO FH – echivalent 3 probe

Pentru evenimente majore organizate de o asociatie nationala se pot stabili reglementari speciale.

AE nu are voie să arbitreze câini al caror proprietar este, care se află în posesia (intretinerea) sa temporara, câini ai căror proprietari / posesori temporari trăiesc în aceaşi casă cu el, câini care sunt prezentaţi de persoane care trăiesc în aceaşi casă cu el.

AE nu are voie sa prezinte un caine intr-un examen in care oficiaza.

AE nu trebuie să perturbe sau să influenţeze prin comportamentul său prestatia câinelui.

AE trebuie să vegheze la respectarea regulamentului şi la respectarea indicaţiilor sale. În caz contrar are dreptul să întrerupă desfăşurarea examenului. Intr-o asemenea situatie, AE trebuie sa prezinte un raport scris care sa explice hotararea sa corpului acreditat al asociatiei nationale.

AE are dreptul să ia decizia de descalificare a CC în cazul unui comportament nesportiv, sau pentru posesia in cadrul examinarii de articole motivationale, precum si pentru nerespectarea regulamentelor chinologice, sau a normelor de protecţie a animalelor, sau pentru orice comportament de contravine cutumelor locale. Intreruperea executiei trebuie consemnata in carnetul de performanta. In cazul unei descalificari, punctele obtinute pana la momentul acesteia nu vor fi luate in considerare.

AA este autorizat sa anuleze examinarea, daca ordinea si siguranta evenimentului sunt compromise in orice fel.

Hotărârea arbitrului este finală şi inatacabilă. Orice critică asupra hotărârii poate fi sancţionată cu evacuarea din incinta expoziţiei şi cu măsuri disciplinare.

AE este obligat să trimită în aceaste situaţii un raport Colegiului de Arbitri şi/sau, după caz, Comisiei de Disciplină ale asociatiei nationale.

În cazuri speciale, în care critica nu se adresează deciziei AE, ci nerespectării regulilor tocmai de către acesta, o contestatie poate fi inaintata in termen de maxim 8 zile. Contestaţia se face în scris, va fi semnată de reclamant şi cel puţin încă un martor si transmisa prin intermediul RE reprezentand asociatia organizatoare sau asociatia nationala. Depunerea unei plângeri nu implică anularea automată a deciziei AE. Contestaţia face obiectul Comisiei Chinotehnice a asociatiei nationale care poate solicita o decizie finala Comisiei pentru Caini Utilitari a FCI.

 Obligaţii ale participantului la examen

 Conductorul sau proprietarul câinelui trebuie sa respecte termenul limita pentru inscrierea la eveniment.

Conductorul se angajeaza sa achite taxa de examinare odata cu inscrierea la eveniment.

Dacă un CC nu poate participa la o examinarea la care s-a inscris, are obligativitatea să comunice RE acest lucru.

Participantii trebuie sa prezinte carnetul de vaccinari impuse de legislatia in vigoare si sa respecte legile de protectie a animalelor. Indicaţiile date de către AE, respectiv de către RE, vor fi urmate în mod benevol de către CC. CC trebuie sa se prezinte intr-o maniera sportiva si, indiferent de rezultatele obtinute pe probe, sa se participe la toate probele unei trepte de examinare. Examinarea se incheie cu anuntarea rezultatelor (eventual ceremonia de premiere) si cu inmanarea carnetelor de preformanta.

AE este autorizat sa inrerupa evolutia unui caine in cazul unei accidentari sau incapacitari, chiar daca CC nu considera acelasi lucru. Daca CC isi retrage cainele din examinare, calificativul consemnat in carnetul de performanata va fi ,,insuficinet din cauza intreruperii”. CC are dreptul să retragă un câine din examen din cauza unei accidentări vizibile sau prin prezentarea unui certificat medical.  În acest caz se va menţiona în carnetul de performanţă “întrerupere pe caz accidentare / boala”.

Conductorul câinelui utilitar (CC) trebuie să folosească pe tot parcursul verificării o lesă. Este obligatorie purtarea de către câine a unei zgărzi metalice, tip lanţ, care nu este fixată pe inelul strangulant. Alte zgărzi adiţionale ca de exemplu de piele, textile sau antiparazitare nu sunt permise..

Examinarea incepe cu testul de temperament, care se executa pe tot parcursul examenului, inclusiv in timpul ceremoniei de premiere. In cazul exercitiilor fara lesa, aceasta trebuie purtată în aşa fel încât să nu fie vizibilă pentru câine (in buzunar sau purtată în diagonală peste corp, de la stânga sus spre dreapta jos).

Comenzile sunt pronunţate clar, normal, vor fi scurte şi compuse dintr-un singur cuvânt. Ele pot aparţine oricărei limbi, pot fi date în limba maternă a CC, dar trebuie să ramana aceleaşi in cadrul unui exercitiu. Comenzile prezentate in acest regulament reprezinta sugestii.

Pentru examinarile cu mai multi participanti la aceeasi treapta se va proceda la o tragere la sorti a numerelor de concurs.

Numarul minim necesar de participanti este 4. Organizarea cu un singur participant nu este permisa.

In cazul unui participant care prezinta dizabilitati si nu isi poate prezenta cainele pe partea stanga, este permisa prezentarea pe partea dreapta. In acesta caz se va proceda la adaptarea reglementarilor de executie.

Fiecare treaptă de examen poate fi repetată de mai multe ori. Treptele de examinare vor fi făcute în ordinea  1 – 2 – 3. Pentru a trece la o treaptă superioară câinele trebuie să fi absolvit treptele anterioare. Câinele trebuie să fie prezentat în treapta de examinare cea mai avansată pe care a atins-o în afară de cazul în care aceasta nu este legată de o clasare sau calificare pe baza atestatului.

Cereri privind lesa si zgarda de examen

 Din motive de siguranta conductorul trebuie sa aiba mereu asupra sa o lesa pe parcusul examenului. Poate fi purtata in banduliera (prinsa pe partea opusa cainelui), sau fara sa fie vizibila, iar asta presupune si purtarea de catre caine in permanenta a zgarzii. Arbitrul trebuie sa se asigure vizual in permanenta de acest lucru. Zgarda nu trebuie sa aiba tepi, carlige sau gheare. Trebuie sa fie purtata larg. Zgarzile parazitare trebuie indepartate inainte de intrarea in examen.

In ceea ce priveste zgarda de lant, mai ales in privinta greutatii acesteia, se recomanda zgarzile cel mai adesea comercializate. Daca situatia este susceptibila sub aspectul zgarzii, AE poate solicita inlocuirea acesteia. Acest lucru trebuie sa  se intample insa inainte de inceperea executiei unei probe de examinare. Daca exista suspiciunea unei nerespectari a regulamentului in mod fraudulos asupra utilizarii unei zgarzi de corectie, AE va descalifica participantul. In carnetul de performanata se va consemna ,,descalificat pentru comportament nesportiv” , iar punctajul deja obtinut nu va fi luat in considerare.

Pentru probele de urma cainele poate purta un ham (eventual tip vesta) in plus fata de zgarda de lant.

Daca in timpul examinarii cainele este ranit sau incapacitat in orice mod in executie, AE poate intrerupe examinarea exemplarului respectiv, chiar si in pofida protestelor din parte CC.

Intreruperea examinarii pe caz de accidentare / boala

 Daca un caine prezentat la examinare este bolnav, situatia trebuie solutionata in urmatorul mod:

Daca CC raporteaza situatia unui caine bolnav dupa incheierea unei probe, trebuie sa  se prezinte la medicul veterinar pentru obtinerea unei certificari in aceasta directie. In documentatia de examen se va specifica ,, intrerupere pe caz de boala”. Daca CC refuza certificarea de catre medicul veterinar, calificativul consemnat va fi ,,insuficient din cauza intreruperii’ atat in carnetul de performanta. Certificatul veterinar poate fi trimis oficialitatilor retroactiv, in termen de 4 zile; in caz contrar, consemnarea in carnetul de performanta ramane ,,insuficient din cauza intreruperii”. Carnetul,  predat AE, se inapoiaza CC. Daca CC refuza sa depuna carnetul de performanta arbitrului, atunci consemnarea ,,insuficient din cauza intreruperii” va fi imediat notata. CC raspunde de orice costuri aferente returnarii carnetului de performanata.

Observatie: Categoric, AE poate el insusi intrerupe executia unui caine in cazul in  care considera ca identifica o accidentare sau boala. Acest lucru se aplica si in cazul cainilor varstnici, care, in conformitate cu legislatia de protectie a animalelor, nu pot continua examinarea. In carnetul de performanta se va consemna: ,,intrerupere pentru accidentare”.

Daca intervine o accidentare sau daca exemplarul nu poate evolua din cauza restrictionarii abilitatilor sale de lucru, arbitrul trebuie sa intrerupa examinarea acestui caine, chiar in pofida opozitiei CC.

  Dreptul de participare

La data examenului câinele trebuie să fi împlinit vârsta minim necesară. Nu se admit excepţii.

IPO V                                                 15 luni

Examen IPO-1                                    18 luni

Examen IPO-2                                    19 luni

Examen IPO-3                                    20 luni

Examen FH 1 – 2                                18 luni

Examen IPO-FH                                20 luni

La examene şi competiţii pentru câini utilitari poate participa orice câine indiferent de mărime, rasă sau ascendenta.

Un CC poate participa în aceeaşi zi numai la un examen de muncă şi poate să prezinte maxim doi câini.

Un câine poate promova o singura treapta de examinare in cadrul unui examen, cu exceptia treptelor BH si IPO 1 sau FH 1.

Femelele în călduri sunt acceptate în toate treptele de examen; trebuie totuşi să fie ţinute separat de restul participanţilor. La proba A vor fi introduse conform programului de examinare, la restul probelor vor participa la final. Femele gestante sau care alăptează nu sunt acceptate în examen.

Animalele bolnave, suspecte de boli contagioase sau în convalescenţă nu sunt acceptate, sunt excluse de la examinări şi nu pot fi aduse pe terenul de examen la nici o treaptă.

             Testarea temperamentului

 Inainte de inceperea primei probe a unei examinari, AE trebuie sa deruleze testul lipsei de prejudecati a exemplarelor. Aceasta include verificarea identitatii cainelui (a tatuajului sau microcipului). Prin urmare, cainii care nu trec testarea nu pot fi prezentati mai departe in examen sau pot fi descalificati. CC ai caror caini sunt identificabili prin microcip trebuie sa furnizeze un cititor pentru acesta.

Arbitrul de examen (AE) examinează temperamentul câinelui atât înainte de începerea examenului cât şi pe toată durata desfăşurării acestuia.

AE are obligaţia de a elimina câinele din examen sau concurs în cazul constatării unor deficienţe de temperament, comportament sau caracter vizibile. Descalificarea trebuie trecută în carnetul  de performanţă cu menţionarea cauzei. Câinii descalificaţi din acest considerent trebuie aduşi la cunoştinţa Comisiei Chinotehnice a asociatiei nationale în scris.

Verificarea temperamentului:

 1.  testarea are loc intr-un mediu normal pentru caine, intr-o locatie neutra;
 2.  toti participantii isi vor prezenta cainele separat arbitrului;
 3.  prezentarea se face in lesa normala, purtata netensionat;
 4. arbitrul trebuie sa evite orice provocare a cainelui; cainele trebuie sa accepte sa fie atins.

Aprecierea comportamentului:

a)      Comportament pozitiv al câinelui: câinele se comportă normal, indiferent, echilibrat, cu

încredere în sine, sigur, ascultător, cu un bun temperament.

b)      Excepţii acceptabile: câinele este puţin iritat, puţin nesigur. Aceşti câini  pot fi acceptaţi, dar

trebuie urmăriţi in mod special în timpul probelor.

c)      Comportament negativ al câinelui, lipsuri: câinele se comportă timid, nesigur, de nestăpânit,

muşcă sau este agresiv, manifestă teamă faţă dezgomotul focului de armă. Aceşti câini vor fi descalificaţi.

Evaluare

 Evaluarea exerciţiilor se face în note şi puncte. Nota şi punctajul aferent trebuie să corespundă exact efectuării exerciţiului.

Tabel de punctaj 

Punctaj maxim

EXCELENT FOARTE BUN BUN SATISFĂCATOR NESATISFĂCĂTOR
    5 puncte 5 4,5 4 3,5 3-0
  10 puncte 10 9,5-9 8,5-8 7,5-7 6,5-0
  15 puncte 15-14,5 14-13,5 13-12 11,5-10,5 10-0
  20 puncte 20-19,5 19-18 17,5-16 15,5-14 13,5-0
  30 puncte 30-29 28,5-27 26,5-24 23,5-21 20,5-0
  35 puncte 35-33 32, 5-32,5 30,5-28 27,5-24,5 24-0
  70 puncte 70-66,5 66-63 62,5-56 55,5-49 48,5-0
  80 puncte 80-76 75-72 71,5-64 63,5-56 55,5-0
100 puncte 100-96 95,5-90 89,5-80 79,5-70 69,5-0

Calculul procentual 

Notare Puncte obţinute (0% -↑) Puncte penalizare (100%-↓)
       EXCELENT =  cel puţin 96%       cel mult –4%
       FOARTE BUN =  95%  până la  90%       sau de la     –5%   la   -10%
       BUN =  89%  până la  80%       sau de la   –11%   la   -20%
       SATISFĂCĂTOR =  79%  până la  70%       sau de la   –21%   la   -30%
       NESATISFĂCĂTOR =  sub 70%       sau de la   –31%   la -100%

Probele de examinare trebuie notate cu punctaj intreg. Totusi, exercitiile din cadrul probelor pot fi notate cu zecimale. Punctajul total se va rotunji la puncte întregi. Dacă la rezultatul final pentru o probă nu vor rezulta puncte întregi, atunci acest rezultat va fi rotunjit în jos sau în sus, în funcţie de impresia generală la proba respectivă.

În caz de egalitate de punctaj se va lua în considerare pentru clasificare urmatoarea relevanta a probelor:

1- pază şi apărare;          2 – subordonare;          3 – urmă.

Rezultatele care coincid la toate trei probele vor fi plasate în clasament pe acelaşi loc.

         Descalificare

 Dacă un câine îşi părăseşte CC în timpul examenului şi nu revine la acesta după trei chemări este descalificat. La o descalificare vor fi retrase toate punctele obţinute anterior iar în carnetul de performanţă nu vor fi specificate  note sau punctaje. Daca AA considera ca un caine prezinta un temperament defectuos, sau ca CC are un comportament nesportiv (de ex. se afla sub influenta bauturilor alcoolce, poarta asupra sa in examen obiecte motivationale sau recompensa alimentara), nu respecta regulamentul, nu respecta legile de protectie a animalelor sau cutumele locale, echipa va fi descalificata din examinare.

Daca exemplarul iese de sub controlul CC (de exemplu in timpul exercitiului de escorta laterala sau din spate, daca paraseste conductorul sau terenul si nu revine nici la a 3-a comanda, sau daca nu elibereaza muscatura la comanda; sau daca musca atentatorul din orice alta parte decat mansonul de concurs), deasemenea echipa este descalificata. 

comportament consecinte
–          comportament nesportiv al CC

–          nerespectarea reglementarilor chinologice, sau a legislatiei de protectie a  animalelor sau a cutumelor locale

–          suspiciunea unei fraudari in privinta utilizarii zgarzii

se aplica pe intreg spatiul de desfasurare a examinarii

DESCALIFICARE si anularea punctajului obtinut si a clasarii.

Arbitraj nedescriptiv!

Nepromovarea testului de temperament DESCALIFICARE cauzata de lipsa temperamentului specific si anularea punctajului obtinut si a clasarii.

Arbitraj nedescriptiv!

Parasirea de catre caine a CC si nereveniea dupa 3 comenzi DESCALIFICARE si anularea punctajului obtinut si a clasarii.

Arbitraj nedescriptiv!

            Calificative

 Un examen este considerat absolvit dacă la fiecare probă în parte câinele a obţinut minimum 70% din punctajul total.

Punctaj maxim

EXCELENT FOARTE BUN BUN SATISFĂCATOR NESATISFĂCĂTOR
100 100-96 95-90 89-80 79-70 69-0
300 300-286 285-270 269-240 239-210 209-0
200 (FH) 200-192 191-180 179-160 159-140 139-0

            Titlu de performanţă

 Titlul “Campion international de muncă” este acordat de FCI, la solicitarea CC, prin intermediul asociatiei nationale.

Decernarea de CACIT şi rezerva-CACIT poate fi acordata doar in cadrul examenelor de muncă care au dreptul să acorde aceste titluri, cainilor prezentati exclusiv la cea mai inalta treapta (nivelul 3). La o competiţie CACIT trebuie să fie invitate toate organizaţiile teritoriale. La un CACIT trebuie să fie invitaţi cel puţin doi arbitri de muncă dintre care cel puţin unul trebuie să fie din altă ţară.

Recomandari pentru acordarea titlurilor CACIT sau rezerva-CACIT utilitari – pot fi propusi caini care:

–          apartin grupelor FCI 1, 2, sau 3 ce  intra sub solicitarea unei examinari de lucru (utilitari sau de urma)

–          la examenul de lucru au primit cel puţin calificativul foarte bun; titlul nu se acorda automat la obtinerea acestui calificativ

–          au obtinut in cadrul unei expozitii cel putin calificativul,,foarte bun”

Decernarea titlului de Campion National de Lucru va fi reglementata de regulile proprii fiecarei asociatii nationale.

            Carnet de performanţă

 Prezentarea carnetului de performanţă, emis de o organizatie sau club, in conformitate cu reglementarile asociatiei nationale, este obligatorie pentru toti participantii. Pentru fiecare câine se va da doar un singur carnet de performanţă. Răspunderea pentru aceasta va fi preluată de clubul emitent.

Carnetul de performanţă trebuie predat la RE înainte de începerea examenului.

Indiferent de circumstante, rezultatul obtinut la examinare se consemneaza in carnet de catre AE si este verificat de RE.

Incepand cu anul 2012 se solicita specificarea urmatoarelor: numarul de membru, numele si rasa exemplaruui, identificarea cainelui (tatuaj / microcip); Numele si adresa proprietarului cainelui, punctajul pe probe A, B si C, calificativul si rezultatul TSB. Numele si semnatura arbitrului.

             Răspundere

Conductorul câinelui răspunde direct pentru eventualele accidente pe toată durata concursului, atât pentru el cât şi pentru câinele lui. Proprietarul câinelui răspunde pentru toate daunele aduse persoanelor şi obiectelor de către câinele său. Se recomandă ca proprietarul să fie asigurat în calitate de deţinător de câine contra urmărilor acestora.Respectand indicatiile AA si ale organizatorului, CC se implica de buna voie si pe propriul risc in rutina de examinare.

Vaccinarea:

La cerere se va prezenta AE, respectiv RE, dovada de vaccinare impusă de către autorităţi (carnet de vaccinare) înainte de începerea examinării. La fiecare examen de muncă pentru câini utilitari este obligatoriu controlul sanitar-veterinar efectuat de medicul veterinar asigurat de organizator.

            Zilele de Examen

 a)      Sambata, Duminica, Sarbatorile legale.

Zilele in care se organizeaza examinari sunt, de obicei, la sfarsit de saptamana sau in sarbatorile legale. Inclusiv examinarile BH trebuie organizate in zile oficiale de examinare.

Se accepta sustinerea unei examinari BH si IPO 1 / FH 1 in tandem, intr-un eveniment de 2 zile (vineri – sambata), (sambata – duminica), la o asociatie / club, sau 2. Nu se impune un timp de asteptare intre examinarea BH si IPO 1 / FH 1.

b)      Examinari in zilele de vineri:

In zilele de vineri se pot sustine examinari doar daca sunt parte dintr-un examen ce se desfasoara si in ziua de sambata.

Observatie: Se va opta pentru examinare in ziua de vineri numai daca numarul de probe ce urmeaza a fi arbitrat este prea mare pentru zilele de examen desemnate. Ora de incepere a examinarii nu poate fi mai devreme de 12:00. Numarul de participanti va fi impartit la jumate pentru examinarile IPO/FH, iar pentru examinarile BH pot fi examinati maxim 7 caini.

In cazul unui arbitraj in tandem vineri / sambata, examinarile trebuie sa se incheie sambata.

Un caine poate absolvi complet o treapta de examen vineri.

Exceptie: Daca exista participanti ce urmeaza sa fie testati atat pentru examinarea BH, cat si pentru treapta IPO 1 / FH 1, acestia vor incepe examinarea BH vineri, pentru a putea participa la examenul IPO 1 / FH 1 samabta (daca nu se depaseste numarul de probe admise).

c)      Examinarile in timpul sarbatorilor nationale:

Se va proceda analog pentru evenimentele programate in timpul sarbatorilor nationale.

Exceptie: trebuie acordata atentie reglementarilor specifice sarbatorilor nationale ale fiecarei tari, precum si recomandarilor FCI –MV. Nu se poate rezerva pentru examinare o jumatate de zi, premergatoare unei sarbatori nationale, daca aceasta are loc in timpul saptamanii.

Liste şi formulare de evaluare

Sunt valabile numai formularele de arbitrare şi de centralizare a rezultatelor examenelor avizate de organizatiile nationale membre FCI. Sunt obligatorii carnetele de performanta cu semnătura şi ştampila AE, şi semnătura şi ştampila organizatorului. Formularul de centralizare a rezultatelor se transmite clubului / asociatiei naţionale.

Delegatul de examen

 Asociatiile nationale membre FCI au dreptul sa supravegheze examinarile utilitare organizate de membrii lor. Organizatia nationala poate delega o persoana abilitata pentru supravegherea bunei desfasurari, in conformitate cu reglementarile in vigoare, a unei examinari.

Ceremoniile de premiere – trofeele

 Ceremoniile de premiere trebuie organizate separat, exclusiv pe nivele de examinare – teste BH, examen IPO 1 – 3, IPO-FH.

 1. NORME  ASISTENT  DE  EXAMEN

             Generalităţi

 Asistentul atentator AA (,,infractorul” / ,,omul de atac”) simuleaza, in cadrul probei C – paza si aparare – a examenelor IPO, ca atentează prin acţiunile sale la integritatea conductorului – CC – şi a cîinelui. În acelaşi timp el este partenerul câinelui şi al CC dar va trebui să fie pentru ei şi un adversar căci trebuie să colaboreze cu arbitrul de examen AE si, pentru a permite acestuia să evalueze calitatea câinelui, va trebui să se pună în opoziţie cu câinele.

AA va fi de o imparţialitate absolută, comportamentul său trebuie să fie unitar tot examenul.

             Cerinţe pentru AA

 Trebuie acordată o atenţie deosebită atribuirii funcţiei de AA si cerintelor care ii reglementeaza acestuia activitatea;

 1. În ziua examenului AA este asistentul oficial al AE la proba de pază-apărare;
 2. Pentru a i se asigura securitatea, cât şi din cauza clauzelor de asigurare, AA trebuie să poarte

îmbrăcăminte de protecţie pe tot timpul activităţii (pantaloni si jacheta de protectie, manson, suspensor, eventual manusi).

 1. Încălţămintea AA trebuie să corespundă condiţiilor de mediu;
 2. Înaintea începerii probei de pază-apărare, AE îl va instrui pe AA asupra modului de lucru. În toată activitatea sa AA va respecta întocmai indicaţiile AE;
 3. La exerciţiile de dezarmare şi escortare AA va lucra la indicaţiile CC, în limita cerinţelor exerciţiului. Înainte de exerciţiile de escortare, AA va da posibilitatea câinelui să ia poziţia de bază.
 4. La examenele locale şi regionale, evenimentele se pot organiza utilizand un singur AA. In cazul examinarilor cu mai mult de 6 câini participanti se va proceda la utilizarea a doi AA. La concursuri naţionale, examene de calificare, campionate etc., trebuie, în general, folosiţi doi AA. Un AA care locuieste în aceaşi incinta cu un CC partcipant poate presta la aceste concursuri.

            Colaborare AE – AA

 În cadrul unui examen trebuie să fie notate, de către AE, pe lângă nivelul de pregatire, pe cât posibil, şi calităţile câinelui (de exemplu: instinctul, siguranţa de sine, controlabilitate). AE trebuie să decidă obiectiv în funcţie de ce vede şi ce aude în timpul examenului. Acest aspect si, in special, menţinerea caracterului sportiv al examenului (respectiv atitudine si abordare identice pentru toti participantii), fac din AA ajutorul prin care AE realizeaza o evaluare pertineta si obiectiva.

AA trebuie să respecte un set de reguli. Astfel, AA trebuie să facă posibilă observarea de către AE a celor mai importante elemente ale exerciţiilor din proba de pază-apărare acestea sunt: calitatea prinderii, reacţia la stres, încrederea sau comportamentul instinctual.

Alegerea acoperirii terenului la proba de pază-apărare nu trebuie lăsată la latitudinea AA, el nu trebuie să improvizeze în cadrul probei de pază-apărare ci trebuie doar să respecte în totalitate deciziile şi semnalizările AE.

            Comportamentul AA în cadrul exerciţiilor de scotocire, luarea atitudinii şi lătrat

 AA stă ascuns pentru CCc, cu braţul cu manşon uşor îndoit şi fără poziţie agresivă în ascunzătoarea indicată de AE. Manşonul are funcţie de apărare. Câinele trebuie observat de AA la “poziţii şi semnalizări”. Atitudini de provocare şi alte poziţii ajutătoare nu sunt permise. Bastonul este ţinut lateral în jos. Atingerea AA sau prinderea manşonului de către câine nu vor avea ca răspuns mişcări defensive.           

            Comportamentul AA în cadrul exerciţiului de evadare

 După exerciţiul de semnalizare, AA iese din ascunzătoarea cu mers normal şi se plasează pe poziţia marcată de fugă, poziţie indicată de AE. Poziţia AA trebuie să-i dea ocazia CC să-şi poziţioneze câinele la 5 paşi în lateralul braţului de apărare prevăzut cu manşon. Pentru CC trebuie să fie vizibilă direcţia de fugă. AA începe, la semnalul AE, să fugă repede în linie dreaptă, fără însă a fugi necontrolat. Braţul de apărare va fi mişcat cât mai puţin posibil pentru a-i da câinelui posibilitatea de a prinde uşor manşonul. AA nu are voie să se întoarcă în timpul fugii spre câine, poate doar să-l păstreze în vedere. Retragerea manşonului nu trebuie făcută sub nici o motivaţie. Când câinele a prins manşonul, AA fuge în linie dreaptă mai departe, dar îşi aduce braţul cu manşon lângă corp. Lungimea distanţei de fugă a AA este stabilită de AE; la semnalul lui, AA se opreşte. Dacă fuga AA are dinamica necesară atunci îi dă AE o situaţie optimă de observare. Orice acţiuni de ajutor a AA, ca de exemplu oferirea insistentă a manşonului, sunete de iritare, lovirea manşonului sau a piciorului cu bastonul nu sunt permise.

            Comportamentul AA în cadrul exerciţiului respingere a atacului din faza de supraveghere

 Din faza de supraveghere la semnalul AE, AA începe un atac asupra câinelui. Aici se foloseşte bastonul cu mişcări provocatoare, fără a lovi însă câinele. Câinele este atacat frontal de AA, manşonul este ţinut strâns lângă corp. AA trebuie să împingă toţi câinii în aceeaşi direcţie. O împingere a câinelui în direcţia CC nu este permisă. AE trebuie să se poziţioneze în aşa fel încât să poată observa comportamentul câinelui, iar AA trebuie să aibă în vedere ca la faza de atac să nu împiedice deplina observaţie.

Loviturile cu bastonul au loc în zona umerilor şi a gâtului. Ele trebuie aplicate cu aceeaşi intensitate tuturor câinilor. Prima lovitură are loc după 4-5 paşi, a doua după alţi 4-5 paşi. După a doua lovitură trebuie simulată o altă lovitură fără atingere.

Durata fazei de solicitare a câinelui este determinată de AE. AA încetează solicitarea la cererea AE într-o poziţie optimă de apreciere. Orice acţiuni de ajutor din partea AA ca de exemplu sunete provocatoare, intensităţi diferite în timpul fazei de solicitare şi a loviturilor, braţ prea moale după apucare, oferirea ajutatoare a manşonului etc., nu sunt permise.

            Comportamentul AA în cadrul exerciţiului de escortare din spate

 CCc fac, la indicaţia arbitrului, o escortare din spate a AA în mers normal pe o distanţă de circa 30  paşi. Desfăşurarea escortării o decide AE. AA nu are voie să facă mişcări precipitate în timpul escortării. Bastonul şi manşonul trebuie poziţionate în aşa fel încât să nu irite suplimentar câinele. AA trebuie să folosească aceleaşi mişcări şi acelaşi ritm de deplasare pentru toţi câinii.

            Comportamentul AA în cadrul exerciţiului de atac din faza de escortare din spate

 Atacul are loc din mişcare la semnalul AE, printr-o mişcare spre dreapta sau spre stânga şi o alergare către câine. Bastonul este folosit cu mişcări ameninţătoare deasupra manecii de apărare. Manşonul se ţine frontal în direcţia câinelui, mişcări suplimentare ale braţului nu sunt permise. AA trebuie să împingă în aceeaşi direcţie pentru toţi câinii. O împingere în direcţia CC nu este permisă. AE trebuie să se poziţioneze în aşa fel încât să poată observa cel mai bine comportamentul câinilelui în diferite faze. AA trebuie să aibă în vedere ca la faza de atac să nu împiedice deplina observaţie.

Durata fazei de solicitare este stabilită de AE. AA opreşte solicitarea la cererea AE. Dacă atacul este făcut cu o dinamică corespunzătoare atunci îi oferă AE posibilitatea de apreciere optimă.

Orice acţiuni de ajutor din partea AA ca de exemplu: devieri laterale exagerate înainte de prindere, sunete iritante sau lovirea pantalonilor costumului cu bastonul la începerea  atacului, lipsa de încordare a braţului când câinele ţine manşonul, intensităţi diferite ale atacului sau poziţie modificată, la un atac slab, sunt interzise.

Comportamentul AA în cadrul exerciţiului de atac lansat

 AA părăseşte la semnalul AE ascunzătoarea şi traversează, în pas alergător, constant, terenul de pază-apărare până la linia mediană.

Câinele trebuie întâmpinat cu un manşon ţinut elastic fără ca AA să se oprească. La întâmpinarea câinelui trebuie, în caz de necesitate, executată o mişcare spre lateral pentru a contrabalansa impactul cu câinele si pentru o corecta preluare. AA nu trebuie să execute nici un fel de ocol, obligatoriu trebuie să ,,atace” direct. Când câinele a prins manşonul, AA se va plasa în poziţie laterală şi va începe faza de solicitare, deplasandu-se drept. Aici trebuie evitată o rostogolire a câinelui. AA trebuie să împingă toţi câinii în aceeaşi direcţie. O împingere în direcţia CC nu este permisă.

AE trebuie să se poziţioneze în aşa fel încât să poată observa la toţi câinii comportamentul de atac, comportamentul în faza de solicitare, comportamentul în faza de prindere şi în faza de mişcare.

Durata fazei de solicitare este stabilită de AE – AA opreşte solicitarea la semnalul AE. Dacă atacul are dinamica dorită AE va avea o posibilitatea de apreciere optimă.

Orice acţiuni de ajutor sau mişcare care nu intră în atribuţiile AA la această probă, ca de exemplu: micşorarea vitezei de atac, primirea câinelui stând, devieri laterale exagerate înainte de prindere, ocolirea câinelui, ajutor la oferirea mansonului înainte de prindere, lipsa de încordare a braţului după prindere, intensitate diferită a atacului sau poziţiei modificată pentru atac slab, sunt interzise.

Comportamentul general al AA (valabil pentru toate exerciţiile)

 AA trebuie să se comporte activ sau neutru în timpul exerciţiilor sau a fazelor unui exerciţiu.

Comportamentul AA la toate exerciţiile de pază-apărare trebuie să fie în aşa fel încât AE să poată observa faza de mişcare, de atac şi de prindere a câinelui, niciodată cu spatele la AE şi să păstreze permanent contact vizual cu AE.

După executarea unei faze manşonul trebuie ţinut normal, fară ca braţul să fie prea ridicat sau prea relaxat. Bastonul nu va fi ţinut la vederea câinelui ci se va ţine ascuns, în jos pe lângă corp.

Pentru ca după oprirea într-o poziţie fixă, câinele să dea drumul manşonului, AA nu trebuie să folosească nici o poziţie sau acţiune ajutătoare. După ce câinele a dat drumul manşonului, AA păstrează contact vizual cu câinele şi nu îi este permis să folosească acţiuni ajutătoare sau aptitudini agresive. Pentru a ţine câinele sub observaţie, AA are voie, în cazul în care câinele îl încercuieşte, să se rotească şi el dar fără să facă mişcări bruşte.

Un câine care la exerciţiile de pază-apărare nu prinde manşonul sau care într-o fază de solicitare dă drumul sau slăbeşte manşonul va fi solicitat de către AA până când AE hotăreşte încetarea exerciţiului. AA nu are voie în această situaţie să folosească acţiuni ajutătoare sau să oprească voluntar exerciţiul.

Câinii care nu dau drumul manşonului la oprirea din mişcare a AA sau la Cs a CC, nu pot fi constransi de AA să o facă.

Câinii care în timpul fazei de supraveghere tind să se depărteze de AA, nu au voie să fie menţinuţi prin provocări într-o poziţie apropiată.

Dacă un câine provoaca AA sau muşcă în timpul fazei de supraveghere, AA trebuie să evite mişcări bruşte de apărare.

 

TEST DE APTITUDINI NATURALE  (TAN /  T S B)

Notarea testului de aptitudini naturale TSB, are ca scop descrierea caracteristicilor câinelui în vederea evaluarii calitatilor sale pentru programul de selectie si reproducere. Notarea TSB nu are influenţă asupra rezultatului examenului şi nici asupra clasamentului. Pentru a obţine o notare TSB câinele trebuie să fi participat la cel puţin un exerciţiu de apărare.

Cu aprecierile: marcant, prezent, şi insuficient sunt notate următoarele calităţi: determinarea, siguranta de sine, rezistenţa la stres.

TSB MARCANT obţine un câine: cu multă dorinţă de muncă; cu un comportament instinctual clar; puternic motivat si determinat; cu o prezenţa sigură de sine; cu atenţie imperturbabilă şi rezistenţă mare la stres.

TSB PREZENT obţine un câine:  cu mici deficiente la dorinţa de muncă, la instinctul ereditar şi la atenţie şi rezistenţă la stres.

TSB INSUFICIENT obţine un câine: cu lipsuri mari la dorinţa de muncă; cu lipsa siguranţei şi atenţiei; pentru rezistenţă la stres insuficientă.

            Hotărâri speciale

 

Asociaţia nationala are dreptul să modifice prezentul regulament de examinare pentru câini utilitari, cu respectarea prevederilor FCI, dacă este necesar (ex.: inadvertente fata de legislaţia ţării, protecţia animalelor)

 

            Evaluarea temperamentului

 Testarea temperamentului cainilor se va efectua pe toata durata examinarii din cadrul unui examen si in afara exercitiilor, inclusiv in timpul ceremoniei de premiere. Daca un exemplar etaleaza o problema temperamentala, atunci el nu va putea promova examenul, chiar daca rezultatele exercitiilor in sine sunt pozitive. Daca un caine nu trece testele de temperament, acest lucru se consemneaza in carnetul de performanta, iar exemplarul este descalificat.

Principii:

a)      evaluarea temperamentului se produce la inceputul fiecarui examen

b)      testul trebuie desfasurat intr-un mediu neutru; spatiul de testare ar trebui sa fie separat de terenul de examen

c)      fiecare caine trebuie evaluat individual

d)     programarea testarii temperamentale trebuie facuta asa incat exemplarul sa nu intre apoi imediat in exercitiile de exam

e)      cainii evaluati trebuie purtati in lesa scurta (nu in hamul de urma, in cazul probei A – IPO); lesa trebuie sa fie relaxata; nu trebuie sa se dea comenzi de catre CC

Reguli de evaluare:

Evaluarea nu trebuie sistematizata. Arbitru hotaraste abordarea sa. NU trebuie sa se intervina cu variatii majore in program si cu cat AE va face mai putine observatii, cu atat evaluarea va fi mai fluenta si mai sigura.

Testarea va avea un fundal cotidian, cainele nu va fi provocat, pentru a nu initia reactia naturala a sa, iar stimulii ne-naturali trebuie evitati. Controlul identitatii este parte obligatorie a evaluarii temperamentului. Testarea nu se desfasoara doar la inceputul examenului, ci se realizeaza de-a lungul intregii examinari si al intregului eveniment. Daca AE observa o inadvertenta de temperament, trebuie sa realizeze o verificare specifica (de ex. testul rezistentei la zgomot). Este permisa repetarea unei testari, pentru a determina exact situatia; arbitrului NU ii este permis sa atinga cainele.

Derularea controlului identitatii:

 Controlul identitatii este obligatoriu parte integrata a oricarui examen. Se va proceda la verificarea tatuajului sau a microcipului. Cainii care nu au numar de pedigree sau tatuaj trebuie sa fie microcipati. Arbitrii trebuie sa noteze in raportul lor ca acest control a fost intreprins. Daca numarul de tatuaj nu este lizibil, cifrele vizibile terbuie consemnate. Numarul de tatuaj trebuie sa corespunda cu cel notat in pedigree-ul exemplarului. Daca exista dificultati in identificarea, acest lucru trebuie consemnat.

De asemenea, in cazul microcipurilor, dificultatile de citire cu cititorul trebuie consemnate. Cainele poate participa la examinare, daca verificarea microciparii lui corecte in tara respectiva este posibila.

Conductorii care prezinta la examinare caini microcipati / provenind din alta tara trebuie sa puna la dispozitia organizatorilor cititorul de microcipuri aferent. Cainii care nu pot fi identificati nu pot participa la examinari.

Aprecierea comportamentului:

 Comportament pozitiv al câinelui = test promovat:

câinele se comportă:

–                normal, cu încredere în sine

–                calm, sigur si atent

–                vioi si atent

–                echilibrat, fara prejudecata, cu un bun temperament.

Excepţii acceptabile = sunt necesare atentie si verificare suplimentara:

câinele este

–                 puţin iritat, puţin nesigur, dar nu agesiv

–                usor agitat, dar devine calm pe parcursul examinarii

Comportament negativ al câinelui, lipsuri = descalificare:

câinele se comportă:

–                nesigur si speriat, nu accepta proximitatea

–                nervos, agresiv, latra alarmat, musca de frica

–                agresiv, cu muscaturi

Adnotari:

 Cainele in cazul caruia este evidenta necesitatea excluderii din examen va figura ca ,,descalificat” din cauza lipsei temperamentului.

Toate punctele acordate anterior vor fi anulate, chiar daca au fost deja anuntate.

Excluderea

 Daca un caine nu a promovat testul de temperament, va fi exclus din examen. Concluziile si rezultatul vor fi decise de asociatia organizatoare.

Caini care nu demonstreaza siguranta la focul de arma:

In primul rand trebuie specificat ca examplarele care reactioneaza agresiv la zgomotul focului de arma nu intra in aceasta categorie. Comportamentul agresiv va fi evaluat prin testul temperamental.

Daca un caine etaleaza teama la focul de arma, va fi imediat eliminat din examen. Nu i se va acorda punctaj.

Ce inseamna ,,nesiguranta la focul de arma”?

Exemple: –   cainele se ridica si fuge evident speriat

–       cainele fuge evident speriat la CC

–       panicat si speriat, cainele incearca sa paraseasca terenul de examinare

–       panicat si speriat, cainele alerga necontrolat

In timpul evaluarii trebuie clar determinat daca reactia sa nu provine dintr-o eroare de antrenament sau daca reactia sa este determinata de zgomotul focului de arma.

In cazuri neclare, trebuie observat clar de catre arbitru daca este un caz de nesiguranta la foc de arma, prin realizarea unui test suplimentar, cu cainele in lesa. Arbitrul va solicita focuri de arma suplimentare, trase de la o distanta de 15 pasi, iar cainele va trebui prezentat cu lesa netensionata.

 

 Treapta premergatoare IPO (IPO  V –  Vorstufe) 

 Este structurata in:

Setiunea   A 100 pct.

Sectiunea B 100 pct.

Sectiunea C 100 pct.

Total:           300 pct.

 

Generalitati:

Aceasta treapta premergatoare a examenului IPO a fost intocmita de catre Comisia pt. Caini Utilitari a FCI. Acest examen poate fi folosit pt.:

1. ca examen premergator  pt. a putea participa la clasa ,,munca” in cadrul expozitiilor

2. ca proba preliminara obligatorie pt. a putea participa la examene IPO1, cu mentiunea ca fiecare organizaitie membra FCI poate decide daca acest examen devine proba obligatorie sau nu pt. participarea la examenul IPO. Examenul IPO-V a fost elaborat in limba germana, de catre comisie. In cazul unor nelamuriri sau inadvertente, mai ales in cazul textului tradus in diferite limbi, textul redactat in limba germana are prioritate.

In cazul in care nu este mentionat in mod explicit in alt fel, sunt valabile cerintele generale din cadrul capitolului Generalitatilor ale examenului IPO.

 

            Cerinte pt. admiterea la examinare

 

In ziua examenului cainele trebuie sa fi implinit varsta stipulata de regulament. Nu exista exceptie de la aceasta cerinta. Conditia minima pentru acceptarea la examinare este promovarea in prealabil a unei examinari BH (Caine de Companie). Examenul IPO  V este compus din 3 (trei) sectiuni, in asa fel incat un arbitru sa poata arbitra intr-o zi maxim 12 x IPO V.

 

            Proba lipsei de prejudecati

 

La inceputul fiecarei examinari, inainte de a incepe probele, arbitrul trebuie sa supuna cainele unei probe de lipsa a prejudecatilor (test de caracter). Vezi proba IPO lipsa de prejudecata, in vigoare.

 

            IPO – V Sectiunea A – Urma proprie, cca. 200 pasi, 2 laturi, 1 unghi (cca.90 grd.), un obiect apartinind conductorului, fara timp de asteptare, timp de prelucrare 10 minute.

           

            Punctare

Pornirea 10 pct.

Mentinerea urmei (30+29) 59 pct.

Unghi 10 pct.

Obiect 21 pct.

TOTAL 100 pct.

Daca, pe urma, cainele nu a semnalizat niciun obiect, proba va putea fi notata cu maxim calificativul ,,suficient”.

 

            Conditii generale:

 

Zona de incepere (vatra) a urmei trebuie sa fie marcata printr-un indicator. Acest indicator trebuie infipt in partea stanga, in imediata apropiere a vetrei.

Conductorul (trasatorul) trebuie ca inainte de a incepe trasarea sa arate arbitrului (sau responsabilului pt. proba de urma), obiectul ce va fi lasat pe urma. Este permisa doar folosirea unui obiect, bine impregnat cu mirosul conductorului, de cca. 15 cm lungime, 3-5 cm latime si cca. 1 cm grosime. Culoarea obiectului poate fi diferita de nuanta generala a terenului.

Conductorul sta un timp scurt la vatra si apoi se deplaseaza in pas normal pt. trasarea urmei pe directia indicata. Unghiul se traseaza tot in pas normal. Obiectul se depune la sfarsitul urmei. Arbitrul si persoana insotitoare nu au voie sa se gaseasca in zona de actiune a echipei formate din conductor si cainele sau.

 

Reguli de execuţie:

 

a)      O comanda sonora pt.: ,,cauta”

b)      Derulare: Conductorul isi pregateste cainele inaintea probei de urma. Cainele poate cauta liber sau legat cu lesa de 10 m. Lesa poate fi purtata pe spate, lateral sau printre picioarele cainelui. Lesa poate fi legata fie direct de zgarda cainelui, fie de inelul hamului pt. urma (sunt admise hamuri cu pieptar si hamuri Bottger, dar fara curele suplimentare). In urma chemarii, conductorul se prezinta in pozitia de baza, impreuna cu cainele sau in fata arbitrului si anunta modul de semnalizare al cainelui (admite obiectul sau il respinge). Inaintea prelucrarii urmei, cat si pe parcursul examinarii, nu trebuie exercitat nici un fel de presiune asupra cainelui. La semnalul arbitrului, cainele este condus incet si linistit catre vatra. Ajuns la vatra, cainele este trimis sa prelucreze urma. Cainele trebuie sa miroasa intens, sa inspire adanc dar linistit vatra. Dupa aceea, cainele trebuie sa inceapa prelucrarea urmei in ritm constant, cu nasul aproape de pamant (nas adanc). Conductorul isi urmeaza cainele la o distanta de 10 m (la capatul lesei). La cautarea libera, de asemenea, se mentine o distanta de cca. 10 m intre conductor si csine. Lesa, in cazul in care nu este lasata pe sol de catre conductor, poate fi tinuta lejer. Cainele trebuie sa prelucreze (sa urmeze) unghiul cu siguranta. De indata ce cainele a gasit obiectul, el trebuie sa-l anunte in mod convingator, fara influenta din partea conductorului. Cainele, in cazul in care accepta obiectul (il apuca cu gura), poate sa ramana in pozitia in picioare, in sezi, sau poate sa vina cu el la conductor (sa aporteze obiectul). Mersul in continuare cu obiectul in gura sau pozitia culcat cu obiectul in gura sunt defectuoase. Respingerea obiectului (semnalizarea fara atingere) poate fi facuta in pozitiile culcat, sezi sau in picioare. In momentul in care cainele a semnalizat obiectul (prin admitere sau prin respingere), conductorul da drumul lesei si se deplaseaza la caine. Conductorul indica, prin ridicarea obiectului, gasirea acestuia.

c)      Punctare: Viteza de cautare nu este un criteriu de punctare atunci cand prelucrarea urmei se face in mod constant, convingator si cainele arata un comportament pozitiv in timpul prelucrarii urmei. O cercetare mai amanuntita a urmei de catre caine (pt. a se convinge) in laterale, fara parasirea ei, nu este considerata defectuoasa. Prelucrarea urmei in zig-zag, nasul sus, urinarea pe urma, rotirea pe urma la unghi, incurajarea permanenta, ajutorul din lesa sau ajutoare verbale pe timpul prelucrarii urmei sau la semnalizarea obiectului, semnalizarea defectuoasa a obiectului, reprezinta greseli ce vor fi penalizate corespunzator. In cazul in care cainele paraseste, cu mai mult de o lungime de lesa traseul urmei, atunci se intrerupe examinarea. In cazul in care cainele paraseste urma si este retinut de catre conductor, atunci urmeaza o atentionare din partea arbitrului catre conductor de a urma cainele. In cazul in care indicatia arbitrului nu este respectata, acesta va intrerupe examinarea. In cazul in care au trecut cele 10 minute regulamentare si cainele nu a ajuns la capatul urmei trasate, atunci se intrerupe examinarea. Prestatia cainelui anterioara intreruperii va fi punctata.

 

Notarea laturilor se face prin note si puncte. In cazul in care cainele nu cauta (sta mult timp in acelasi loc

fara sa caute), poate fi intrerupta examinarea desi cainele se afla inca pe urma.

 

            IPO – V Sectiunea B

Exercitiul 1: Mersul la pas – cu lesa 30 pct.

Exercitiul 2: Mersul la pas – fara lesa 20 pct.

Exercitiul 3: Ramanerea in culcat cu chemare 15 pct.

Exercitiul 4: Aportul 10 pct.

Exercitiul 5: Saritura peste obstacol (80 cm) 10 pct.

Exercitiul 6: Parasirea cainelui cu factori de distragere a atentiei 15 pct.

TOTAL: 100

 

Generalitati:

In cazul in care nu este mentionat in mod explicit in alt fel, sunt valabile cerintele generale din cadrul capitolului Generalitati al examenului IPO. Este admisa o comanda sonora pt. trecerea in pozitia de baza.

 

 1. Mersul la pas – cu lesa 30 pct.

 

a)      O comanda pt. mersul la pas

b)      Derulare: Conductorul merge cu cainele legat in lesa catre arbitru, trece in pozitia de baza si se prezinta. Din pozitia de baza, cainele, la comanda pt. mersul la pas trebuie sa-l urmeze pe conductor in mod atent si vesel, in asa fel incat omoplatul sau sa se afle intotdeauna la nivelul genunchiului stang al conductorului. Lesa nu trebuie sa fie intinsa. La inceputul exercitiului, conductorul se deplaseaza impreuna cu cainele in linie dreapta, fara sa se opreasca pe o distanta de cca. 30 pasi. Dupa intoarcere, trebuie efectuate cel putin cate o schimbare de directie la stanga si una la dreapta. In timpul primei deplasari in linie dreapta se vor trage 2 focuri de arma ( calibru 6 mm), la interval de 5 secunde intre ele, de la o distanta de cel putin 15 pasi de caine. Cainele trebuie sa arate un comportament indiferent fata de focurile de arma. La comanda arbitrului, conductorul se deplaseaza impreuna cu cainele sau intr-un grup de persoane aflate in miscare. Grupul este format din cel putin 4 persoane. Conductorul trebuie sa efectueze o oprire in cadrul grupului. Conductorul impreuna cu cainele parasesc grupul de persoane, trec in pozitia de baza si CC da drumul cainelui din lesa.

c)      Punctare: Mersul inainte, departarea, ramanerea in urma, comenzi suplimentare, ajutorul din corp, neatentia si/sau mersul umil al cainelui duc la o depunctare corespunzatoare.

 

 1. Mersul la pas fara lesa 20 pct.

 

a)      O comanda pt. : mersul la pas.

b)      Derulare: Din pozitia de baza, cainele, la Cs / Cm pt. mersul la pas trebuie sa-l urmeze pe conductor in mod atent si vesel, in asa fel incat omoplatul sau sa se afle intotdeauna la nivelul genunchiului stang al conductorului. La inceputul exercitiului, conductorul se deplaseaza impreuna cu cainele in linie dreapta, fara sa se opreasca pe o distanta de cca. 30 pasi. Dupa intoarcere, trebuie efectuate cel putin cate o schimbare de directie la stanga si una la dreapta. La sfarsitul exercitiului, conductorul se opreste, trece in pozitia de baza si leaga cainele cu lesa.

c)      Punctare: Mersul inainte, departarea, ramanerea in urma, comenzi suplimentare, ajutor din corp, neatentia si/sau mersul umil al cainelui duc la o depunctare corespunzatoare.

 

 1. Ramanerea pe loc in culcat cu rechemare 15 pct.

 

a)      Cate o comanda pt.: mersul la pas, culcat, chemare, trecerea in pozitia de baza

b)      Derulare: Din pozitia de baza, CC merge impreuna cu cainele la pas – liber – in linie dreapta. Dups 10-15 pasi, la comanda culcat, cainele trebuie sa se culce imediat, fara ca CC sa se opreasca, sa-si modifice viteza, sau stilul de mers sau sa intoarca capul. Conductorul mai merge cca. 20 de pasi in linie dreapta, se opreste si se intoarce catre cainele sau care il asteapta culcat linistit. La semnalul arbitrului, conductorul cheama cainele prin comanda sonora pt. chemare si/sau numele cainelui. Cainele trebuie sa vina bucuros, vioi, rapid si pe cel mai scurt drum catre conductor si sa se aseze drept in fata acestuia. La comanda sonora pt. trecere in pozitia de baza, cainele trebuie sa se aseze rapid si direct, cu omoplatul in dreptul genunchiului, in partea stanga a conductorului. Conductorul leaga cainele in lesa.

c) Punctare: Greşeli în derulare, culcare înceată, aşteptare neliniştită, venire înceată, poziţia conductorului cu picioarele depărtate, greşeli la aşezarea în faţa conductorului şi la trecerea în poziţia de bază, sunt penalizate corespunzător. În cazul în care, la comanda „culcat”, câinele în loc să se culce, rămâne în poziţia „şezi” sau „în picioare”, se vor scădea 7 puncte pentru aceasta greşeală.

4. Aportul 10 pct.

a) Cate o comandă: „aport”, „lasă”, „pas / treci”.

b) Derulare: Câinelui i se scoate lesa în poziţia de bază. Conductorul arunca un obiect personal, la cel puţin 5 paşi distanţă. Comanda sonoră pt. „aport” poate fi rostita doar atunci când obiectul stă liniştit pe sol. În acest timp câinele trebuie să stea în poziţia „şezi”, liniştit şi liber lângă conductor. La comanda sonoră pt. „aport”, câinele trebuie să fuga rapid şi direct către obiect, trebuie să îl ridice imediat şi trebuie să-l aducă rapid şi direct conductorului. Câinele trebuie să se aşeze foarte aproape de conductor, în faţă şi trebuie să tina în gură liniştit obiectul de aport până când, după cca. 3 secunde, acesta îi dă comanda pt. „lasă”. La comanda pt. „trecere în poziţia de bază”, câinele trebuie să se aşeze rapid şi direct, cu omoplatul în dreptul genunchiului, în partea stânga a conductorului. Pe timpul desfăşurării acestui exerciţiu, conductorul nu are voie să-şi părăsească poziţia. La sfârşitul exerciţiului, conductorul leagă câinele în lesă.

c) Punctare: Greşeli ale „poziţiei de bază”, deplasare înceată către obiect, greşeli la preluarea de pe sol a obiectului, întoarcere înceată, scăparea obiectului, joaca sau mestecarea obiectului, poziţia conductorului cu picioarele depărtate, greşeli la aşezarea în faţa conductorului şi la „trecerea în poziţia de bază”, vor fi depunctate corespunzător. Ajutorul din partea conductorului, fără părăsirea poziţiei sale iniţiale, se depunctează. În cazul în care conductorul îşi părăseşte poziţia iniţială înaintea încheierii exerciţiului, acesta se va nota cu „insuficient”. În cazul în care câinele nu aduce obiectul, exerciţiul va fi notat cu 0 pct.

5. Săritura peste obstacol (80 cm) 10 pct.

a) Câte o comandă sonoră pt.: „săritura-înainte”, „chemare”, „săritura-înapoi”, „trecerea în poziţia de bază”.

b) Derulare: Conductorul se poziţionează cu câinele în poziţia de bază la cel puţin 5 paşi distanţă de obstacol şi eliberează câinele din lesă. Câinele trebuie să stea liniştit şi liber în poziţia de bază. La comanda sonoră pt. ”săritură-înainte”, câinele trebuie să sară peste obstacol, fără să-l atingă. La comanda pt. „chemare” şi „săritura-înapoi”, câinele trebuie să sară înapoi peste obstacol, rapid şi direct, fără să-l atingă şi trebuie să se aşeze direct în faţa conductorului. La comanda sonoră pt. „trecere în poziţia de bază”, câinele trebuie să se aşeze rapid şi direct, cu omoplatul în dreptul genunchiului, în partea stânga a conductorului. La comanda „săritura-înainte”, conductorului îi este permis să-l însoţească 2 paşi pe câine. La sfârşitul exerciţiului câinele este legat în lesă.

c) Punctare: Greşeli la „poziţia de bază”, săritul întârziat, greşeli la poziţionarea în faţa conductorului şi la încheierea exerciţiului, ajutor din partea conductorului, sunt depunctate corespunzător. În cazul în care câinele atinge în salt obstacolul, se vor scădea pt. fiecare salt, până la câte un punct şi în cazul în care se sprijină pe acesta, până la 2 puncte pt. fiecare salt.

 6. Părăsirea câinelui cu factori de distragere a atenţiei 15 pct.

a) Câte o comandă.: „culcat”, „şezi”.

b) Derulare: La începutul secţiunii „B” a unui alt câine, conductorul se deplasează împreună cu câinele în spaţiul indicat de către arbitru şi dezleagă câinele în poziţia de bază. După aceea, prin comanda sonoră „culcat”, conductorul ordona câinelui să se culce, fără să lase lesa sau orice alt obiect lângă câine. Conductorul se depărtează de câine, fără să-l privească. Conductorul se opreşte după cca. 20 de paşi şi rămâne în poziţie normala, în raza vizuala a câinelui, cu spatele la acesta. Câinele trebuie să stea liniştit, fără vreo influenţă din partea conductorului, cât timp celalalt câine parcurge exerciţiile 1-3. La indicaţia arbitrului, conductorul se întoarce la câine şi se poziţionează în parte sa dreapta. La semnalul arbitrului, conductorul îi dă câinelui comanda „şezi”. Câinele trebuie să ia rapid şi drept poziţia de bază. Exerciţiul se încheie, câinele este legat în lesă.

c) Punctare: Comportamentul neliniştit al conductorului, ca şi orice alt ajutor ascuns, comportamentul neliniştit al câinelui, respectiv ridicarea din poziţia „culcat” fără comandă în timpul revenirii conductorului reprezintă greşeli şi se depunctează corespunzător. În cazul în care câinele se ridica în poziţia „şezi” sau „în picioare” dar nu părăseşte locul unde a fost lăsat, atunci urmează o notare parţială. În cazul în care, câinele se depărtează cu mai mult de 3 m de locul stabilit, înainte de terminarea exerciţiului nr. 3 de către câinele ce lucrează pe teren, atunci acest exerciţiu se va puncta cu 0 puncte.

            IPO – V Secţiunea „C”

Exerciţiul 1: Scotocirea si semnalizarea AA 15 pct.

Exerciţiul 2: Oprirea intenţiei de evadare a AA 30 pct.

Exerciţiul 3: Atacul asupra conductorului şi a câinelui 50 pct.

Exerciţiul 4: Escortarea AA către arbitru 5 pct.

TOTAL: 100 pct.

Condiţii generale:

În cazul în care nu este menţionat în mod explicit în alt fel, sunt valabile cerinţele generale din cadrul „Generalităţilor” ale examenului IPo.

În cadrul acestui exerciţiu nu se acorda calificativ pt. testul de caracter (TSB). AA (infractorul) foloseşte pt. intimidarea câinelui un baston moale (Soft) dar fără să lovească câinele.

Comanda sonoră pt. „lăsat la comandă” este permisă în cadrul exerciţiilor de pază şi apărare doar o singură dată. Depunctările pt. „lăsat la comandă” sunt ilustrate în tabelul următor.

 

Lasat la comanda cu intarziere Prima comanda suplimentara cu intrerupere imediata Prima comanda suplimentara cu intrerupere intarziata A 2-a comanda suplimentara cu intrerupere imediata A 2-a comanda suplimentara cu intrerupere intarziata Cainele nu da drumul infractorului nici dupa 2 comenzi suplimentare, respectiv alte interventii
0,5 – 3,0 3,0 3,5 – 6,0 6,0 6,5 – 9,0 descalificare

 1. Găsirea infractorului prin scotocire şi semnalizarea 15 pct.

a) O comanda pt.: „scotocire”.

b) Derulare: Infractorul se afla intr-o ascunzătoare la cca. 20 de paşi distanţă faţă de conductor şi nu este vizibil pt. câine. La semnalul arbitrului, conductorul dă drumul câinelui din lesă şi îl trimite prin comanda sonoră pt.„scotoceşte” şi/sau prin indicarea direcţiei de scotocire către ascunzătoare. Câinele trebuie să-l găsească şi să-l păzească activ, cu atenţie, pe infractor şi trebuie să-l latre convingător. Câinele nu are voie să sară pe infractor sau să-l muşte. La semnalul arbitrului, conductorul merge imediat la câine şi îl prinde de zgardă.

c) Punctare: Deficiente la scotocire, găsire şi semnalizare prin lătrat sunt penalizate corespunzător. În cazul în care infractorul este deranjat de câine, de exemplu prin împingere, sărit pe el, etc., se vor scădea până la 3 puncte. În cazul în care infractorul este muscat de câine se vor scădea până la 12 puncte. În cazul în care câinele nu rămâne lângă infractor şi nu îl păzeşte, atunci urmează o punctare parţială cu un calificativ „insuficient”. În cazul în care câinele nu arată nici o reacţie faţă de infractor, atunci se întrerupe secţiunea „C”.

2. Oprirea intenţiei de evadare a infractorului 30 pct.

a) Câte o comandă pt.: „lăsat la comandă”.

b) Derulare: În timpul în care, conductorul îşi tine câinele de zgardă, infractorul iese din ascunzătoare şi încearcă să evadeze. La semnalul arbitrului, conductorul eliberează câinele. Câinele trebuie ca, fără comandă, să oprească printr-o muşcătură energică, puternică şi fermă tentativa de evadare a infractorului. Câinele trebuie să muşte numai de manşonul de protecţie. La semnalul arbitrului, infractorul opreşte lupta şi stă liniştit. În momentul în care infractorul a încetat lupta şi stă nemişcat, câinele trebuie să îi dea drumul imediat. Conductorul are voie, ca după un timp, să rostească din proprie iniţiativă, o comandă sonoră pt. „lăsat la comandă”. În cazul în care, la prima comandă, câinele nu dă drumul infractorului, la indicaţia arbitrului se mai dau până la încă 2 comenzi suplimentare pt. „lăsat la comandă”. În cazul în care, câinele nu dă drumul infractorului nici după cea de-a 3-a comandă ( prima permisă şi 2 suplimentare), atunci urmează descalificarea. În timpul rostirii comenzii sonore pt. „lăsat la comandă”, conductorul trebuie să stea liniştit şi nu are voie să acţioneze prin semne suplimentare asupra câinelui. După ce câinele a dat drumul infractorului trebuie să rămână lângă el şi să-l păzească atent. La semnalul arbitrului, conductorul merge imediat la câine şi îl tine de zgardă.

c) Punctare: Limitări ale execuţiei reprezintă criterii de depunctare corespunzătoare: reacţia rapidă, insistentă şi energică a câinelui, muşcătura puternică, plină şi sigură şi împiedicarea eficienta a tentativei de evadare, până la „lăsatul la comanda”, paza atentă şi apropiată a infractorului. În cazul în care, câinele opreaste prin muşcătura şi reţinere evadarea într-o distanta de cca. 20 de paşi, se va opri secţiunea „C”.

3. Atacul asupra conductorului şi a câinelui 50 pct.

a) Câte o comandă pt.: „atac”, „lăsat la comandă”, „trecerea în poziţia de bază”, „mersul la pas”.

b) Derularea: Conductorul tine câinele de zgardă dar nu are voie să-l stimuleze. La semnalul arbitrului, infractorul se îndepărtează în pas normal de conductor şi câinele sau. După o distanţă de cca. 20 de paşi, infractorul se întoarce către conductor şi câine şi folosind sunete de ameninţare şi mişcări ameninţătoare îi ataca frontal. Conductorul îi dă câinelui comanda sonoră pt. „atac” şi îl eliberează. Câinele trebuie să oprească fără ezitare atacul infractorului printr-o muşcătură energică şi puternică. Câinele are voie să muşte doar de manşonul de protecţie. Conductorul nu are voie să-şi părăsească poziţia. La semnalul arbitrului, infractorul opreşte lupta. După încetarea luptei, câinele trebuie să dea drumul imediat manşonului. CC are voie, ca după un timp adecvat, să rostească din proprie iniţiativă, o comandă sonoră pt. „lăsat la comandă”. În cazul în care, câinele nu dă drumul manşonului după prima comandă regulamentară din partea conductorului, atunci, la semnalul arbitrului, CC mai dă până la 2 comenzi suplimentare pt. „lăsatul la comanda”. În cazul în care câinele nu dă drumul infractorului nici după cea de-a 3-a comandă ( prima permisă şi 2 suplimentare), atunci urmează descalificarea. În timpul rostirii comenzii sonore pt. „lăsat la comandă”, conductorul trebuie să stea liniştit şi nu are voie să acţioneze prin semne suplimentare asupra câinelui. După ce câinele a dat drumul infractorului trebuie să rămână lângă el şi să-l păzească atent. La semnalul arbitrului, CC se deplaseaza in pas normal direct la câine şi prin comanda pt. „trecere în poziţia de bază” îl trece pe acesta în poziţia de bază. Conductorul leagă câinele în lesă.

c) Punctare: Limitări ale execuţiei reprezintă criterii de depunctare corespunzătoare: Împiedicarea energică a atacului printr-o muşcătura puternică, plină şi sigură, până la comanda pt. „lăsat la comandă”, paza atentă, apropiată de infractor, a acestuia după aceea. În cazul în care, în timpul fazei de pază, câinele părăseşte infractorul sau dacă conductorul dă o comandă sonoră astfel încat câinele să rămână lângă infractor, atunci exerciţiul va fi notat cu „insuficient”.

4. Escortarea infractorului către arbitru 5 pct.

a) Câte o comandă sonoră pt. „mersul la pas”.

b) Derulare: Urmează un transport „din lateral” al infractorului către arbitru. Distanţă este de cca. 10 paşi. Este permisă o comandă sonoră pt. „mersul la pas”. Câinele trebuie să meargă în partea dreaptă a infractorului, astfel încat să se afle între conductor şi infractor. Câinele trebuie să-l supravegheze atent pe infractor în timpul transportului. Câinele nu are voie să-l stânjenească, să-l muşte sau să sară pe infractor în timpul transportului. Grupul se opreşte în faţa arbitrului şi anunţă încheierea secţiunii „C”.

c)      Punctare: Limitări ale execuţiei reprezintă criterii de depunctare corespunzătoare: Supravegherea atentă a infractorului, corectitudinea mersului la pas – în lesă.

 

EXAMEN CÂINI UTILITARI              IPO  1

Constă din:

 1. Proba de urmă                                                 100 puncte
 2. Proba de subordonare                                                 100 puncte
 3. Proba de pază-apărare                                     100 puncte

Punctaj maxim                                                    300 puncte

 Dreptul de participare

In ziua examenului cainele trebuie sa fi implinit varsta stipulata de regulament. Nu exista exceptie de la aceasta cerinta. Conditia minima pentru acceptarea la examinare este promovarea in prealabil a unei examinari BH (Caine de Companie).

A – PROBA DE URMĂ   IPO 1

Urma conductorului:   cel puţin 300 de paşi, 3 laturi, 2 unghiuri (de aprox. 90 de grade), 2 obiecte ale CC, vechime de minim 20 de minute, timp de prelucrare: 15 minute.

Punctaj maxim la proba de urmă:             100 puncte

Prelucrarea urmei                                                        79 puncte

Obiecte                                                                        21 (11 + 10) puncte

In cazul in care cainele nu gaseste obiectle, calificativul maxim acordata va fi ,,satisfacator”.

Se va folosi o lesă de 10 metri sau exerciţiul poate fi desfăşurat fără lesă.

Se va indica poziţia de start.

 Reguli generale:

AE sau RE stabilesc traseul şi adaptabilitatea la teren. Ordinea concurenţilor este trasă la sorţi.

Toate tipurile de teren natural sunt utilizabile – teren cu iarba, cu aratura, impadurit. Urmele vizibile sunt de evitat. Pentru nivelele diferite de examinare, se permit schimabrile oportune de teren.

Urmele trebuie trasate diferit. Nu se permite ca obiectele şi urmele să fie poziţionate la fel pentru fiecare urmă trasată. În timp ce urma este trasată câinele nu trebuie să vadă traseul.

Responsabilitatile AA / RE de urma sunt:

–          sa determine forma traseelor de urma

–          se organizeze trasatorii de urma

–          sa supravegheze trasarea urmei

Traseul de urma e determinat si de conditiile de teren.

CC trebuie să arate AE obiectele înainte să traseze urma. Obiectele trebuie bine imprimate cu miros (minim 30 min.). Obiectele folosite pot fi din diferite materiale (piele, textile, lemn). Obiectele trebuie să aibă lungime de circa 10cm, lăţime 2-3cm, grosime 0,5-1cm şi nu trebuie prin culoare să se deosebească pregnant faţă de terenul urmei. Toate obiectele vor fi numerotate vizibil şi vor purta acelaşi număr cu cel al concurentului.

Locul de pornire al urmei (vatra de urmă) trebuie marcat cu un panou ori steguleţ care se va înfige în sol în partea stângă a punctului de plecare. CC va întârzia puţin la locul de plecare apoi va porni în direcţia indicată. Deplasarea şi unghiurile se fac cu pas normal. Opririle sau stationarile pe urma, de catre trasator, nu sunt permise.

Primul obiect va fi amplasat după minim 100 de paşi pe prima sau pe a doua latură, la nu mai putin de 20 de pasi inainte sau dupa unghiul laturii. Al doilea obiect la finalul traseului. Mirosul urmei nu trebuie modificat la plasarea obiectelor. CC nu are voie să-şi târască picioarele sau să se oprească. Obiectele cu miros vor fi plasate pe urmă, nu lângă ea. Obiectele trebuie lăsate din mers. După ce a depus ultimul obiect CC trebuie să mai facă câţiva paşi în aceasi directie.

AE şi asistentul său nu pot sta în zona în care echipa CCc caută.

 Reguli de execuţie:

 a)         Comandă sonoră:        „CAUTĂ”

Cs sunt permise numai la începutul prelucrării urmei şi după primul obiect indicat de către câine, sau dupa o semnalizare falsa a unui obiect.

b)         Descrierea probei:

CC îşi pregăteşte câinele pentru urmă. Câinele poate căuta liber sau într-o lesă de 10 m. Lesa poate fi legată peste spate, lateral sau printre picioarele anterioare/posterioare ale câinelui.. Ea poate fi prinsă direct de zgardă, dar aceasta să nu fie pe strangulant, ori de un ham de urmă (pe piept sau pe spate, fără alte curele suplimentare). Arbitrul poate verifica lungimea lesei, zgarda si hamul doar inainte de inceputul probei. Utilizarea leselor retractabile nu este premisa.

Când sunt chemaţi, CCc se vor prezenta la AE şi anunţă modul de semnalizare a obiectelor. Folosirea forţei nu este permisă înaintea, la începutul sau pe durata exerciţiului de căutare.

La semnalul AE, câinele este dus încet şi poziţionat la vatra. O asezare scurta in pozitia sezi, la aproximativ 2 m de vatra, este permisa.

Cainele trebuie sa ia mirosul intens, calm si cu ,,nas adanc”. Va face asta singur fara alt ajutor decat comanda ,,cauta” din partea CC. Nu exista limita de timp pentru prelucrarea vetrei. AE va determina, in functie de comportamentul cainelui pe prima latura cat de bine cainele a luat mirosul.

Dupa 3 incercari de a lua mirosul la vatra si a determina directia urmei, proba este intrerupta.

Câinele trebuie să prelucreze  urma sigur, liniştit, cu nasul în jos. Apoi trebuie să urmeze traseul cu nasul în jos, într-un ritm constant. CC va rămâne la 10 metri în spatele câinelui fie că foloseşte sau nu o lesă. Lesa poate fi tinuta usor moale, curba. CC nu are voie sa scurteze lesa pentru a micsora distanta dintre sine si caine. O bucla larga a lesei ce atinge pamantul nu trebuie penalizata.

Cainele trebuie sa prelucreze urma intens, perseverent, si (daca terenul o permite) cu viteza constanta. CC nu este obligat sa urmeze cursul urmei. Prelucrarea rapida sau lenta a urmei nu reprezinta un criteriu de evaluare, atat timp cat aceasta se face constant si convingator.

Câinele trebuie să ia unghiurile sigur pe sine. Verificarile laterale, fara parasirea urmei, nu trebuie penalizate. Trebuie insa penalizate incercuirile la unghiuri. După primul unghi câinele trebuie să prelucreze urma în acelaşi ritm. In punctul unghiului, CC trebuie sa incerce sa pastreze distanta indicata intre sine si caine.

În momentul în care câinele localizează un obiect fie îl va semnaliza prin acceptare (aportare), fie îl va indica prin respingere imediat şi convingător, fără ajutorul CC. La semnalizarea prin acceptare câinele poate rămâne în picioare, se poate aşeza sau poate veni înapoi la Cc cu obiectul in gura. Se va penaliza plecarea cu obiectul în gură sau apucarea acestuia în poziţia culcat. Indicarea obiectelor prin respingere se poate efectua din poziţia culcat, şezi sau în picioare. Alternarea acestor trei poziţii este permisă.

La abordarea pozitiei culcat pentru indicare, pozitionarea care nu este perfect dreapta nu trebuie penalizata. Trebuie insa penalizate pozitiile culcat in lateralul obiectului sau cu fata catre CC.

Semnalizarea obiectelor cu ajutor major din partea CC vor fi notate ca ratate. Este cazul situatiei in care, atunci cand cainele nu semnalizeaza obiectul, CC, fie prin utilizarea lesei, fie prin comanda verbala, opreste cainele sa inainteze pe urma.

După ce obiectul a fost aportat sau indicat, CC lasă lesa pe pământ şi se apropie de câinele său. Se pozitioneaza in laterala cainelui. Prin ridicarea obiectului CC va arăta că acesta a fost descoperit de câine.  In continuare CC va lua lesa şi va comanda câinelui să caute din nou.

Cainele nu poate semnaliza obiectul prin ambele metode (respingere si acceptare). Se vor lua in considerare obiectele semnalizate conform specificarii initiale a CC catre AE. Orice actiune a cainelui asupra obiectului, in cazul indicarii prin respingere, trebuie penalizata. Daca exemplarul se intoarce la CC, acesta trebuie sa nu il abordeze.

La indicare, cainele va ramana linistit in pozitie, pana la momentul in care CC il reporneste, cu lesa scurtata.

La sfârşitul urmei CC va preda AE toate obiectele găsite.

c)         Notare:

Se vor penaliza: nasul ridicat, încercuirea unghiurilor, ajutor verbal sau prin lesă, încurajări repetate, semnalizarea greşită a obiectului.

Dacă cainele părăseşte urma cu mai mult de o lungime de lesă exerciţiul este întrerupt.

Dacă câinele părăseşte urma şi este tras înapoi de CC, AE dă ordin să fie urmat câinele. Dacă această indicaţie nu este respectată AE trebuie să întrerupă exerciţiul.

Dacă după 15 minute de la începerea urmei nu s-a ajuns la capătul urmei, AE va întrerupe exerciţiul. Punctajul obtinut pana la momentul intreruperii va fi acordat.

Se consideră greşeală cazul în care câinele semnalizează găsirea unui obiect prin aportare şi a celuilalt obiect prin indicare. Se punctează numai semnalizările corecte ale obiectului.

Pentru obiecte care nu au fost aportate sau indicate nu se dau puncte. Acordarea punctelor pentru prelucrarea urmei se efectuează în funcţie de lungimea şi gradul de dificultate ale traseului. Aprecierea prelucrării laturilor din traseu se face cu note şi puncte.

Dacă câinele rămâne mult timp într-un loc fără să caute, exerciţiul poate fi întrerupt de AE chiar dacă câinele se mai află in urma.

Această probă este încheiată atunci când AE anunţă punctajul.

Incurajarea ocazionala a cainelui, la nivelul 1 este permisa, mai putin la prelucrarea unghiurilor. O scurta recompensare verbala poate fi acordata si la indicarea obiectelor.

Joaca sau recompensarea cu mancare dupa indicarea ultimului obiect, inainte de prezentarea finala la arbitru nu sunt permise. Prezentarea finala trebuie facuta in pozitia de baza.

CC este si el parte integrata a exercitiului. El trebuie sa interpreteze reactiile cainelui, sa fie concentrat si sa ignore orice influenta externa.

AA trebuie sa acorde atentie nu doar cainelui si conductorului, dar si terenului de urma, conditiilor meteo, posibilelor intersectari de urma si limitei de timp. La evaluare va tine cont de:

–          comportamentul pe urma (viteza pe laturi si la unghiuri si promptitudinea la obiecte)

–          nivelul de pregatire a cainelui (inceputul agitat, semne de stres, ezitarile)

–          ajutorul suplimentar acordat de CC

–          dificultati de prelucrare a urmei la conditiile de teren (vegetatie crescuta, pamant, schimbari de teren, ceata), conditiile de vant, prezenta vanatului, conditiile meteo, modificarea mirosului).

Pentru evaluare trebuie sa se tina cont de toate aceste repere.

Verificarile laterale fara parasirea urmei nu se penalizeaza.

Inconsecventa, inconjurarile la unghiuri, incurajarile permanente, ajutorul verbal sau din lesa si semnalizarea defectuasa a obiectelor se penalizeaza cu pana la 4 pct. Inconsecventa evidenta, lipsa intensitatii in cautare, cautarea haotica, vanarea soarecilor, etc, se penalizeaza cu pana la 8 puncte.

Proba este oprita daca exemplarul iese din urma cu mai mult de o lungime de lesa. Daca CC il opreste din lesa sa iasa din urma, AE ii indica acestua sa il urmeze, daca CC nu se conformeaza proba este intrerupta.

Daca se depaseste timpul alocat prelucrarii (15 minute pt. nivelele 1 si 2, 20 min. pt. nivelul 3) AA intrerupe proba. Punctele obtinute se comunica.

Daca un caine initiaza urmarirea vanatului, CC poata da comanda ,,culcat” pentru a mentine controlul. Proba de urma va continua la indicatiile arbitrului. Daca aceasta nu este eficient, proba este incheiata, iar evaluarea acordata ,,descalificare din cauza lipsei de control”.

Intreruperea probei / descalificarea

comportament consecinta
Cainele este repus pe vatra de 3 ori. Intreruperea probei
–          valabil pentru toate nivelele: cainele paraseste urma cu mai mult de o lungime de lesa, iar CC ignora indicatiile arbitrului

–          se depaseste timpul limita de prelucrare

Intreruperea probei – se acorda punctaj si se comunica evaluarea
– cainele aporteaza obiectul dar refuza sa il predea

– cainele vaneaza animale salbatice si nu poate fi repus pe urma

Descalificare

 

forme de urma – pot fi trasate si pozitii oglindite ale schemelor de mai jos:

urma ipo 1 2

 

B – PROBA DE SUBORDONARE   IPO 1

      Punctajul maxim la proba de subordonare               100 puncte

Exerciţiul 1      Conducere fără lesă                                                    20 puncte

Exerciţiul 2      Sezi din mişcare                                                          10 puncte

Exerciţiul 3      Culcat din mers cu apel                                            10 puncte

Exerciţiul 4      Aport pe sol                                                                 10 puncte

Exerciţiul 5      Aport peste obstacol                                                  15 puncte

Exerciţiul 6      Aport peste palisadă                                                   15 puncte

Exerciţiul 7      Trimitere înainte cu culcat                                      10 puncte

Exerciţiul 8      Rămânere cu distragerea atenţiei                         10 puncte

Reguli generale:

Pentru nivelul de examen IPO 1 cainele este prezentat arbitrului de catre  conductor in pozitia de baza cu lesa, apoi lesa se scoate si se ascunde vederii.

In special in proba de disciplina, trebuie acordata atentie atitudinii cainelui, care trebuie sa demonstreze incredere si lipsa de presiune din partea conductorului si sa nu functioneze ca un ,,accesoriu sportiv”. In timpul exercitiilor, trebuie sa aiba o atitudine vesela si atenta fata de conductor. Atitudinea sa pozitiva si atentia vor fi coroborate cu acuratetea executiei exercitiilor si evaluate in consecinta.

Daca un CC uita sa execute integral un exercitiu, arbitrul ii va cere efectuarea acestuia. Nu se vor efectua penalitati de punctaj in aceasta situatie.

La inceputul probei B, intreg echipamentul de examen trebuie sa fie verificat de AA si trebuie sa corespunda regulamentului in vigoare.

Pistolul folosit pentru probele ,,mers la pas fara lesa” si ,,asteptare in culcat cu distragerea atentiei” trebuie sa fie de 6 mm calibru.

AE dă comanda de începere a unui exerciţiu. Toate celelalte faze ale unui exerciţiu, ca întoarcerile, oprirea, schimbarea de ritm de mers, etc., se vor face fără indicaţia AE. CC îi este permis să solicite aceste indicaţii de la AE.

Câinele trebuie să execute exerciţiile repede şi cu plăcere.

Comenzile verbale sunt compuse dintr-un singur cuvânt, scurte şi vorbite normal. Pot fi făcute în orice limbă, termenii trebuie însă să fie aceiaşi pentru aceeaşi comandă. Se acceptă comenzi prin semn efectuate cu o singură mână. În cazul în care câinele nu execută după trei comenzi un exerciţiu sau o fază a unui exerciţiu, acest exerciţiu nu va fi notat şi va fi întrerupt. La chemarea câinelui, la apel, poate fi folosit numele câinelui in locul unei comenzi specifice. Numele câinelui în legătură cu orice altă comandă se consideră comandă dublă şi se depunctează.

În poziţia de bază câinele stă aproape şi drept în partea stângă a CC în aşa fel încât umărul câinelui să fie la nivelul genunchiului stâng al CC. Fiecare exerciţiu începe şi se termină cu poziţia de bază. Luarea poziţiei de bază la începutul exerciţiului este permisă o singură dată. O recompensă verbală este permisă numai după încheierea exerciţiului şi numai în poziţia de bază. După aceea CC poate adopta o nouă poziţie de bază. De fiecare dată, între recompensă şi luarea unei noi poziţii de bază, şi începerea exerciţiului următor se va face o pauză de circa 3 secunde.

Toate exerciţiile încep din locuri marcate şi din poziţia de bază. CCc trebuie să ia poziţia de bază apoi să parcurgă între minim 10 paşi şi maxim 15 paşi după care poate da comanda pentru îndeplinirea exerciţiului. La aport CCc iau poziţia de bază pe locul marcat, iar CC nu are voie să-l depaseasca / paraseasca.

Între fazele exerciţiilor trebuie ţinute pauze (circa 3 secunde) înainte de darea unei noi comenzi.

Conducerea fără lesă trebuie arătată şi la eventualele deplasări între exerciţii şi dupa preluarea aportorului (butucelului de aport) de pe suportul său. O calmare a câinelui sau un joc cu aportorul nu sunt permise; butucelul nu se dă câinelui înainte de aruncare.

La întoarcerea la câine, CC poate trece în poziţia de bază direct prin faţa câinelui în partea dreaptă a acestuia cu o întoarcere pe loc stânga-împrejur ori prin ocolirea pe la stânga şi prin spate a câinelui său. Întoarcerea pe loc trebuie făcută totdeauna de CC spre stânga.

La trecerea câinelui din poziţia frontală în poziţia de bază, câinele poate să treacă în stânga CC fie prin ocolire prin dreapta şi spatele CC, fie prin faţa sa luând poziţia de şezi direct în stânga CC printr-un salt sau mers înapoi. Întoarcerea trebuie să fie făcută întotdeauna la fel în cadrul unui exerciţiu.

Obstacolul are o înălţime de 100cm şi o lăţime de 150cm.

Palisada este compusă din doi pereţi înclinaţi uniţi în partea superioară având 150cm lăţime şi 191cm înălţime. La sol distanţa dintre cei doi pereţi este atât de mare încât înălţimea verticală să fie de 180cm. Toată suprafaţa pereţilor trebuie să fie acoperită cu un material antiderapant. Pe pereţi sunt plasate în partea superioară trei bare ajutătoare de 24/48mm.

Toţi câinii examinaţi trebuie să treacă peste aceleaşi obstacole.

La exerciţiile de aport sunt permise numai butucele din lemn în greutate de 650 grame. Butucelele de aport sunt puse la dispoziţie de organizator şi trebuie să fie aceleaşi pentru toţi câinii.

Dacă CC uită să execute un exerciţiu, va fi atenţionat de AE, fără a fi depunctat, să repete exerciţiul omis.

 Incadrare si evaluare:

 exercitiile compuse din 2 parti, precumm ,,sezi din miscare” / ,,chemare cu apel” / ,,ramanerea pe loc” pot fi impartite, pentru acordarea unui punctaj partial, in 2 parti, dupa cum urmeaza:

a)      ,,pozitia de baza, introducere, executie” = 5 puncte

b)      ,,atitudinea ulterioara pana la incheierea exercitiului” = 5 puncte

Comenzile suplimentare:

Daca un caine nu efectueaza un exercitiu dupa 3 comenzi, acesta va fi evaluat ca insuficient (=0 puncte).             Deasemenea, daca un caine efectueaza un exercitiu dupa a 3-a comanada, acesta va fi notat ca ,,insufcient”.

La chemare, se poate utiliza numele cainelui in locul comenzii ,,aici!”. Utilizarea ambelor – nume si comanada ,,aici!” va fi considerata o dubla comanada.

evaluare: o comanada suplimentara – calificarea partiala ,,suficient”

a doua comanada suplimentara – calificarea partiala ,,insuficient”

exemple: pentru un exercitiu de 5 puncte:

o comanda suplimentara –,,suficient” 5 puncte = minus 1,5 pct.

a doua comanada suplimentara – ,,insuficient” 5 puncte = minus 2,5 pct.

Elementele exercitiilor trebuie executate cu un interval de asteptare de 3 secunde – ex.: pozitia frontala si trecerea la picior, revenirile la ,,sezi” ,,culcat” ,,pe loc”.

Cand CC care urmeaza sa execute cu cainele sau asteptarea cu distragerea atentiei a ajuns la punctul indicat in pozitia de baza, CC care urmeaza sa inceapa proba fara lesa trebuie sa abordeze si el pozitia de baza.

Reguli de execuţie:

Conducere fără lesă                                                                                20 punct
a)            Comandă sonoră:        „PAS”

Cs este permisă la fiecare început de exerciţiu, după fiecare oprire şi la schimbarea ritmului de mers.

b)            Descrierea exerciţiului:

CC se duce cu câinele său la AE, îşi aşează câinele în poziţia de bază şi se prezintă. CCc iau din nou poziţia de bază pe locul de start. La comanda sonoră „PAS” câinele trebuie să urmeze CC, atent, bucuros şi în linie dreaptă, rămânând cu umărul său în dreptul genunchiului stâng al CC. Când CC se opreşte, câinele trebuie să se aşeze imediat, din proprie iniţiativă şi în poziţie corectă.

La începutul exerciţiului CC merge 50 paşi înainte, fără să se oprească, iar după întoarcere va parcurge câte 10-15 paşi în care trebuie să execute pasul alergător şi pasul lent (fiecare câte 10 paşi minim). Schimbarea ritmului de mers de la pas alergător la pas lent trebuie să fie executată fără paşi intermediari normali. Tipurile de mers trebuie să se deosebească clar în viteză. La pas normal se vor efectua 2 întoarceri pe mâna dreaptă, 1 întoarcerea pe mâna stângă şi 2 întoarceri împrejur. Intoarcerea se poate face la 180 de grade, stanga imprejur, de catre CC si caine, sau cu cainele trecand prin spatele CC, imprejurul acestuia cu o intoarcere la dreapta si CC la stinga; in timpul unei examinari, o singura forma de intoarcere este permisa.

Oprirea se face cel puţin o dată în timpul mersului la pas normal.

În timp ce CC merge pe prima latură, trebuie efectuate două focuri de armă (6mm calibru) la intervale de 5 sec şi la o distanţă de cel puţin 15 paşi de câine. Câinele trebuie să se comporte indiferent la focurile de armă. În cazul în care câinele se sperie de focul de armă, va fi descalificat. Dacă câinele va deveni nervos acest lucru se va considera acceptabil atâta timp cât câinele rămâne sub controlul CC. Se va acorda maxim de punctaj doar unui câine care va rămâne indiferent la zgomotele provocate de armă. Câinii agresivi sau foarte timizi vor fi descalificaţi.

La sfârşitul exerciţiului CC trebuie să se îndrepte spre un grup de minim 4 persoane in miscare, să înconjoare o persoană prin dreapta şi o persoană prin stânga şi să se oprească cel puţin o dată în grup. AE are dreptul să solicite o reluare a exerciţiului. CCc  părăsesc grupul şi revin pe locul de start.

c)            Notare:

Se vor penaliza rămânerea în urmă, înaintarea prea repede şi / sau in lateral, precum şi ezitarea CC la întoarceri, aşezatul încet sau şovăitor, comenzile suplimentare, neatenţia la deplasări sau întoarceri, lipsa de concentrare în toate fazele, ajutatul din corp şi constrângerile.

Sezi din mişcare                                                                                       10 puncte

 a)            Comenzi sonore:         „PAS”,  „SEZI”

b)                  Descrierea exerciţiului:

Din locul de start CC pleacă drept în faţă cu câinele liber la picior. După 10-15 paşi, la Cs sau Cm „SEZI”, câinele trebuie să se aşeze imediat, fără ca CC să îşi întrerupă mersul sau să se întoarcă spre câine. După alţi 15 paşi CC se opreşte şi se întoarce cu faţa către câine.

La semnalul AE,  CC merge înapoi la câinele său şi ia poziţia de bază.

c)            Notare:

Se vor penaliza greşeli pe parcurs, aşezarea înceată, incorectă sau în unghi faţă de direcţia de înaintare, aşteptarea nervoasă sau neliniştită.

Dacă câinele în loc să stea se întinde în culcat sau rămâne în picioare se scad 5 puncte.

Culcat din mers cu apel                                                                 10 puncte

a)            Comenzi sonore:         „PAS”,  „CULCAT”,  „AICI”

b)           Descrierea exerciţiului:

Din locul de start CC pleacă drept în faţă cu câinele liber la picior. După 10-15 paşi, la Cs sau la Cm „CULCAT”, câinele trebuie să se culce imediat, fără ca şi CC să îşi întrerupă mersul sau să se întoarcă spre câine. După alţi 30 de paşi efectuaţi în linie dreaptă CC se opreşte şi se întoarce către câinele său care stă liniştit. La semnalul AE, CC îşi cheamă câinele cu o Cs sau Cm pentru apel. Pentru apel CC poate folosi numele câinelui. Câinele trebuie să vină bucuros şi cu mers rapid la CC şi să se aşeze frontal. La o Cs sau Cm „TRECI” câinele trebuie să se aşeze în poziţia de bază.

c)            Notare:

Se vor penaliza greşeli pe parcurs, culcarea cu mâna, culcarea înceată, incorectă sau în unghi faţă de direcţia de înaintare, nervozitatea sau neliniştea în culcat, apropierea înceată ori urmărirea înceată a CC, greşeli la aşezarea frontală sau de bază.

Dacă la comanda de culcare câinele se aşează sau rămâne ridicat, se scad 5 puncte.

Aport pe sol                                                                                 10 puncte

a)            Comandă sonoră:        „APORT”,  „LASĂ”,  „TRECI”

b)            Descrierea exerciţiului:

Din poziţia de bază, luată pe locul marcat pentru aportare, CC aruncă un butucel (obiect de aport din lemn de 650g) la circa 10 paşi depărtare. Comanda sonoră „APORT” se poate da numai când obiectul nu se mai mişcă. Câinele care stă liber în şezi lângă CC său trebuie, la Cs „APORT”, să alerge repede la butucel, să îl ridice imediat şi să-l aducă direct la CC cu un mers la fel de rapid. Câinele trebuie să se aşeze în faţa CC şi să ţină aportorul în gură până când CC i-l va lua după o scurtă pauză cu Cs „LASĂ”. La Cs sau Cm „TRECI” câinele va reveni în poziţia de bază.

CC nu are voie să părăsească locul marcat pentru aportare pe toată durata exerciţiului.

c)            Notare:

Se vor penaliza greşeli la poziţia de bază, alergatul încet, greşeli în apucarea aportorului, scăpatul aportorului, joaca sau roaderea aportorului. Aruncarea prea scurtă a aportorului este şi ea depunctată.

Dacă CC părăseşte sau depăşeşte locul marcat pentru aportare înainte de terminarea exerciţiului, acest exerciţiu este notat cu nesatisfăcător.

Dacă câinele nu aportează, exerciţiul va fi notat cu 0 puncte.

Aport peste obstacol                                                                                15 puncte

a)            Comenzi sonore:         „HOP”,  „APORT”,  „LASĂ”,  „TRECI”

b)            Descrierea exerciţiului:

CC ia poziţia de bază la o distanţă de cel puţin 5 paşi înainte de obstacol, în timp ce câinele stă liber în şezi lângă el. Apoi CC aruncă aportorul (obiect de aport din lemn de 650g) peste obstacolul înalt de 100cm. La Cs „HOP” (dupa ce butucul de aport nu se mai misca)  & „APORT (in timp ce cainele sare peste obstacol)” câinele trebuie să sară peste obstacol, să fugă la aportor, să îl aporteze şi să se întoarcă la CC sărind înapoi obstacolul.

Câinele trebuie să se aşeze în faţa CC şi să ţină obiectul în gură până când CC i-l va lua după o scurtă pauză (3 sec.) cu Cs „LASĂ”. La Cs sau Cm „TRECI” câinele va reveni în poziţia de bază.

CC nu are voie să părăsească locul de staţionare pe toată durata exerciţiului.

c)         Notare:

Se vor penaliza greşeli la poziţia de bază, săritul încet, alergatul încet, greşeli în apucarea aportorului, scăpatul aportorului, joaca sau roaderea aportorului. Aruncarea prea scurtă a aportorului este şi ea depunctată. Ajutoarele din partea CC, fără schimbarea poziţiei acestuia, în timpul exerciţiului se depunctează.

Pentru atingerea uşoară a obstacolului se scad pe săritura câte 1 punct, pentru sprijinire 2 puncte.

Dacă obiectul nu este aruncat corect AE poate să decidă rearuncarea fără depunctare. Câinele trebuie să rămână pe loc în poziţia şezi; daca va urma conductorul in recuperarea butucului de aport, exercitiul va fi notat cu 0 puncte, daca paraseste pozitia de baza, dar nu depaseste obstacolul, exercitiul va fi notat partial.

Împărţirea punctelor pentru aportul peste obstacol (notare parţială)

Săritura înainte Aportul Săritura înapoi
5 puncte 5 puncte 5 puncte

O notare parţială este posibilă doar dacă 2 dintre cele 3 faze sunt îndeplinite corect, astfel: cel putin o saritura si aportul in sine:

Săriturile şi aportul fără greşeală                                                                       15 puncte

Săritura înainte sau înapoi neefectuată, obiectul adus fără greşeală      10 puncte

Săriturile fără greşeală, aportul neefectuat                                                      0 puncte

Dacă CC părăseşte sau depăşeşte locul marcat pentru aportare înainte de terminarea exerciţiului, acest exerciţiu este notat cu nesatisfăcător.

 Aport peste palisadă                                                                               15 puncte

a)         Comenzi sonore:         „HOP”,  „APORT”,  „LASĂ”,  „TRECI”

b)         Descrierea exerciţiului:

CC ia poziţia de bază la o distanţă de cel puţin 5 paşi înainte de palisadă, în timp ce câinele stă liber în şezi lângă el. Apoi CC aruncă aportorul (obiect de aport din lemn de 650g) peste planul înclinat. La Cs „HOP” (dupa oprirea din miscare a butucului de aport)  & „APORT (in timp ce cainele e in saritura)” câinele trebuie să sară peste palisadă prin căţărare, să fugă la butuc, să îl aporteze şi să se întoarcă la CC trecând înapoi peste palisadă. Câinele trebuie să se aşeze în faţa CC şi să ţină obiectul în gură până când CC i-l va lua după o scurtă pauză (3 sec.) cu Cs / Cm „LASĂ”. La Cs sau Cm „TRECI”câinele va reveni în poziţia de bază.

CC nu are voie să părăsească locul de staţionare pe toată durata exerciţiului.

c)         Notare:

Se vor penaliza greşeli la poziţia de bază, săritul încet, alergatul încet, greşeli în apucarea aportorului, scăpatul aportorului, joaca sau roaderea aportorului. Aruncarea prea scurtă a aportorului este şi ea depunctată. Ajutoare din partea CC, fără schimbarea poziţiei acestuia, în timpul exerciţiului se depunctează.

Dacă obiectul nu este aruncat corect AE poate să decidă rearuncarea fără depunctare. Câinele trebuie să rămână pe loc în poziţia şezi.

Împărţirea punctajului pentru aportul peste palisadă (notare parţială)

Săritura înainte Aportul Săritura înapoi
5 puncte 5 puncte 5 puncte

O notare parţială este posibilă doar dacă 2 dintre cele 3 faze sunt îndeplinite corect, astfel: cel putin o saritura si aportul in sine:

Săriturile şi aportul fără greşeală                                                            15 puncte

Săritura înainte sau înapoi neefectuată, obiectul adus fără greşeală      10 puncte

Săriturile fără greşeală, aportul neefectuat                                               0 puncte

Dacă CC părăseşte sau depăşeşte locul marcat pentru aportare înainte de terminarea exerciţiului, acest exerciţiu este notat cu nesatisfăcător.

Daca butucelul de aport nu este predat de caine la comanda, nici la 3 comenzi, cainele este descalificat si proba nu mai poate continua.

 Trimitere înainte cu culcat                                                                     10 puncte

a)            Comenzi sonore:         „ÎNAINTE”,  „CULCAT”,  „ŞEZI”

b)            Descrierea exerciţiului:

La semnalul dat de AE, CC trebuie să plece de la locul de start în linie dreaptă cu câinele liber la picior. După aproximativ 10-15 paşi, CC trebuie să dea comanda „ÎNAINTE” şi să se oprească; simultan, da o Cm cu o singură mână. Câinele trebuie să alerge cel puţin 30 de paşi în linie dreaptă în direcţia indicată. La semnalul AE, CC dă comanda „CULCAT” la care câinele trebuie să se culce imediat. Daca exemplarul nu se opreste la comanda / comenzi suplimentare, exercitiul este notat cu 0 puncte. În luarea poziţiei culcat câinele are voie să se întoarcă înspre CC. La semnalul dat de AE, CC trebuie să se meargă la câine şi să se poziţioneze în partea lui dreaptă, aducând după circa 3 secunde, la semnalul AE,  câinele în poziţia de bază prin folosirea unei comenzi „ŞEZI”.

c)         Notare:

Se vor penaliza greşeli la poziţia de bază, fuga conductorului după câine, mersul înainte prea încet, puternica deviere laterală, distanţa prea mică, culcatul şovăitor sau prea lent, comportament agitat în culcat sau ridicarea câinelui înainte de preluare.

comenzi suplimentare pentru ,,culcat:

– prima comanda suplimentara = minus 1,5 puncte

– a doua comanda suplimentara = minus 2,5 puncte

– daca dupa a doua comanada suplimentara cainele se opreste dara fara sa ia pozitia culcat rezulta – 3,5 puncte

– daca exemplarul continua sa se deplaseze sau se intoarce la CC, exercitiul e notat cu 0 puncte

Rămânerea pe loc cu distragerea atenţiei                                 10 puncte

 a)            Comenzi sonore:         „CULCAT”,   „ŞEZI”

b)            Descrierea exerciţiului:

Înainte de începutul probei de subordonare a altui câine, CC trebuie să isi paraseasca câinele în poziţia culcat pe locul de aşteptare indicat de AE: CC ia pozitia de baza la locul indicat, da comanda ,,culcat” si părăseşte câinele. Nici lesa şi nici vreun alt obiect nu trebuie lăsate lângă câine. CC trebuie să se îndepărteze cel puţin 30 de paşi, in teren, să se oprească şi să stea liniştit în raza vizuală a câinelui, întors cu spatele la câine. Câinele trebuie să rămână liniştit în  culcat fără nici o intervenţie din partea CC, în timp ce altă echipă formată din conductor şi câine trec prin exerciţiile 1-6. La semnalul AE, CC trebuie să meargă şi să se poziţioneze în partea dreaptă a câinelui său. După circa 3 secunde, la alt semnal al AE, CC  printr-o comanda „SEZI” cere câinelui să ia rapid poziţia de bază.

c)            Notare:

Se vor penaliza comportamentul neliniştit al CC ca şi alte ajutoare ascunse, neliniştea în culcat a câinelui, prea rapidă ridicare în şezi a câinelui. Dacă câinele vine spre CC în timp ce acesta se îndreaptă spre el, se depunctează cu până la 3 puncte.

Dacă câinele se ridică în şezi sau în picioare fără să părăsească poziţia se face o punctare parţială. Dacă câinele se deplasează cu mai mult de 3m din poziţia iniţială înainte ca celălalt câine să încheie exerciţiul 3 se notează cu 0 puncte. Dacă părăseşte poziţia după încheierea exerciţiului 3 atunci primeşte o notare parţială.

Această probă este încheiată când AE anunţă punctajul.

 C – PROBA DE PAZĂ-APĂRARE   IPO 1

Punctaj maxim la proba de pază-apărare      100 puncte 

Exerciţiul 1      Scotocire                                                           5 puncte

Exerciţiul 2      Atitudine şi lătrat                                            10 puncte

Exerciţiul 3      Oprirea încercarii de evadare                          20 puncte

Exerciţiul 4      Respingerea atacului din supraveghere           35 puncte

Exerciţiul 5      Atac lansat                                                      30 puncte

 

Reguli generale:

 

Terenul de muncă pentru proba de pază-apărare trebuie să aibă dispuse 6 ascunzători, câte 3 pe fiecare parte. Locurile marcate trebuie să fie vizibile pentru AE, AA şi CC.

AA trebuie să fie dotat cu manşon de protecţie, echipament de protecţie şi baston moale. Echipamentul de protecţie trebuie să fie din materiale specifice. Dacă este necesar ca AA să ţină câinele sub observaţie nu este obligatoriu să stea nemişcat. Nu-i este permis să aibă un comportament agresiv şi nici să facă mişcări de apărare. Felul în care CC va lua bastonul de la AA ramane la alegerea CC.

Pentru maxim 6 câini se va folosi un singur AA. Pentru 7, sau mai multi câini se vor folosi doi AA. Toti cainii care participa la aceeasi treapta a unui examen trebuie sa lucreze cu acelasi / aceiasi atentator(i). Un atentator poate fi schimbat la un moment dat, daca participa ca CC la eveniment.

Prezentarea:

–          CC intra cu cainele in lesa

–          dupa pozitionarea la punctul de start pentru exercitiul de scotocire, CC indeparteaza lesa cainelui

–          cainele va porni din pozitia de baza, la semnul AE

Daca un CC nu se poate prezenta optim – cainele nu este in control, fuge la cortul de semnalizare, sau fuge de pe teren, CC poate folosi 3 comenzi pentru rechemare. Daca exemplarul nu revine la CC proba este incheiata cu mentiunea ,,descalificat din cauza lipsei de control”.

Câinii care nu sunt controlaţi de CC, care nu dau drumul manşonului decât după o puternică intervenţie a CC, care muşcă de alte părţi ale corpului decât cele prevăzute trebuie descalificaţi. Ei nu primesc notarea TSB.

La câinii care nu reuşesc la exerciţiul de atac sau care trebuie ajutaţi sau stimulaţi se întrerupe proba de pază-apărare. Ei nu vor fi notaţi. Testul de aptitudini naturale TSB se va da în consecinţă. Comanda pentru „LASĂ” este permisă o singură dată la exerciţiul de apărare.

Cainii care nu se afla sub controlul CC, nu sunt in control dupa un exercitiu de paza, sau nu elibereaza priza fara interventia CC, sau care musca din alte parti decat mansonul de protectie, trebuie descalificati – nu li se va acorda o evaluare TSB.

Marcajele necesare, ce trebuie sa fie vizibile pentru AE, AA si CC:

–          puctul de unde CC isi cheama cainele din faza de semnalizare la cort

–          punctele de unde pleaca si unde se opreste AA in exercitiul de evadare

–          punctul in care cainele este parasit in pozitia culcat pentru exercitiul de evadare

–          marcaje pt. CC pentru atacul lansat

 

Penalizarea cu privire la comanda „LASĂ” este dată de tabelul de mai jos:

 

Fără comandă

suplimentară

cu dat drumul şovăitorPrima comandă suplimentară

cu dat drumul

imediatPrima comandă suplimentară

cu dat drumul

şovăitorA doua comandă suplimentară

cu dat drumul

imediatA doua comandă suplimentară

cu dat drumul şovăitorA doua comandă

suplimentară

fără dat drumul   0,5 – 3,0       3,0     3,5 – 6,0         6,0     6,5 – 9,0DESCALIFICARE

 

 

Reguli de execuţie:

 

 1. Scotocire                                                                                                   5 pct

 

a)            Comenzi:         „CAUTĂ sau ÎNAINTE”,  „AICI”

Cs de chemare „AICI” poate fi însoţită de numele câinelui.

 

b)            Descrierea exerciţiului:

AA se deplasează spre ultima ascunzătoare fără să fie văzut de câine. CC cu câinele fără lesă, sunt postaţi între a patra şi a cincea ascunzătoare, astfel încât să existe două posibilităţi de căutare. Proba de pază-apărare începe la semnalul AE.

Printr-o scurtă Cs „CAUTĂ” şi Cm prin indicarea cu braţul a direcţiei de urmat, CC trimite câinele să se îndrepte repede spre a cincea ascunzătoare şi să o cerceteze dându-i ocol strans, în căutarea atenta a AA.   După  aceea,  CC  va  da  comanda  „AICI”  şi  în  timp  ce  câinele se întoarce,  prin Cs „CAUTĂ” şi  cu Cm corespunzătoare  îl îndreaptă spre a şasea ascunzătoarea unde se află AA. CC se va deplasa cu pas normal pe o linie mediană fără a avea voie să o părăsească în timpul patrulării câinelui. Câinele trebuie să se afle totdeauna înaintea CC. Când câinele a ajuns la ultima ascunzătoare, CC se opreşte şi nu mai are voie să dea Cs ori alte semnale.

 

c)            Notare:

Se vor penaliza greşelile de execuţie, dificultăţi în controlul câinelui, limitări în direcţionarea câinelui, ocolirea largă a ascunzătorilor, necercetarea ascunzătorii cinci.

Se apreciază hotărârea şi precizia căutării la mersul între ascunzători şi la ocolirea ascunzătorilor.

Se vor penaliza, printre altele:

–          o pozitie de baza de inceput fara calm si concentrare

–          comenzi suplimentare sonore sau vizuale

–          abaterea CC de la linia mediana a terenului

–          schimbarea ritmului de deplasare de catre CC

–          scotocirea larga a corturilor de catre caine

–          scotocirea independenta, fara reactie la comenzile CC

–          omiterea corturilor, sau scotocirea neconvingatoare

–          necesitatea coordonarii suplimentare din partea CC

Daca exemplarul nu gaseste atentatorul la ultima acunzatoare nici dupa 3 incercari, proba C trebuie oprita. Daca CC da o comanda de aliniere (de ex.,,pas”) in timpul probei C, aceasta este, deasemenea, incheiata.

 

 1. Atitudine şi lătrat                                                                        10 pct

 

a)            Comenzi sonore:         „AICI”,  „TRECI / PAS”

Cs de chemare „AICI” poate fi însoţită de numele câinelui.

 

b)            Descrierea exerciţiului:

Câinele trebuie să se oprească în faţa AA şi să îl latre neîntrerupt. Câinele nu are voie să sară pe AA, să îl atingă sau să apuce manşonul. După ce îl latră circa 20 secunde, la semnalul AE, CC se apropie până la 5 paşi de ascunzătoare. La indicaţia AE, CC îşi cheamă câinele în poziţia de bază. Deasemenea, CC se poate deplasa la caini si il poate prelua de la AA cu comanda ,,pas”. Ambele metode sunt corecte si evaluate egal.

 

c)            Notare:

SE vor puncta latratul continuu si atitudinea diminanta de retinere a AA, continue pana la interventia CC.

Pentru lătrat neîncetat se acordă 5 puncte. Dacă câinele latră slab se dau 2 puncte, câinele care nu latră deloc dar rămâne atent la AA, exercitiul va pierde 5 puncte.

La deranjarea AA prin împingeri ori sărituri pe el se scad 2 puncte, la apucarea puternică a manşonului se scad până la 9 puncte. Daca exemplarul musca in cortul ascunzatoare si nu lasa din proprie initiatva, CC trebuie sa se deplaseze la locul marcat si poate sa dea 1 comanada ,,aici/pas” (nu comanada ,,lasa”). Daca cainele nu se conformeaza echipa este descalificata. Daca exemplarul raspunde la apel, exercitiul este notat ,,insuficient inferior (-9 pct.). Daca cainele musca din alta parte decat mansonul este descalificat.

Dacă câinele părăseşte poziţia de supraveghere şi semnalizare înainte de semnalul AE pentru părăsirea liniei mediane de către CC se poate retrimite câinele să repete exerciţiul.

Dacă câinele rămâne la AA şi nu vine la CC la chemarea acestuia, proba de pază-apărare poate continua dar acest exerciţiu va fi notat nesatisfăcător (-9 pct).

Dacă câinele nu răspunde la comenzi ori părăseşte AA din nou după o retrimitere, proba de pază-apărare va fi întreruptă.

Dacă în timp ce CC se aproprie de ascunzătoare câinele vine spre el sau vine înainte de comandă spre CC, exerciţiul va fi notat parţial nesatisfăcător.

 

 1. Oprirea  încercării  de  evadare                                                             20 pct

 

a)            Comenzi sonore:         „PAS”,  „CULCAT”, ,,DU-TE” „LASĂ”,

 

b)            Descrierea exerciţiului:

La semnalul AE, CC îl somează pe AA să iasă din ascunzătoare. AA merge cu pas normal spre locul marcat pentru încercarea de evadare. La semanalul AE, CC cu câinele liber, la pas, vesel si atent, se îndreaptă spre locul marcat pentru supraveghere. Distanţa dintre AA şi câine va fi de 5 paşi. CC lasă câinele în poziţia culcat, executata prompt, şi se îndreaptă spre ascunzătoare. Cainele va ramane atent la AA, calm si sigur pe sine. Din spatele ascunzătorii CC va trebui să vadă câinele, AA şi AE.

La semnalul AE, AA încearcă să evadeze prin fugă. Câinele trebuie să-l oprească prin prindere energică cu comanda ,,du-te” sau ,,opreste-l” din partea CC. Câinele are voie să prindă AA numai de manşonul de protecţie. La semnalul AE, AA se opreşte iar câinele trebuie să dea drumul manşonului, dupa un scurt moment de tranzitie. CC poate să dea o Cs „LASĂ”.

Dacă câinele nu dă drumul la prima Cs, CC poate să mai folosească încă două Cs „LASĂ” suplimentare. Dacă câinele nu lasă la a treia Cs, este descalificat. CC trebuie să stea nemişcat şi să nu influenţeze câinele în timp ce dă Cs „LASĂ”. După ce dă drumul manşonului, câinele trebuie să rămână lângă AA şi să-l păzească atent.

 

c)            Notare:

Se apreciază viteza, reacţia energică si dominanta şi urmărirea cu o puternică prindere şi o eficientă reţinere, o priză fermă şi o lăsare promtă, supravegherea atentă a AA în primii paşi de fugă.

Se vor penaliza greşeli ale elementelor importante.

Daca cainele initiaza atacul fara comanda CC, exercitiul este penalizat cu un punct. Dacă câinele este usor neatent în faza de supraveghere este depunctat cu 1 punct, dacă este foarte neatent cu 2 puncte. Dacă nu îl supraveghează de loc dar rămâne lângă AA se depunctează cu 3 puncte. Dacă câinele îl părăseşte pe AA, sau CC este nevoit să dea o Cs pentru a-l obliga să rămână lângă AA se întrerupe proba de pază–apărare.

Daca cainele nu il urmareste pe AA si ramane in pozitia culcat, sau daca nu il ajunge pe AA si nu prinde mansonul pe o distanta de 20 de pasi, proba C e intrerupta.

 

 1. Respingerea unui atac din faza de supraveghere                                   35 pct

 

a)            Comenzi sonore:         „LASĂ”,  „PAS / TRECI”,

 

b)            Descrierea exerciţiului:

După o fază de supraveghere de circa 5 secunde, la semnalul AE, AA atacă câinele. Câinele trebuie să se apere energic prin apucare fermă a manşonului, fără ca CC să intervină. După ce cainele a prins manşonul AA il ameninta initial cu bastonul, apoi îi aplică două lovituri in zona umerilor sau a greabanului. La semnalul AE, AA se opreşte şi câinele trebuie să dea drumul manşonului dupa un moment de tranzitie. CC poate să dea o comandă pentru „LASĂ”.

Dacă câinele nu lasă după prima Cs atunci CC poate primi de la AE permisiunea de a da până la alte două comenzi suplimentare pentru „LASĂ”. Dacă câinele nu a lăsat nici după a treia Cs (una permisă şi două suplimentare) atunci este descalificat. Când dă comanda CC trebuie să stea liniştit şi nemişcat. După ce a dat drumul manşonului, câinele trebuie să-l urmărească atent pe AA şi să stea aproape de el. La semnalul AE, CC se duce direct către câinele lui în pas normal şi îl aduce în poziţia de bază. Bastonul nu este luat de la AA.

 

c)            Notare:

Se apreciază: muşcătura rapidă şi fermă, priza plină şi sigură până la lăsare, după lăsare – o atentă şi apropiată supraveghere a AA.

Se vor penaliza nerealizarea principalelor elemente ale exerciţiului şi Cs suplimentare.

Daca exemplarul nu suporta bine presiunea din partea AA, scapa priza mansonului si este alungat de AA, proba C este intrerupta. Dacă în faza de supraveghere câinele este uşor neatent sau puţin agresiv exerciţiul va fi depunctat cu 1 punct, dacă câinele este foarte neatent sau foarte agresiv exerciţiul va fi depunctat cu 2 puncte. Dacă câinele nu îl supraveghează deloc pe AA dar rămâne lângă el exerciţiul va fi depunctat cu 3 puncte.

Dacă în timp ce CC se aproprie, câinele vine spre el, exerciţiul va fi notat cu nesatisfăcător. Dacă câinele îl părăseşte pe AA înainte de semnal, sau dacă CC este nevoit să dea o Cs pentru a-l obliga să rămână lângă AA atunci se va întrerupe proba de pază–apărare.

 

 1. Atac lansat                                                                                               30 pct

 

a)            Comenzi sonore:         „SEZI”,  „LASĂ”,  „TRECI /  „PAS”,

 

b)            Descrierea exerciţiului:

CC şi câinele se poziţionează pe locul marcat pentru atac, pe linia mediana a terenului, in dreptul primului cort, deplasandu-se cu cainele la pas, atent si vesel. Cainele va fi pozitionat in ,,sezi”. Câinele poate fi ţinut de zgardă dar CC nu are voie să-l stimuleze. La semnalul AE, AA, echipat cu un baston, iese de după ascunzătoare şi merge spre linia de mijloc în pas alergator. CC îl somează să se oprească strigându-i de două ori „STAI”.  După ce AA nu a luat în seamă avertizările CC, el se îndreaptă în pas alergător spre CCc şi îi atacă frontal. Când AA s-a apropiat de CCc la distanţa de 30-40 paşi, la semnalul AE, CC îşi lasă câinele liber şi îi dă Cs „ATAC”. Câinele trebuie să oprească atacul AA cu o prindere energică, fără să şovăie, având voie să prindă doar de manşonul de protecţie, cu o priza plina si constanta. CC nu are voie să-si părăsească poziţia. La semnalul AE, AA opreşte acţiunea agresivă şi rămâne nemişcat iar câinele trebuie să dea drumul manşonului. CC poate să dea o Cs pentru „LASĂ”.

Dacă câinele nu lasă după prima Cs atunci CC poate primi de la AE permisiunea de a da până la alte două comenzi suplimentare pentru „LASĂ”. Dacă câinele nu a lăsat nici după a treia Cs (una permisă şi două suplimentare) atunci este descalificat. Când dă comanda CC trebuie să stea liniştit şi nemişcat. După ce a dat drumul manşonului, câinele trebuie să-l urmărească atent pe AA şi să stea langa el. La semnalul AE, CC se duce direct către câinele lui în pas normal şi îl aduce în poziţia de bază. CC ia bastonul atentatorului.

Urmează o escortare laterală a AA până la AE pe o distanţă de circa 20 paşi. O Cs „PAS” pentru mersul la picior este permisă. Câinele trebuie să meargă în partea dreaptă a AA în aşa fel încât câinele să se afle între CC şi AA. Câinele trebuie să-l supravegheze atent pe AA în timpul escortării dar nu are voie să sară pe el sau să-l muşte. Grupul se opreşte în faţa AE.

CC predă bastonul la AE şi anunţă incheierea probei de pază-apărare. Înainte de a se anunţa notarea, la indicaţia AE, CC se deplaseaza la pas cu câinele în lesă, spre locul de prezentare a evaluarii.

 

c)         Notare:

Se apreciază: atacul energic cu muşcătura puternică, impactul cu AA, priza rapidă, fermă şi plină până la lăsare, după lăsare supraveghere atentă şi apropiată a AA.

Se vor depuncta nerealizarea principalelor elemente ale exerciţiului.

Dacă în faza de supraveghere câinele este uşor neatent sau puţin agresiv exerciţiul va fi depunctat cu un punct, dacă câinele este foarte neatent sau foarte agresiv exerciţiul va fi depunctat cu două puncte. Dacă câinele nu îl supraveghează deloc pe AA dar rămâne lângă el exerciţiul va fi depunctat cu 3 puncte.

Dacă în timp ce CC se apropie, câinele vine spre el, exerciţiul va fi notat cu nesatisfăcător. Dacă câinele îl părăseşte pe AA înainte de semnalul AE catre CC, sau dacă CC este nevoit să dea cainelui o Cs pentru ca să rămână la AA atunci se va întrerupe proba de pază–apărare.

Această probă este încheiată când AE anunţă punctajul.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VI.    EXAMEN CÂINI UTILITARI              IPO  2

 

 

Constă din:      A.  Proba de urmă                                                    100 puncte

                        B.  Proba de subordonare                                        100 puncte

C.  Proba de pază-apărare                                       100 puncte

                  Punctaj maxim                                                    300 puncte

 

 

A – PROBA DE URMĂ    IPO 2

 

 

Punctaj maxim la proba de urmă:                           100 puncte

Prelucrarea urmei                                                          79 puncte

Obiecte 2×10 puncte:                                                    21 puncte

In cazul in care cainele nu gaseste obiectle, calificativul maxim acordata va fi ,,satisfacator”.

 

Caracteristici:

Limită de timp:              15 minute;

Urma străină:                 400 de paşi, cel puţin, trasare pe trei laturi;

Vechime urmă:               30 minute;

Unghiuri:                          2 unghiuri drepte, în conformitate cu terenul;

Obiecte:                            2 obiecte;

Se va folosi o lesă de 10 metri sau exerciţiul poate fi desfăşurat fără lesă.

Se va indica poziţia de start.

 

Reguli generale:

 

AE sau RE stabilesc traseul şi adaptabilitatea la teren. Ordinea de intrare a concurenţilor in urma este trasă la sorţi, în prezenţa AE, după trasarea urmelor.

Toate tipurile de teren natural sunt utilizabile – teren cu iarba, cu aratura, impadurit. Urmele vizibile sunt de evitat. Pentru nivelele diferite de examinare, se permit schimabrile oportune de teren.

Responsabilitatile AA / RE de urma sunt:

–  sa determine forma traseelor de urma

–  se organizeze trasatorii de urma

–  sa supravegheze trasarea urmei

Traseul de urma e determinat si de conditiile de teren.

Urmele trebuie trasate diferit. Nu se permite ca obiectele şi urmele să fie poziţionate la fel pentru fiecare urmă trasată. În timp ce urma este trasată CC şi câinele nu trebuie să vadă traseul.

Trasatorul de urmă trebuie să arate arbitrului obiectele înainte să traseze urma. Obiectele trebuie bine imprimate cu miros (minim 30 min.). Obiectele folosite pot fi din diferite materiale (piele, textile, lemn). Obiectele trebuie să aibă lungime de circa 10cm, lăţime 2-3cm, grosime 0,5-1cm şi nu trebuie ca prin culoare să se deosebească pregnant faţă de terenul urmei. Toate obiectele vor fi numerotate vizibil şi vor purta acelasi număr cu numarul traseului de urma.

Locul de pornire al urmei, vatra de urmă, trebuie marcat cu un panou ori steguleţ – indicator de vatra – care se va înfige în sol în partea stângă a punctului de plecare. Trasatorul va întârzia puţin la vatra, apoi va porni în direcţia indicată. Deplasarea şi unghiurile se fac cu pas normal. Primul obiect va fi amplasat după minim 100 de paşi pe prima sau pe a doua latură, al doilea obiect la finalul traseului. Mirosul urmei nu trebuie modificat la plasarea obiectelor. Trasatorul nu are voie să-şi târască picioarele sau să se oprească.

Obiectele trebuie lăsate din mers. Primul articol se plaseaza dupa minim 100 de pasi, la nu mai putin de 20 de pasi inainte sau dupa unghi, pe prima sau a doua latura, iar al doilea la finalul urmei. Obiectele cu miros vor fi plasate pe urmă, nu lângă ea. După ce a depus ultimul obiect trasatorul de urmă trebuie să mai facă câţiva paşi in aceasi directie.

AE şi asistentul său nu pot sta în zona în care echipa CCc prelucreaza urma. AE întrerupe exerciţiul cand cainele a ajuns la o distanţă de peste 10m de urmă. Exerciţiul va fi întrerupt în orice caz când AE are impresia că într-o anumită situaţie câinele nu mai poate relua căutarea din proprie iniţiativă.

 

Reguli de execuţie:

 

a)         Comandă sonoră:        „CAUTĂ”

Cs sunt permise numai la începutul prelucrării urmei şi după primul obiect indicat de către câine, sau dupa o semnalizare falsa a unui obiect.

 

b)         Descrierea probei:

CC îşi pregăteşte câinele pentru urmă. Câinele poate căuta liber sau într-o lesă de 10 m. Lesa poate fi legată peste spate, lateral sau printre picioarele anterioare/posterioare ale câinelui.. Ea poate fi prinsă direct de zgardă, dar aceasta să nu fie pe strangulant, ori de un ham de urmă (pe piept sau pe spate, fără alte curele suplimentare). Arbitrul poate verifica lungimea lesei, zgarda si hamul doar inainte de inceputul probei. Utilizarea leselor retractabile nu este premisa.

Când sunt chemaţi, CCc se vor prezenta la AE şi anunţă modul de semnalizare a obiectelor. Folosirea forţei nu este permisă înaintea, la începutul sau pe durata exerciţiului de căutare.

La semnalul AE, câinele este dus încet şi poziţionat la vatra. O asezare scurta in pozitia sezi, la aproximativ 2 m de vatra, este permisa.

Cainele trebuie sa ia mirosul intens, calm si cu ,,nas adanc”. Va face asta singur fara alt ajutor decat comanda ,,cauta” din partea CC. Nu exista limita de timp pentru prelucrarea vetrei. AE va determina, in functie de comportamentul cainelui pe prima latura cat de bine cainele a luat mirosul.

Dupa 3 incercari de a lua mirosul la vatra si a determina directia urmei, proba este intrerupta.

Câinele trebuie să prelucreze  urma sigur, liniştit, cu nasul în jos. Apoi trebuie să urmeze traseul cu nasul în jos, într-un ritm constant. CC va rămâne la 10 metri în spatele câinelui fie că foloseşte sau nu o lesă. Lesa poate fi tinuta usor moale, curba. CC nu are voie sa scurteze lesa pentru a micsora distanta dintre sine si caine. O bucla larga a lesei ce atinge pamantul nu trebuie penalizata.

Cainele trebuie sa prelucreze urma intens, perseverent, si (daca terenul o permite) cu viteza constanta. CC nu este obligat sa urmeze cursul urmei. Prelucrarea rapida sau lenta a urmei nu reprezinta un criteriu de evaluare, atat timp cat aceasta se face constant si convingator.

Câinele trebuie să ia unghiurile sigur pe sine. Verificarile laterale, fara parasirea urmei, nu trebuie penalizate. Trebuie insa penalizate incercuirile la unghiuri. După primul unghi câinele trebuie să prelucreze urma în acelaşi ritm. In punctul unghiului, CC trebuie sa incerce sa pastreze distanta indicata intre sine si caine.

În momentul în care câinele localizează un obiect fie îl va semnaliza prin acceptare (aportare), fie îl va indica prin respingere imediat şi convingător, fără ajutorul CC. La semnalizarea prin acceptare câinele poate rămâne în picioare, se poate aşeza sau poate veni înapoi la Cc cu obiectul in gura. Se va penaliza plecarea cu obiectul în gură sau apucarea acestuia în poziţia culcat. Indicarea obiectelor prin respingere se poate efectua din poziţia culcat, şezi sau în picioare. Alternarea acestor trei poziţii este permisă.

La abordarea pozitiei culcat pentru indicare, pozitionarea care nu este perfect dreapta nu trebuie penalizata. Trebuie insa penalizate pozitiile culcat in lateralul obiectului sau cu fata catre CC.

Semnalizarea obiectelor cu ajutor major din partea CC vor fi notate ca ratate. Este cazul situatiei in care, atunci cand cainele nu semnalizeaza obiectul, CC, fie prin utilizarea lesei, fie prin comanda verbala, opreste cainele sa inainteze pe urma.

După ce obiectul a fost aportat sau indicat, CC lasă lesa pe pământ şi se apropie de câinele său. Se pozitioneaza in laterala cainelui. Prin ridicarea obiectului CC va arăta că acesta a fost descoperit de câine.  In continuare CC va lua lesa şi va comanda câinelui să caute din nou.

Cainele nu poate semnaliza obiectul prin ambele metode (respingere si acceptare). Se vor lua in considerare obiectele semnalizate conform specificarii initiale a CC catre AE. Orice actiune a cainelui asupra obiectului, in cazul indicarii prin respingere, trebuie penalizata. Daca exemplarul se intoarce la CC, acesta trebuie sa nu il abordeze.

La indicare, cainele va ramana linistit in pozitie, pana la momentul in care CC il reporneste, cu lesa scurtata.

La sfârşitul urmei CC va preda AE toate obiectele găsite.

c)         Notare:

Se vor penaliza: nasul ridicat, încercuirea unghiurilor, ajutor verbal sau prin lesă, încurajări repetate, semnalizarea greşită a obiectului.

Dacă cainele părăseşte urma cu mai mult de o lungime de lesă exerciţiul este întrerupt.

Dacă câinele părăseşte urma şi este tras înapoi de CC, AE dă ordin să fie urmat câinele. Dacă această indicaţie nu este respectată AE trebuie să întrerupă exerciţiul.

Dacă după 15 minute de la începerea urmei nu s-a ajuns la capătul urmei, AE va întrerupe exerciţiul. Punctajul obtinut pana la momentul intreruperii va fi acordat.

Se consideră greşeală cazul în care câinele semnalizează găsirea unui obiect prin aportare şi a celuilalt obiect prin indicare. Se punctează numai semnalizările corecte ale obiectului.

Pentru obiecte care nu au fost aportate sau indicate nu se dau puncte. Acordarea punctelor pentru prelucrarea urmei se efectuează în funcţie de lungimea şi gradul de dificultate ale traseului. Aprecierea prelucrării laturilor din traseu se face cu note şi puncte.

Dacă câinele rămâne mult timp într-un loc fără să caute, exerciţiul poate fi întrerupt de AE chiar dacă câinele se mai află in urma.

 

Această probă este încheiată atunci când AE anunţă punctajul.

 

Incurajarea ocazionala a cainelui, la nivelul 1 este permisa, mai putin la prelucrarea unghiurilor. O scurta recompensare verbala poate fi acordata si la indicarea obiectelor.

Joaca sau recompensarea cu mancare dupa indicarea ultimului obiect, inainte de prezentarea finala la arbitru nu sunt permise. Prezentarea finala trebuie facuta in pozitia de baza.

 

CC este si el parte integrata a exercitiului. El trebuie sa interpreteze reactiile cainelui, sa fie concentrat si sa ignore orice influenta externa.

 

AA trebuie sa acorde atentie nu doar cainelui si conductorului, dar si terenului de urma, conditiilor meteo, posibilelor intersectari de urma si limitei de timp. La evaluare va tine cont de:

–          comportamentul pe urma (viteza pe laturi si la unghiuri si promptitudinea la obiecte)

–          nivelul de pregatire a cainelui (inceputul agitat, semne de stres, ezitarile)

–          ajutorul suplimentar acordat de CC

–          dificultati de prelucrare a urmei la conditiile de teren (vegetatie crescuta, pamant, schimbari de teren, ceata), conditiile de vant, prezenta vanatului, conditiile meteo, modificarea mirosului).

Pentru evaluare trebuie sa se tina cont de toate aceste repere.

Verificarile laterale fara parasirea urmei nu se penalizeaza.

Inconsecventa, inconjurarile la unghiuri, incurajarile permanente, ajutorul verbal sau din lesa si semnalizarea defectuasa a obiectelor se penalizeaza cu pana la 4 pct. Inconsecventa evidenta, lipsa intensitatii in cautare, cautarea haotica, vanarea soarecilor, etc, se penalizeaza cu pana la 8 puncte.

Proba este oprita daca exemplarul iese din urma cu mai mult de o lungime de lesa. Daca CC il opreste din lesa sa iasa din urma, AE ii indica acestua sa il urmeze, daca CC nu se conformeaza proba este intrerupta.

Daca se depaseste timpul alocat prelucrarii (15 minute pt. nivelele 1 si 2, 20 min. pt. nivelul 3) AA intrerupe proba. Punctele obtinute se comunica.

Daca un caine initiaza urmarirea vanatului, CC poata da comanda ,,culcat” pentru a mentine controlul. Proba de urma va continua la indicatiile arbitrului. Daca aceasta nu este eficient, proba este incheiata, iar evaluarea acordata ,,descalificare din cauza lipsei de control”.

 

Intreruperea probei / descalificarea

 

comportament consecinta
Cainele este repus pe vatra de 3 ori. Intreruperea probei
–          valabil pentru toate nivelele: cainele paraseste urma cu mai mult de o lungime de lesa, iar CC ignora indicatiile arbitrului

–          se depaseste timpul limita de prelucrareIntreruperea probei – se acorda punctaj si se comunica evaluarea- cainele aporteaza obiectul dar refuza sa il predea

– cainele vaneaza animale salbatice si nu poate fi repus pe urmaDescalificare

 

 

 

 

 

 

 

forme de urma – pot fi trasate si pozitii oglindite ale schemelor de mai jos:

 

 

 

B – PROBA DE SUBORDONARE     IPO 2

Punctajul maxim la proba de subordonare                                 100 puncte

Exerciţiul 1      Conducere fără lesă                                                    10 puncte

Exerciţiul 2      Sezi din mişcare                                                          10 puncte

Exerciţiul 3      Culcat din mers cu apel                                               10 puncte

Exerciţiul 4      Oprit în picioare din mers                                           10 puncte

Exerciţiul 5      Aport pe teren plan                                                     10 puncte

Exerciţiul 6      Aport peste obstacol                                                   15 puncte

Exerciţiul 7      Aport peste palisadă                                                   15 puncte

Exerciţiul 8      Trimitere înainte cu culcat                                           10 puncte

Exerciţiul 9      Rămânere cu distragerea atenţiei                                10 puncte

 

Reguli generale:

 

Pentru nivelul de examen IPO 2 cainele este purtat fara lesa, si este prezentat arbitrului de catre  conductor in pozitia de baza.

In special in proba de disciplina, trebuie acordata atentie atitudinii cainelui, care trebuie sa demonstreze incredere si lipsa de presiune din partea conductorului si sa nu functioneze ca un ,,accesoriu sportiv”. In timpul exercitiilor, trebuie sa aiba o atitudine vesela si atenta fata de conductor. Atitudinea sa pozitiva si atentia vor fi coroborate cu acuratetea executiei exercitiilor si evaluate in consecinta.

Daca un CC uita sa execute integral un exercitiu, arbitrul ii va cere efectuarea acestuia. Nu se vor efectua penalitati de punctaj in aceasta situatie.

La inceputul probei B, intreg echipamentul de examen trebuie sa fie verificat de AA si trebuie sa corespunda regulamentului in vigoare.

Pistolul folosit pentru probele ,,mers la pas fara lesa” si ,,asteptare in culcat cu distragerea atentiei” trebuie sa fie de 6 mm calibru.

AE dă comanda de începere a unui exerciţiu. Toate celelalte faze ale unui exerciţiu, ca întoarcerile, oprirea, schimbarea de ritm de mers, etc., se vor face fără indicaţia AE. CC îi este permis să solicite aceste indicaţii de la AE.

Câinele trebuie să execute exerciţiile repede şi cu plăcere.

Comenzile verbale sunt compuse dintr-un singur cuvânt, scurte şi vorbite normal. Pot fi făcute în orice limbă, termenii trebuie însă să fie aceiaşi pentru aceeaşi comandă. Se acceptă comenzi prin semn efectuate cu o singură mână. În cazul în care câinele nu execută după trei comenzi un exerciţiu sau o fază a unui exerciţiu, acest exerciţiu nu va fi notat şi va fi întrerupt. La chemarea câinelui, la apel, poate fi folosit numele câinelui in locul unei comenzi specifice. Numele câinelui în legătură cu orice altă comandă se consideră comandă dublă şi se depunctează.

În poziţia de bază câinele stă aproape şi drept în partea stângă a CC în aşa fel încât umărul câinelui să fie la nivelul genunchiului stâng al CC. Fiecare exerciţiu începe şi se termină cu poziţia de bază. Luarea poziţiei de bază la începutul exerciţiului este permisă o singură dată. O recompensă verbală este permisă numai după încheierea exerciţiului şi numai în poziţia de bază. După aceea CC poate adopta o nouă poziţie de bază. De fiecare dată, între recompensă şi luarea unei noi poziţii de bază, şi începerea exerciţiului următor se va face o pauză de circa 3 secunde.

Toate exerciţiile încep din locuri marcate şi din poziţia de bază. CCc trebuie să ia poziţia de bază apoi să parcurgă între minim 10 paşi şi maxim 15 paşi după care poate da comanda pentru îndeplinirea exerciţiului. La aport CCc iau poziţia de bază pe locul marcat, iar CC nu are voie să-l depaseasca / paraseasca.

Între fazele exerciţiilor trebuie ţinute pauze (circa 3 secunde) înainte de darea unei noi comenzi.

Conducerea fără lesă trebuie arătată şi la eventualele deplasări între exerciţii şi dupa preluarea aportorului (butucelului de aport) de pe suportul său. O calmare a câinelui sau un joc cu aportorul nu sunt permise; butucelul nu se dă câinelui înainte de aruncare.

La întoarcerea la câine, CC poate trece în poziţia de bază direct prin faţa câinelui în partea dreaptă a acestuia cu o întoarcere pe loc stânga-împrejur ori prin ocolirea pe la stânga şi prin spate a câinelui său. Întoarcerea pe loc trebuie făcută totdeauna de CC spre stânga.

La trecerea câinelui din poziţia frontală în poziţia de bază, câinele poate să treacă în stânga CC fie prin ocolire prin dreapta şi spatele CC, fie prin faţa sa luând poziţia de şezi direct în stânga CC printr-un salt sau mers înapoi. Întoarcerea trebuie să fie făcută întotdeauna la fel în cadrul unui exerciţiu.

Obstacolul are o înălţime de 100cm şi o lăţime de 150cm.

Palisada este compusă din doi pereţi înclinaţi uniţi în partea superioară având 150cm lăţime şi 191cm înălţime. La sol distanţa dintre cei doi pereţi este atât de mare încât înălţimea verticală să fie de 180cm. Toată suprafaţa pereţilor trebuie să fie acoperită cu un material antiderapant. Pe pereţi sunt plasate în partea superioară trei bare ajutătoare de 24/48mm.

Toţi câinii examinaţi trebuie să treacă peste aceleaşi obstacole.

La exerciţiile de aport sunt permise numai butucele din lemn în greutate de 1000 grame (aport pe sol), respectiv 650 grame (aporturi peste obstacole). Butucelele de aport sunt puse la dispoziţie de organizator şi trebuie să fie aceleaşi pentru toţi câinii.

Dacă CC uită să execute un exerciţiu, va fi atenţionat de AE, fără a fi depunctat, să repete exerciţiul omis.

 

Incadrare si evaluare:

 

exercitiile compuse din 2 parti, precumm ,,sezi din miscare” / ,,chemare cu apel” / ,,ramanerea pe loc” pot fi impartite, pentru acordarea unui punctaj partial, in 2 parti, dupa cum urmeaza:

c)      ,,pozitia de baza, introducere, executie” = 5 puncte

d)     ,,atitudinea ulterioara pana la incheierea exercitiului” = 5 puncte

 

 

Comenzile suplimentare:

 

Daca un caine nu efectueaza un exercitiu dupa 3 comenzi, acesta va fi evaluat ca insuficient (=0 puncte).             Deasemenea, daca un caine efectueaza un exercitiu dupa a 3-a comanada, acesta va fi notat ca ,,insufcient”.

La chemare, se poate utiliza numele cainelui in locul comenzii ,,aici!”. Utilizarea ambelor – nume si comanada ,,aici!” va fi considerata o dubla comanada.

evaluare: o comanada suplimentara – calificarea partiala ,,suficient”

a doua comanada suplimentara – calificarea partiala ,,insuficient”

exemple: pentru un exercitiu de 5 puncte:

o comanda suplimentara –,,suficient” 5 puncte = minus 1,5 pct.

a doua comanada suplimentara – ,,insuficient” 5 puncte = minus 2,5 pct.

Elementele exercitiilor trebuie executate cu un interval de asteptare de 3 secunde – ex.: pozitia frontala si trecerea la picior, revenirile la ,,sezi” ,,culcat” ,,pe loc”.

Cand CC care urmeaza sa execute cu cainele sau asteptarea cu distragerea atentiei a ajuns la punctul indicat in pozitia de baza, CC care urmeaza sa inceapa proba fara lesa trebuie sa abordeze si el pozitia de baza.

 

Reguli de execuţie:

 

 1. Conducere fără lesă                                                                                10 puncte

                                                                                                                               

a)            Comandă sonoră:        „PAS”

Cs este permisă la fiecare început de exerciţiu, după fiecare oprire şi la schimbarea ritmului de mers.

 

 

b)            Descrierea exerciţiului:

CC se duce cu câinele său la AE, îşi aşează câinele în poziţia de bază şi se prezintă. CCc iau din nou poziţia de bază pe locul de start. La comanda sonoră „PAS” câinele trebuie să urmeze CC, atent, bucuros şi în linie dreaptă, rămânând cu umărul său în dreptul genunchiului stâng al CC. Când CC se opreşte, câinele trebuie să se aşeze imediat, din proprie iniţiativă şi în poziţie corectă.

La începutul exerciţiului CC merge 50 paşi înainte, fără să se oprească, iar după întoarcere va parcurge câte 10-15 paşi în care trebuie să execute pasul alergător şi pasul lent (fiecare câte 10 paşi minim). Schimbarea ritmului de mers de la pas alergător la pas lent trebuie să fie executată fără paşi intermediari normali. Tipurile de mers trebuie să se deosebească clar în viteză. La pas normal se vor efectua 2 întoarceri pe mâna dreaptă, 1 întoarcerea pe mâna stângă şi 2 întoarceri împrejur. Intoarcerea se poate face la 180 de grade, stanga imprejur, de catre CC si caine, sau cu cainele trecand prin spatele CC, imprejurul acestuia cu o intoarcere la dreapta si CC la stinga; in timpul unei examinari, o singura forma de intoarcere este permisa.

Oprirea se face cel puţin o dată în timpul mersului la pas normal.

În timp ce CC merge pe prima latură, trebuie efectuate două focuri de armă (6mm calibru) la intervale de 5 sec şi la o distanţă de cel puţin 15 paşi de câine. Câinele trebuie să se comporte indiferent la focurile de armă. În cazul în care câinele se sperie de focul de armă, va fi descalificat. Dacă câinele va deveni nervos acest lucru se va considera acceptabil atâta timp cât câinele rămâne sub controlul CC. Se va acorda maxim de punctaj doar unui câine care va rămâne indiferent la zgomotele provocate de armă. Câinii agresivi sau foarte timizi vor fi descalificaţi.

La sfârşitul exerciţiului CC trebuie să se îndrepte spre un grup de minim 4 persoane in miscare, să înconjoare o persoană prin dreapta şi o persoană prin stânga şi să se oprească cel puţin o dată în grup. AE are dreptul să solicite o reluare a exerciţiului. CCc  părăsesc grupul şi revin pe locul de start.

 

c)            Notare:

Se vor penaliza rămânerea în urmă, înaintarea prea repede şi / sau in lateral, precum şi ezitarea CC la întoarceri, aşezatul încet sau şovăitor, comenzile suplimentare, neatenţia la deplasări sau întoarceri, lipsa de concentrare în toate fazele, ajutatul din corp şi constrângerile.

 

 1. Sezi din mişcare                                                                                       10 puncte

 

a)            Comenzi sonore:         „PAS”,  „SEZI”

 

c)                  Descrierea exerciţiului:

Din locul de start CC pleacă drept în faţă cu câinele liber la picior. După 10-15 paşi, la Cs sau Cm „SEZI”, câinele trebuie să se aşeze imediat, fără ca CC să îşi întrerupă mersul sau să se întoarcă spre câine. După alţi 15 paşi CC se opreşte şi se întoarce cu faţa către câine.

La semnalul AE,  CC merge înapoi la câinele său şi ia poziţia de bază.

c)            Notare:

Se vor penaliza greşeli pe parcurs, aşezarea înceată, incorectă sau în unghi faţă de direcţia de înaintare, aşteptarea nervoasă sau neliniştită.

Dacă câinele în loc să stea se întinde în culcat sau rămâne în picioare se scad 5 puncte.

 

 1. Culcat din mers cu apel                                                                 10 puncte

 

a)            Comenzi sonore:         „PAS”,  „CULCAT”,  „AICI”

b)           Descrierea exerciţiului:

Din locul de start CC pleacă drept în faţă cu câinele liber la picior. După 10-15 paşi, la Cs sau la Cm „CULCAT”, câinele trebuie să se culce imediat, fără ca şi CC să îşi întrerupă mersul sau să se întoarcă spre câine. După alţi 30 de paşi efectuaţi în linie dreaptă CC se opreşte şi se întoarce către câinele său care stă liniştit. La semnalul AE, CC îşi cheamă câinele cu o Cs sau Cm pentru apel. Pentru apel CC poate folosi numele câinelui. Câinele trebuie să vină bucuros şi cu mers rapid la CC şi să se aşeze frontal. La o Cs sau Cm „TRECI” câinele trebuie să se aşeze în poziţia de bază.

c)            Notare:

Se vor penaliza greşeli pe parcurs, culcarea cu mâna, culcarea înceată, incorectă sau în unghi faţă de direcţia de înaintare, nervozitatea sau neliniştea în culcat, apropierea înceată ori urmărirea înceată a CC, greşeli la aşezarea frontală sau de bază.

Dacă la comanda de culcare câinele se aşează sau rămâne ridicat, se scad 5 puncte.

 

 1. Oprit în picioare din mers                                                                      10 puncte

 

a)         Comenzi sonore:         „PAS”,  „STAI”,  „SEZI”

b)         Descrierea exerciţiului:

Din locul de start CC pleacă drept în faţă cu câinele liber la picior. După 10-15 paşi câinele trebuie să se oprească în picioare imediat la Cs sau la Cm „STAI”, fără ca şi CC să îşi întrerupă mersul sau să se întoarcă spre câine. După alţi 15 de paşi efectuaţi în linie dreaptă CC se opreşte şi se întoarce cu faţa către câinele său care stă liniştit. La semnalul AE, CC se întoarce direct la câinele său şi se poziţionează în dreapta sa. După circa 3 secunde, la semnalul AE, CC dă Cs sau Cm „SEZI” la care câinele trebuie să se aşeze repede în poziţia de bază.

c)            Notare:

Se vor penaliza greşeli în timpul exerciţiului, urmărirea CC după comanda de oprire, nervozitate în aşteptare, comportament neliniştit la întoarcerea CC, aşezatul încet.

Dacă la comanda de oprire câinele se aşează sau se culcă se scad 5 puncte.

 

 1. Aport pe sol                                                                                             10 puncte

 

a)            Comandă sonoră:        „APORT”,  „LASĂ”,  „TRECI”

 

b)            Descrierea exerciţiului:

Din poziţia de bază, luată pe locul marcat pentru aportare, CC aruncă un aportor (obiect de aport din lemn de 1000g) la circa 10 paşi depărtare. Comanda sonoră „APORT” se poate da numai când obiectul nu se mai mişcă. Câinele care stă liber în şezi lângă CC său trebuie, la Cs „APORT”, să alerge repede la butucel, să îl ridice imediat şi să-l aducă direct la CC cu un mers la fel de rapid. Câinele trebuie să se aşeze în faţa CC şi să ţină aportorul în gură până când CC i-l va lua după o scurtă pauză cu Cs „LASĂ”. La Cs sau Cm „TRECI” câinele va reveni în poziţia de bază.

CC nu are voie să părăsească locul marcat pentru aportare pe toată durata exerciţiului.

 

c)            Notare:

Se vor penaliza greşeli la poziţia de bază, alergatul încet, greşeli în apucarea aportorului, scăpatul aportorului, joaca sau roaderea aportorului. Aruncarea prea scurtă a aportorului este şi ea depunctată.

Dacă CC părăseşte sau depăşeşte locul marcat pentru aportare înainte de terminarea exerciţiului, acest exerciţiu este notat cu nesatisfăcător.

Dacă câinele nu aportează, exerciţiul va fi notat cu 0 puncte.

 

 1. Aport peste obstacol                                                                                   15 puncte

 

a)            Comenzi sonore:         „HOP”,  „APORT”,  „LASĂ”,  „TRECI”

 

b)            Descrierea exerciţiului:

CC ia poziţia de bază la o distanţă de cel puţin 5 paşi înainte de obstacol, în timp ce câinele stă liber în şezi lângă el. Apoi CC aruncă aportorul (obiect de aport din lemn de 650g) peste obstacolul înalt de 100cm. La Cs „HOP” (dupa ce butucul de aport nu se mai misca)  & „APORT (in timp ce cainele sare peste obstacol)” câinele trebuie să sară peste obstacol, să fugă la aportor, să îl aporteze şi să se întoarcă la CC sărind înapoi obstacolul.

Câinele trebuie să se aşeze în faţa CC şi să ţină obiectul în gură până când CC i-l va lua după o scurtă pauză (3 sec.) cu Cs „LASĂ”. La Cs sau Cm „TRECI” câinele va reveni în poziţia de bază.

CC nu are voie să părăsească locul de staţionare pe toată durata exerciţiului.

 

c)            Notare:

Se vor penaliza greşeli la poziţia de bază, săritul încet, alergatul încet, greşeli în apucarea aportorului, scăpatul aportorului, joaca sau roaderea aportorului. Aruncarea prea scurtă a aportorului este şi ea depunctată. Ajutoarele din partea CC, fără schimbarea poziţiei acestuia, în timpul exerciţiului se depunctează.

Pentru atingerea uşoară a obstacolului se scad pe săritura câte 1 punct, pentru sprijinire 2 puncte.

Dacă obiectul nu este aruncat corect AE poate să decidă rearuncarea fără depunctare. Câinele trebuie să rămână pe loc în poziţia şezi; daca va urma conductorul in recuperarea butucului de aport, exercitiul va fi notat cu 0 puncte, daca paraseste pozitia de baza, dar nu depaseste obstacolul, exercitiul va fi notat partial.

 

Împărţirea punctelor pentru aportul peste obstacol (notare parţială)

 

Săritura înainte Aportul Săritura înapoi
5 puncte 5 puncte 5 puncte

 

O notare parţială este posibilă doar dacă 2 dintre cele 3 faze sunt îndeplinite corect, astfel: cel putin o saritura si aportul in sine:

Săriturile şi aportul fără greşeală                                                             15 puncte

Săritura înainte sau înapoi neefectuată, obiectul adus fără greşeală      10 puncte

Săriturile fără greşeală, aportul neefectuat                                               0 puncte

 

Dacă CC părăseşte sau depăşeşte locul marcat pentru aportare înainte de terminarea exerciţiului, acest exerciţiu este notat cu nesatisfăcător.

 

 1. Aport peste palisadă                                                                                  15 puncte

 

a)            Comenzi sonore:         „HOP”,  „APORT”,  „LASĂ”,  „TRECI”

 

b)            Descrierea exerciţiului:

CC ia poziţia de bază la o distanţă de cel puţin 5 paşi înainte de palisadă, în timp ce câinele stă liber în şezi lângă el. Apoi CC aruncă aportorul (obiect de aport din lemn de 650g) peste planul înclinat. La Cs „HOP” (dupa oprirea din miscare a butucului de aport)  & „APORT (in timp ce cainele e in saritura)” câinele trebuie să sară peste palisadă prin căţărare, să fugă la butuc, să îl aporteze şi să se întoarcă la CC trecând înapoi peste palisadă. Câinele trebuie să se aşeze în faţa CC şi să ţină obiectul în gură până când CC i-l va lua după o scurtă pauză (3 sec.) cu Cs / Cm „LASĂ”. La Cs sau Cm „TRECI”câinele va reveni în poziţia de bază.

CC nu are voie să părăsească locul de staţionare pe toată durata exerciţiului.

 

c)            Notare:

Se vor penaliza greşeli la poziţia de bază, săritul încet, alergatul încet, greşeli în apucarea aportorului, scăpatul aportorului, joaca sau roaderea aportorului. Aruncarea prea scurtă a aportorului este şi ea depunctată. Ajutoare din partea CC, fără schimbarea poziţiei acestuia, în timpul exerciţiului se depunctează.

Dacă obiectul nu este aruncat corect AE poate să decidă rearuncarea fără depunctare. Câinele trebuie să rămână pe loc în poziţia şezi.

 

Împărţirea punctajului pentru aportul peste palisadă (notare parţială)

 

Săritura înainte Aportul Săritura înapoi
5 puncte 5 puncte 5 puncte

 

 

O notare parţială este posibilă doar dacă 2 dintre cele 3 faze sunt îndeplinite corect, astfel: cel putin o saritura si aportul in sine:

 

Săriturile şi aportul fără greşeală                                                            15 puncte

Săritura înainte sau înapoi neefectuată, obiectul adus fără greşeală      10 puncte

Săriturile fără greşeală, aportul neefectuat                                               0 puncte

 

Dacă CC părăseşte sau depăşeşte locul marcat pentru aportare înainte de terminarea exerciţiului, acest exerciţiu este notat cu nesatisfăcător.

 

Daca butucelul de aport nu este predat de caine la comanda, nici la 3 comenzi, cainele este descalificat si proba nu mai poate continua.

 

 

 1. Trimitere înainte cu culcat                                                                        10 puncte

 

a)            Comenzi sonore:         „ÎNAINTE”,  „CULCAT”,  „ŞEZI”

 

b)            Descrierea exerciţiului:

La semnalul dat de AE, CC trebuie să plece de la locul de start în linie dreaptă cu câinele liber la picior. După aproximativ 10-15 paşi, CC trebuie să dea comanda „ÎNAINTE” şi să se oprească; simultan, da o Cm cu o singură mână. Câinele trebuie să alerge cel puţin 30 de paşi în linie dreaptă în direcţia indicată. La semnalul AE, CC dă comanda „CULCAT” la care câinele trebuie să se culce imediat. Daca exemplarul nu se opreste la comanda / comenzi suplimentare, exercitiul este notat cu 0 puncte. În luarea poziţiei culcat câinele are voie să se întoarcă înspre CC. La semnalul dat de AE, CC trebuie să se meargă la câine şi să se poziţioneze în partea lui dreaptă, aducând după circa 3 secunde, la semnalul AE,  câinele în poziţia de bază prin folosirea unei comenzi „ŞEZI”.

 

c)         Notare:

Se vor penaliza greşeli la poziţia de bază, fuga conductorului după câine, mersul înainte prea încet, puternica deviere laterală, distanţa prea mică, culcatul şovăitor sau prea lent, comportament agitat în culcat sau ridicarea câinelui înainte de preluare.

comenzi suplimentare pentru ,,culcat:

– prima comanda suplimentara = minus 1,5 puncte

– a doua comanda suplimentara = minus 2,5 puncte

– daca dupa a doua comanada suplimentara cainele se opreste dara fara sa ia pozitia culcat rezulta – 3,5 puncte

– daca exemplarul continua sa se deplaseze sau se intoarce la CC, exercitiul e notat cu 0 puncte

 1. Rămânerea pe loc cu distragerea atenţiei                                    10 puncte

 

a)            Comenzi sonore:         „CULCAT”,   „ŞEZI”

 

b)            Descrierea exerciţiului:

Înainte de începutul probei de subordonare a altui câine, CC trebuie să isi paraseasca câinele în poziţia culcat pe locul de aşteptare indicat de AE: CC ia pozitia de baza la locul indicat, da comanda ,,culcat” si părăseşte câinele. Nici lesa şi nici vreun alt obiect nu trebuie lăsate lângă câine. CC trebuie să se îndepărteze cel puţin 30 de paşi, in teren, să se oprească şi să stea liniştit în raza vizuală a câinelui, întors cu spatele la câine. Câinele trebuie să rămână liniştit în  culcat fără nici o intervenţie din partea CC, în timp ce altă echipă formată din conductor şi câine trec prin exerciţiile 1-6. La semnalul AE, CC trebuie să meargă şi să se poziţioneze în partea dreaptă a câinelui său. După circa 3 secunde, la alt semnal al AE, CC  printr-o comanda „SEZI” cere câinelui să ia rapid poziţia de bază.

 

c)            Notare:

Se vor penaliza comportamentul neliniştit al CC ca şi alte ajutoare ascunse, neliniştea în culcat a câinelui, prea rapidă ridicare în şezi a câinelui. Dacă câinele vine spre CC în timp ce acesta se îndreaptă spre el, se depunctează cu până la 3 puncte.

Dacă câinele se ridică în şezi sau în picioare fără să părăsească poziţia se face o punctare parţială. Dacă câinele se deplasează cu mai mult de 3m din poziţia iniţială înainte ca celălalt câine să încheie exerciţiul 3 se notează cu 0 puncte. Dacă părăseşte poziţia după încheierea exerciţiului 3 atunci primeşte o notare parţială.

Această probă este încheiată când AE anunţă punctajul.

 

C – PROBA DE PAZĂ-APĂRARE    IPO 2

 

Punctaj maxim la proba de pază-apărare                    100 puncte 

Exerciţiul 1      Scotocire                                                           5 puncte

Exerciţiul 2      Găsire şi semnalizare                                       10 puncte

Exerciţiul 3      Oprire încercare de evadare                            10 puncte

Exerciţiul 4      Respingere atac din supraveghere                   20 puncte

Exerciţiul 5      Escortare din spate                                            5 puncte

Exerciţiul 6      Atac asupra câinelui din escortare                  30 puncte

Exerciţiul 7      Atac lansat                                                      20 puncte

Reguli generale:

 

Terenul de muncă pentru proba de pază-apărare trebuie să aibă dispuse 6 ascunzători, câte 3 pe fiecare parte. Locurile marcate trebuie să fie vizibile pentru AE, AA şi CC.

AA trebuie să fie dotat cu manşon de protecţie, echipament de protecţie şi baston moale. Echipamentul de protecţie trebuie să fie din materiale specifice. Dacă este necesar ca AA să ţină câinele sub observaţie nu este obligatoriu să stea nemişcat. Nu-i este permis să aibă un comportament agresiv şi nici să facă mişcări de apărare. Felul în care CC va lua bastonul de la AA ramane la alegerea CC.

Până la 6 câini se va folosi un singur AA. Pentru un numar de 7 sau mai multi câini se vor folosi doi AA. Toti cainii care participa la o examinare la acelasi  nivel (1 – 3) trebuie sa presteze cu acelasi / aceiasi AA. O singura schimbare a AA este permisa, daca respectivul AA participa la examinare in calitate de conductor.

Câinii care nu sunt controlaţi de CC, care nu dau drumul manşonului decât după o puternică intervenţie a CC, care muşcă de alte părţi ale corpului decât cele prevăzute trebuie descalificaţi. Ei nu primesc notarea TSB.

La câinii care nu reuşesc la exerciţiul de atac sau care trebuie ajutaţi sau stimulaţi se întrerupe proba de pază-apărare. Ei nu vor fi notaţi. Testul de aptitudini naturale TSB se va da în consecinţă. Comanda pentru „LASĂ” este permisă o singură dată la exerciţiul de apărare.

Marcaje:

–          locul din care CC cheama cainele din exercitiul de semnalizare

–          locul din care AA porneste exercitiul de evadare si cel in care se opreste

–          locul in care se pozitioneaza cainele in ,,culcat” pentru exercitiul de evadare

–          locul pentru exercitiul ,,atac lansat”

 

Notarea cu privire la comanda „LASĂ” este dată de tabelul de mai jos:

 

Fără comandă

suplimentară

cu dat drumul şovăitorPrima comandă suplimentară

cu dat drumul

imediatPrima comandă suplimentară

cu dat drumul

şovăitorA doua comandă suplimentară

cu dat drumul

imediatA doua comandă suplimentară

cu dat drumul şovăitorA doua comandă

suplimentară

fără dat drumul   0,5 – 3,0       3,0     3,5 – 6,0         6,0     6,5 – 9,0DESCALIFICARE

 

Reguli de execuţie:

 

 1. Scotocire                                                                                                   5 pct

 

a)            Comenzi sonore:         „CAUTĂ sau ÎNAINTE”,  „AICI”

Cs de chemare „AICI” poate fi însoţită de numele câinelui.

 

b)            Descrierea exerciţiului:

AA se deplasează spre ultima ascunzătoare fără să fie văzut de câine. CC cu câinele fără lesă, sunt postaţi între a doua şi a treia ascunzătoare, astfel încât să existe patru posibilităţi de căutare.

Proba de pază-apărare începe la semnalul AE. Printr-o scurtă Cs „CAUTĂ” şi Cm prin indicarea cu braţul a direcţiei de urmat, CC trimite câinele să se îndrepte repede spre a treia ascunzătoare şi să o cerceteze dându-i ocol în căutarea AA. După aceea CC va da comanda „AICI” şi în timp ce câinele se întoarce îi dă Cs „CAUTĂ” şi Cm corespunzătoare îndreptandu-l succesiv spre următoarele  ascunzători. CC se va deplasa cu pas normal pe o linie mediană fără a avea voie să o părăsească în timpul patrulării câinelui. Câinele trebuie să se afle totdeauna înaintea CC. Când câinele a ajuns la ascunzătoarea a şasea unde se află AA, CC se opreşte şi nu mai are voie să dea Cs sau Cm.

 

c)            Notare:

Se vor penaliza greşelile de execuţie, dificultăţi în controlul câinelui, limitări în direcţionarea câinelui, ocolirea prea largă a ascunzătorilor, necercetarea ascunzătorilor trei, patru şi cinci.

Se apreciază hotărârea şi precizia căutării la mersul între ascunzători şi la ocolirea ascunzătorilor.

Se vor penaliza, printre altele:

–          o pozitie de baza de inceput fara calm si concentrare

–          comenzi suplimentare sonore sau vizuale

–          abaterea CC de la linia mediana a terenului

–          schimbarea ritmului de deplasare de catre CC

–          scotocirea prea larga a corturilor de catre caine

–          scotocirea independenta, fara reactie la comenzile CC

–          omiterea corturilor, sau scotocirea neconvingatoare

–          necesitatea coordonarii suplimentare din partea CC

Daca exemplarul nu gaseste atentatorul la ultima acunzatoare nici dupa 3 incercari, proba C trebuie incheiata. Daca CC da comanda de aliniere ,,pas” in timpul probei C, aceasta este, deasemenea, incheiata.

 

2.  Atitudine şi lătrat                                                                        10 pct

 

a)            Comenzi sonore:         „AICI”,  „TRECI / PAS”

Cs de chemare „AICI” poate fi însoţită de numele câinelui.

 

b)            Descrierea exerciţiului:

Câinele trebuie să se oprească în faţa AA şi să îl latre neîntrerupt. Câinele nu are voie să sară pe AA, să îl atingă sau să apuce manşonul. După ce îl latră circa 20 secunde, la semnalul AE, CC se apropie până la 5 paşi de ascunzătoare. La indicaţia AE, CC îşi cheamă câinele în poziţia de bază. Deasemenea, CC se poate deplasa la caini si il poate prelua de la AA cu comanda ,,pas”. Ambele metode sunt corecte si evaluate egal.

 

c)            Notare:

SE vor puncta latratul continuu si atitudinea diminanta de retinere a AA, continue pana la interventia CC.

Pentru lătrat neîncetat se acordă 5 puncte. Dacă câinele latră slab se dau 2 puncte, câinele care nu latră deloc dar rămâne atent la AA, exercitiul va pierde 5 puncte.

La deranjarea AA prin împingeri ori sărituri pe el se scad 2 puncte, la apucarea puternică a manşonului se scad până la 9 puncte. Daca exemplarul musca in cortul ascunzatoare si nu lasa din proprie initiatva, CC trebuie sa se deplaseze la locul marcat si poate sa dea 1 comanada ,,aici/pas” (nu comanada ,,lasa”). Daca cainele nu se conformeaza echipa este descalificata. Daca exemplarul raspunde la apel, exercitiul este notat ,,insuficient inferior (-9 pct.). Daca cainele musca din alta parte decat mansonul este descalificat.

Dacă câinele părăseşte poziţia de supraveghere şi semnalizare înainte de semnalul AE pentru părăsirea liniei mediane de către CC se poate retrimite câinele să repete exerciţiul.

Dacă câinele rămâne la AA şi nu vine la CC la chemarea acestuia, proba de pază-apărare poate continua dar acest exerciţiu va fi notat nesatisfăcător (-9 pct).

Dacă câinele nu răspunde la comenzi ori părăseşte AA din nou după o retrimitere, proba de pază-apărare va fi întreruptă.

Dacă în timp ce CC se aproprie de ascunzătoare câinele vine spre el sau vine înainte de comandă spre CC, exerciţiul va fi notat parţial nesatisfăcător.

 

 1. Oprirea  încercării  de  evadare                                                             10 pct

 

a)            Comenzi sonore:         „PAS”,  „CULCAT”, ,,DU-TE” „LASĂ”,

 

b)            Descrierea exerciţiului:

La semnalul AE, CC îl somează pe AA să iasă din ascunzătoare. AA merge cu pas normal spre locul marcat pentru încercarea de evadare. La semanalul AE, CC cu câinele liber, la pas, vesel si atent, se îndreaptă spre locul marcat pentru supraveghere. Distanţa dintre AA şi câine va fi de 5 paşi. CC lasă câinele în poziţia culcat, executata prompt, şi se îndreaptă spre ascunzătoare. Cainele va ramane atent la AA, calm si sigur pe sine. Din spatele ascunzătorii CC va trebui să vadă câinele, AA şi AE.

La semnalul AE, AA încearcă să evadeze prin fugă. Câinele trebuie să-l oprească prin prindere energică cu comanda ,,du-te” sau ,,opreste-l” din partea CC. Câinele are voie să prindă AA numai de manşonul de protecţie. La semnalul AE, AA se opreşte iar câinele trebuie să dea drumul manşonului, dupa un scurt moment de tranzitie. CC poate să dea o Cs „LASĂ”.

Dacă câinele nu dă drumul la prima Cs, CC poate să mai folosească încă două Cs „LASĂ” suplimentare. Dacă câinele nu lasă la a treia Cs, este descalificat. CC trebuie să stea nemişcat şi să nu influenţeze câinele în timp ce dă Cs „LASĂ”. După ce lasa manşonul, câinele trebuie să rămână lângă AA şi să-l păzească atent.

 

c)            Notare:

Se apreciază viteza, reacţia energică si dominanta şi urmărirea cu o puternică prindere şi o eficientă reţinere, o priză fermă şi o lăsare promtă, supravegherea atentă a AA în primii paşi de fugă.

Se vor penaliza greşeli ale elementelor importante.

Daca cainele initiaza atacul fara comanda CC, exercitiul este penalizat cu un punct. Dacă câinele este usor neatent în faza de supraveghere este depunctat cu 1 punct, dacă este foarte neatent cu 2 puncte. Dacă nu îl supraveghează de loc dar rămâne lângă AA se depunctează cu 3 puncte. Dacă câinele îl părăseşte pe AA, sau CC este nevoit să dea o Cs pentru a-l obliga să rămână lângă AA se întrerupe proba de pază–apărare.

Daca cainele nu il urmareste pe AA si ramane in pozitia culcat, sau daca nu il ajunge pe AA si nu prinde mansonul pe o distanta de 20 de pasi, proba C e intrerupta.

 1. Respingerea unui atac din faza de supraveghere                                   20 pct

 

a)            Comenzi sonore:         „LASĂ”,  „PAS / TRECI”,

 

b)            Descrierea exerciţiului:

După o fază de supraveghere de circa 5 secunde, la semnalul AE, AA atacă câinele. Câinele trebuie să se apere energic prin apucare fermă a manşonului, fără ca CC să intervină. După ce cainele a prins manşonul AA il ameninta initial cu bastonul, apoi îi aplică două lovituri in zona umerilor sau a greabanului. La semnalul AE, AA se opreşte şi câinele trebuie să dea drumul manşonului dupa un moment de tranzitie. CC poate să dea o comandă pentru „LASĂ”.

Dacă câinele nu lasă după prima Cs atunci CC poate primi de la AE permisiunea de a da până la alte două comenzi suplimentare pentru „LASĂ”. Dacă câinele nu a lăsat nici după a treia Cs (una permisă şi două suplimentare) atunci este descalificat. Când dă comanda CC trebuie să stea liniştit şi nemişcat. După ce a dat drumul manşonului, câinele trebuie să-l urmărească atent pe AA şi să stea aproape de el. La semnalul AE, CC se duce direct către câinele lui în pas normal şi îl aduce în poziţia de bază. Bastonul nu este luat de la AA.

 

c)            Notare:

Se apreciază: muşcătura rapidă şi fermă, priza plină şi sigură până la lăsare, după lăsare – o atentă şi apropiată supraveghere a AA.

Se vor penaliza nerealizarea principalelor elemente ale exerciţiului şi Cs suplimentare.

Daca exemplarul nu suporta bine presiunea din partea AA, scapa priza mansonului si este alungat de AA, proba C este intrerupta. Dacă în faza de supraveghere câinele este uşor neatent sau puţin agresiv exerciţiul va fi depunctat cu 1 punct, dacă câinele este foarte neatent sau foarte agresiv exerciţiul va fi depunctat cu 2 puncte. Dacă câinele nu îl supraveghează deloc pe AA dar rămâne lângă el exerciţiul va fi depunctat cu 3 puncte.

Dacă în timp ce CC se aproprie, câinele vine spre el, exerciţiul va fi notat cu nesatisfăcător. Dacă câinele îl părăseşte pe AA înainte de semnal, sau dacă CC este nevoit să dea o Cs pentru a-l obliga să rămână lângă AA atunci se va întrerupe proba de pază–apărare.

 

 1. Escortarea din spate                                                                                   5 pct

 

a)            Comenzi sonore:         „PAS”

 

b)            Descrierea exerciţiului:

La finalul şi în continuarea exerciţiului 4 are loc o escortare din spate a AA pe o distanţă de circa 30 paşi. Parcursul escortării este hotărât de AE. CC îl somează pe AA să meargă inaintea lui si îl urmează cu câinele liber la picior, de la o depărtare de 5 paşi. Distanţa de 5 paşi în spatele AA trebuie menţinută pe toată durata escortării. Exerciţiul de escortare  a AA din spate este legată de exerciţiile de atac din supraveghere asupra câinelui  şi de atac din escortare.

 

c)            Notare:

Se vor penaliza greşeli în mersul corect la picior, lipsa atenţiei câinelui în observarea AA şi nemenţinerea distanţei de 5 paşi pe durata escortării.

Se vor acorda 5 puncte pentru atentia corecta la AA, pozitia corecta in mersul la pas si pastrarea distantei de 5 pasi fata de AA.

 1. Respingerea unui atac din faza de escortare                                           30 pct

 

a)            Comenzi sonore:         „LASĂ”,  „TRECI / PAS”

 

b)            Descrierea exerciţiului:

In timpul escortării din spate, la semnalul AE, AA execută un atac asupra câinelui. Câinele trebuie să se apere energic prin apucarea fermă a manşonului, fără ca CC să intervină. Câinele trebuie să muşte doar manşonul. După ce câinele a prins manşonul, CC trebuie să rămână pe loc. La semnalul AE, AA se opreşte atacul şi câinele trebuie să dea drumul imediat manşonului. CC poate să dea o Cs pentru „LASĂ”.

Dacă câinele nu lasă după prima Cs atunci CC poate primi de la AE permisiunea de a da până la alte două comenzi suplimentare pentru „LASĂ”. Dacă câinele nu a lăsat nici după a treia Cs (una permisă şi două suplimentare) atunci este descalificat. Când dă comanda CC trebuie să stea liniştit şi nemişcat. După ce a dat drumul manşonului, câinele trebuie rămână lângă AA şi să-l urmărească atent. La semnalul AE, CC se duce direct către câinele lui în pas normal şi îl aduce în poziţia de bază. Bastonul este luat de la AA.

Urmează o escortare laterală a AA spre AE pe o distanţă de circa 20 paşi. O Cs pentru mers liber la picior este permisă. Câinele trebuie să meargă în partea dreaptă a AA astfel încât să se  afle între CC şi AA. Câinele trebuie să-l supravegheze pe AA în timpul escortării dar nu are voie să sară pe el sau să-l muşte. Grupul se opreşte în faţa AE. CC predă bastonul AE si anunta incheierea primei parti a probei de paza si aparare.

AE dă bastonul AA şi-l trimite la ascunzătoarea stabilită pentru atacul lansat.

 

c)            Notarea:

Se apreciază: muşcătura rapidă şi fermă, priza plină şi sigură până la lăsare, după lăsare şi în timpul escortărilor o atentă şi apropiată supraveghere a AA.

Se vor depuncta nerealizarea principalelor elemente ale exerciţiului.

Dacă în faza de escortare câinele este uşor neatent sau puţin agresiv exerciţiul va fi depunctat cu 1 punct, dacă câinele este foarte neatent sau foarte agresiv exerciţiul va fi depunctat cu 2 puncte. Dacă câinele nu îl supraveghează deloc pe AA în escortare dar rămâne lângă el exerciţiul va fi depunctat cu 3 puncte.

Dacă în timp ce CC se aproprie, câinele vine spre el, exerciţiul va fi notat cu nesatisfăcător.

Dacă câinele îl părăseşte pe AA înainte ca CC să primească semnalul de a prelua câinele sau dacă CC este nevoit să dea o Cs pentru a obliga câinele să rămână lângă AA atunci se va întrerupe proba de pază–apărare.

 

 1. Atacul lansat                                                                                            20 pct

 

a)            Comenzi sonore:         „SEZI”,  „ATAC”,  „LASĂ”,  „TRECI”,  „PAS”,

 

b)            Descrierea exerciţiului:

CC şi câinele se deplaseaza la pas spre locul marcat pentru atac care se află pe linia mediana a terenului, în dreptul primei ascunzători – cainele trebuie sa execute un mers la pas corect, atent, vesel si concentrat, fara sa depaseasca nivelul genunchiului CC. La punctul marcat, CC se intoarce, iar cainele primeste comanda ,,sezi” si se prezinta in pozitia de baza. Câinele poate fi ţinut de zgardă dar CC nu are voie să-l stimuleze. La semnalul AE, AA echipat cu un baston, iese de după ascunzătoare şi aleargă spre linia de mijloc. Pe linia de mijloc AA, alergă ameninţător către CCc făcând gesturi de provocare cu bastonul şi scoţând sunete de intimidare. Când AA s-a apropiat de CCc la distanţa de 40-50 paşi, la semnalul AE, CC îşi lasă câinele liber şi îi dă Cs „ATAC”. Câinele trebuie să oprească atacul cu prindere energică, fără să şovăie. Câinele are voie să prindă doar de manşonul de protecţie al AA, cu o priza plina si constanta. CC nu are voie să părăsească loculmarcatpentruatac. La semnalul AE, AA opreşte acţiunea agresivă şi rămâne pe loc .

Câinele trebuie să dea drumul manşonului, dupa o scurta perioada de tranzitie. CC poate să dea o Cs pentru „LASĂ”.

Dacă câinele nu lasă după prima Cs atunci CC poate primi de la AE permisiunea de a da până la alte două comenzi suplimentare pentru „LASĂ”. Dacă câinele nu a lăsat nici după a treia Cs (una permisă şi două suplimentare) atunci este descalificat. Când dă comanda CC trebuie să stea liniştit şi nemişcat. După ce a dat drumul manşonului, câinele trebuie să-l urmărească atent pe AA şi să stea aproape de el. La semnalul AE, CC se duce direct către câinele lui în pas normal şi prin Cs „TRECI” îl aduce în poziţia de bază. CC ia bastonul de la AA.

Urmează o escortare laterală a AA până la AE pe o distanţă de circa 20 de paşi. O Cs „PAS” pentru mers la picior este permisă. Câinele trebuie să meargă în partea dreaptă a AA astfel încât să se  afle între CC şi AA. Câinele trebuie să-l supravegheze atent pe AA în timpul escortării dar nu are voie să sară pe el sau să-l muşte.

Grupul se opreşte în faţa AE. CC predă AA şi bastonul la AE şi anunţă încheierea probei de pază-apărare. La instructiunile arbitrului, CC porneste cu cainele la picior, fara lesa, catre punctul in care urmeaza sa fie prezentata evaluarea, iar AA primeste instructiunea de a parasi terenul. Înainte de a se anunţa notarea, la indicaţia AE, câinele este legat în lesă.

 

c)           Notarea:

Se apreciază: atac energic cu muşcătura puternică, priza rapidă, fermă şi plină până la lăsare, după lăsare şi în timpul escortării o supraveghere atentă şi apropiată a AA.

Se vor depuncta nerealizarea principalelor elemente ale exerciţiului.

Dacă în faza de supraveghere câinele este uşor neatent sau puţin agresiv exerciţiul va fi depunctat cu 1 punct, dacă câinele este foarte neatent sau foarte agresiv exerciţiul va fi depunctat cu 2 puncte. Dacă câinele nu îl supraveghează deloc pe AA dar rămâne lângă el exerciţiul va fi depunctat cu 3 puncte.

Dacă în timp ce CC se apropie, câinele vine spre el, exerciţiul va fi notat cu nesatisfăcător. Dacă câinele îl părăseşte pe AA înainte de semnal arbitrului catre CC, sau dacă CC este nevoit să dea o Cs pentru a obliga câinele să rămână lângă AA atunci se va întrerupe proba de pază–apărare.

Această probă este încheiată când AE anunţă punctajul.

VII.   EXAMEN CÂINI UTILITARI              IPO  3

 

Constă din:                  A.  Proba de urmă                                                    100 puncte

                                    B.  Proba de subordonare                                        100 puncte

 1. Proba de pază-apărare                                       100 puncte

                              Punctaj maxim                                                    300 puncte

 

A – PROBA DE URMĂ    IPO 3

 

Punctaj maxim la proba de urmă:                                                  100 puncte

Prelucrarea urmei                                                                                  79 puncte

Obiecte 7+7+7 puncte:                                                                         21 puncte

In cazul in care cainele nu gaseste obiectle, calificativul maxim acordata va fi ,,satisfacator”.

 

Caracteristici

Limită de timp:              20 minute;

Urma străină:                 cel puţin 600 de paşi,  trasare pe cinci laturi;

Vechime urmă:               60 minute, cel puţin;

Unghiuri:                          4 unghiuri drepte, în conformitate cu terenul;

Obiecte:                            3 obiecte;

Se va folosi o lesă de 10 metri sau exerciţiul poate fi desfăşurat fără lesă.

Se va indica poziţia de start.

 

Reguli generale:

 

AE sau RE stabilesc traseul şi adaptabilitatea la teren. Ordinea concurenţilor este trasă la sorţi, încă o dată, în prezenţa AE, după trasarea urmelor.

Toate tipurile de teren natural sunt utilizabile – teren cu iarba, cu aratura, impadurit. Urmele vizibile sunt de evitat. Pentru nivelele diferite de examinare, se permit schimabrile oportune de teren.

Responsabilitatile arbitrului de urma sunt:

–  sa determine forma traseelor de urma

–  se organizeze trasatorii de urma

–  sa supravegheze trasarea urmei

Traseul de urma e determinat si de conditiile de teren.

Urmele trebuie trasate diferit. Nu se permite ca obiectele şi urmele să fie poziţionate la fel pentru fiecare urmă trasată. În timp ce urma este trasată CC şi câinele nu trebuie să vadă traseul.

Trasatorul de urmă trebuie să arate arbitrului obiectele înainte să traseze urma. Obiectele trebuie bine imprimate cu miros (minim 30 min.). Obiectele folosite pot fi din diferite materiale (piele, textile, lemn). Obiectele trebuie să aibă lungime de circa 10cm, lăţime 2-3cm, grosime 0,5-1cm şi nu trebuie prin culoare să se deosebească pregnant faţă de terenul urmei. Toate obiectele vor fi numerotate vizibil şi vor purta acelaşi număr cu cel al traseului de urma.

Locul de pornire al urmei, vatra de urmă, trebuie marcat cu un panou ori steguleţ (indicator de vatra) care se va înfige în sol în partea stângă a punctului de plecare. Trasatorul va întârzia puţin la locul de plecare apoi va porni în direcţia indicată. Deplasarea şi unghiurile se fac cu pas normal. Primul obiect va fi amplasat după minim 100 de paşi pe prima sau pe a doua latură, al doilea obiect pe latura a doua sau a treia iar al treilea obiect la finalul traseului, la nu mai putin de 20 de pasi inainte sau dupa unghiul laturii. Mirosul urmei nu trebuie modificat la plasarea obiectelor. Trasatorul nu are voie să-şi târască picioarele sau să se oprească.

Obiectele trebuie lăsate din mers. Obiectele cu miros vor fi plasate pe urmă, nu lângă ea. După ce a depus ultimul obiect trasatorul de urmă trebuie să mai facă câţiva paşi în aceeasi directie.

 

AE şi asistentul său nu pot sta în perimetrul în care echipa CCc prelucreaza urma. AE întrerupe exerciţiul cand cainele a ajuns la o distanţă de peste 10m de urmă. Exerciţiul va fi întrerupt în orice caz când AE are impresia că într-o anumită situaţie câinele nu mai poate relua căutarea din proprie iniţiativă.

 

Reguli de execuţie:

 

a)            Comandă sonoră:        „CAUTĂ”

Cs sonore sunt permise la începutul căutării urmei şi după primul şi după al doilea obiect indicate de către câine şi ridicate de CC, sau dupa o semnalizare falsa de obiect.

b)            Descrierea exerciţiului:

CC îşi pregăteşte câinele pentru urmă. Câinele poate căuta liber sau într-o lesă de 10m. Lesa poate fi legată peste spate, lateral sau printre picioarele anterioare/posterioare ale câinelui. Ea poate fi prinsă direct de zgardă, dar aceasta să nu fie pe strangulant, ori de un ham de urmă (pe piept sau pe spate, fără alte curele suplimentare).

Când sunt chemaţi, CC şi câinele se vor prezenta la AE şi anunţă modul de semnalare a obiectelor. Folosirea forţei nu este permisă înaintea, la începutul sau pe durata exerciţiului de căutare.

La semnalul AE, câinele este dus încet şi poziţionat pe locul de start. Se poate lua pozitia de baza si inainte de inceperea urmei, la aprox 2 m de vatra.

Câinele trebuie să adulmece urma sigur, liniştit, cu nasul în jos. Apoi trebuie să urmeze traseul cu nasul în jos, într-un ritm constant. CC va rămâne la 10 metri în spatele câinelui fie că foloseşte sau nu o lesă. Lesa poate fi tinuta usor moale, curba. CC nu are voie sa scurteze lesa pentru a micsora distanta dintre sine si caine. O bucla larga a lesei ce atinge pamantul nu trebuie penalizata. Câinele trebuie să prelucreze unghiurile sigur pe sine. După primul unghi câinele trebuie să prelucreze urma în acelaşi ritm.

Cainele trebuie sa prelucreze urma intens, perseverent, si (daca terenul o permite) cu viteza constanta. CC nu este obligat sa urmeze cursul urmei. Prelucrarea rapida sau lenta a urmei nu reprezinta un criteriu de evaluare, atat timp cat aceasta se face constant si convingator.

Câinele trebuie să ia unghiurile sigur pe sine. Verificarile laterale, fara parasirea urmei, nu trebuie penalizate. Trebuie insa penalizate incercuirile la unghiuri. După primul unghi câinele trebuie să prelucreze urma în acelaşi ritm. In punctul unghiului, CC trebuie sa incerce sa pastreze distanta indicata intre sine si caine.

În momentul în care câinele localizează un obiect fie îl va semnaliza prin acceptare (aporta), fie va indica prin respingere (oprire) că l-a găsit, fără o presiune a CC. La aportare câinele poate rămâne în picioare, se poate aşeza, sau poate veni să-l aducă înapoi la CC. Se va penaliza plecarea cu obiectul în gură sau apucarea acestuia în poziţia culcat. Indicarea obiectelor prin respingere se poate efectua din poziţia culcat, şezi sau în picioare. Alternarea acestor trei poziţii este permisă.

La abordarea pozitiei culcat pentru semnalizare, pozitionarea care nu este perfect dreapta nu trebuie penalizata. Trebuie insa penalizate pozitiile culcat in lateralul obiectului sau cu fata catre CC.

După ce obiectul a fost semnalizat, CC lasă lesa şi se apropie de câine. Prin ridicarea obiectului CC va arăta că obiectul a fost descoperit de câine.  In continuare CC comanda câinelui să caute din nou.

Cainele poate primi o usoara recompensare verbala la semnalizarea obiectelor.

La sfârşitul urmei, CC va preda AE toate obiectele găsite.

Joaca sau recompensarea cu mancare dupa semnalizarea ultimului obiect, inainte de prezentarea finala la arbitru nu sunt permise. Prezentarea finala trebuie facuta in pozitia de baza.

   c)         Notare:

Se vor penaliza: nasul ridicat, încercuirea unghiurilor, ajutor verbal sau prin lesă, încurajări repetate, semnalizarea greşită a obiectului.

Dacă cainele părăseşte urma cu mai mult de o lungime de lesă exerciţiul este întrerupt.

Dacă câinele părăseşte urma şi este tras înapoi de CC, AE dă ordin să fie urmat câinele. Dacă această indicaţie nu este respectată AE trebuie să întrerupă exerciţiul.

Dacă după 20 minute de la începerea urmei nu s-a ajuns la capătul urmei, AE va întrerupe exerciţiul. Punctajul obtinut pana la momentul intreruperii va fi acordat.

Se consideră greşeală cazul în care câinele semnalizează găsirea unui obiect prin aportare şi a celuilalt obiect prin indicare. Se punctează numai semnalizările corecte ale obiectului.

Pentru obiecte care nu au fost aportate sau indicate nu se dau puncte. Acordarea punctelor pentru prelucrarea urmei se efectuează în funcţie de lungimea şi gradul de dificultate ale traseului. Aprecierea prelucrării laturilor din traseu se face cu note şi puncte.

Dacă câinele rămâne mult timp într-un loc fără să caute, exerciţiul poate fi întrerupt de AE chiar dacă câinele se mai află in urma.

Această probă este încheiată atunci când AE anunţă punctajul.

 

Incurajarea ocazionala a cainelui, la nivelul 1 este permisa, mai putin la prelucrarea unghiurilor. O scurta recompensare verbala poate fi acordata si la indicarea obiectelor.

Joaca sau recompensarea cu mancare dupa indicarea ultimului obiect, inainte de prezentarea finala la arbitru nu sunt permise. Prezentarea finala trebuie facuta in pozitia de baza.

 

CC este si el parte integrata a exercitiului. El trebuie sa interpreteze reactiile cainelui, sa fie concentrat si sa ignore orice influenta externa.

AA trebuie sa acorde atentie nu doar cainelui si conductorului, dar si terenului de urma, conditiilor meteo, posibilelor intersectari de urma si limitei de timp. La evaluare va tine cont de:

–          comportamentul pe urma (viteza pe laturi si la unghiuri si promptitudinea la obiecte)

–          nivelul de pregatire a cainelui (inceputul agitat, semne de stres, ezitarile)

–          ajutorul suplimentar acordat de CC

–          dificultati de prelucrare a urmei la conditiile de teren (vegetatie crescuta, pamant, schimbari de teren, ceata), conditiile de vant, prezenta vanatului, conditiile meteo, modificarea mirosului).

Pentru evaluare trebuie sa se tina cont de toate aceste repere.

Verificarile laterale fara parasirea urmei nu se penalizeaza.

Inconsecventa, inconjurarile la unghiuri, incurajarile permanente, ajutorul verbal sau din lesa si semnalizarea defectuasa a obiectelor se penalizeaza cu pana la 4 pct. Inconsecventa evidenta, lipsa intensitatii in cautare, cautarea haotica, vanarea soarecilor, etc, se penalizeaza cu pana la 8 puncte.

Proba este oprita daca exemplarul iese din urma cu mai mult de o lungime de lesa. Daca CC il opreste din lesa sa iasa din urma, AE ii indica acestua sa il urmeze, daca CC nu se conformeaza proba este intrerupta.

Daca se depaseste timpul alocat prelucrarii (15 minute pt. nivelele 1 si 2, 20 min. pt. nivelul 3) AA intrerupe proba. Punctele obtinute se comunica.

Daca un caine initiaza urmarirea vanatului, CC poata da comanda ,,culcat” pentru a mentine controlul. Proba de urma va continua la indicatiile arbitrului. Daca aceasta nu este eficient, proba este incheiata, iar evaluarea acordata ,,descalificare din cauza lipsei de control”.

 

Intreruperea probei / descalificarea

 

comportament consecinta
Cainele este repus pe vatra de 3 ori. Intreruperea probei
–          valabil pentru toate nivelele: cainele paraseste urma cu mai mult de o lungime de lesa, iar CC ignora indicatiile arbitrului

–          se depaseste timpul limita de prelucrareIntreruperea probei – se acorda punctaj si se comunica evaluarea- cainele aporteaza obiectul dar refuza sa il predea

– cainele vaneaza animale salbatice si nu poate fi repus pe urmaDescalificare

 

forme de urma – pot fi trasate si pozitii oglindite ale schemelor de mai jos:

 

B – PROBA DE SUBORDONARE    IPO 3

 

 

Punctaj maxim la proba de subordonare                                    100 puncte

Exerciţiul 1      Conducere fără lesă                                                    10 puncte

Exerciţiul 2      Sezi din mişcare                                                          10 puncte

Exerciţiul 3      Culcat din alergare cu apel                                          10 puncte

Exerciţiul 4      Oprit în picioare din alergare cu apel                          10 puncte

Exerciţiul 5      Aport pe teren plan                                                     10 puncte

Exerciţiul 6      Aport peste obstacol                                                   15 puncte

Exerciţiul 7      Aport peste palisadă                                                   15 puncte

Exerciţiul 8      Trimitere înainte cu culcat                                           10 puncte

Exerciţiul 9      Rămânere cu distragerea atenţiei                                10 puncte

 

 

Reguli generale:

Pentru nivelul de examen IPO 3 cainele este purtat fara lesa, si este prezentat arbitrului de catre  conductor in pozitia de baza.

In special in proba de disciplina, trebuie acordata atentie atitudinii cainelui, care trebuie sa demonstreze incredere si lipsa de presiune din partea conductorului si sa nu functioneze ca un ,,accesoriu sportiv”. In timpul exercitiilor, trebuie sa aiba o atitudine vesela si atenta fata de conductor. Atitudinea sa pozitiva si atentia vor fi coroborate cu acuratetea executiei exercitiilor si evaluate in consecinta.

Daca un CC uita sa execute integral un exercitiu, arbitrul ii va cere efectuarea acestuia. Nu se vor efectua penalitati de punctaj in aceasta situatie.

La inceputul probei B, intreg echipamentul de examen trebuie sa fie verificat de AA si trebuie sa corespunda regulamentului in vigoare.

Pistolul folosit pentru probele ,,mers la pas fara lesa” si ,,asteptare in culcat cu distragerea atentiei” trebuie sa fie de 6 mm calibru.

AE dă comanda de începere a unui exerciţiu. Toate celelalte faze ale unui exerciţiu, ca întoarcerile, oprirea, schimbarea de ritm de mers, etc., se vor face fără indicaţia AE. CC îi este permis să solicite aceste indicaţii de la AE.

Câinele trebuie să execute exerciţiile repede şi cu plăcere.

Comenzile verbale sunt compuse dintr-un singur cuvânt, scurte şi vorbite normal. Pot fi făcute în orice limbă, termenii trebuie însă să fie aceiaşi pentru aceeaşi comandă. Se acceptă comenzi prin semn efectuate cu o singură mână. În cazul în care câinele nu execută după trei comenzi un exerciţiu sau o fază a unui exerciţiu, acest exerciţiu nu va fi notat şi va fi întrerupt. La chemarea câinelui, la apel, poate fi folosit numele câinelui in locul unei comenzi specifice. Numele câinelui în legătură cu orice altă comandă se consideră comandă dublă şi se depunctează.

În poziţia de bază câinele stă aproape şi drept în partea stângă a CC în aşa fel încât umărul câinelui să fie la nivelul genunchiului stâng al CC. Fiecare exerciţiu începe şi se termină cu poziţia de bază. Luarea poziţiei de bază la începutul exerciţiului este permisă o singură dată. O recompensă verbală este permisă numai după încheierea exerciţiului şi numai în poziţia de bază. După aceea CC poate adopta o nouă poziţie de bază. De fiecare dată, între recompensă şi luarea unei noi poziţii de bază, şi începerea exerciţiului următor se va face o pauză de circa 3 secunde.

Toate exerciţiile încep din locuri marcate şi din poziţia de bază. CCc trebuie să ia poziţia de bază apoi să parcurgă între minim 10 paşi şi maxim 15 paşi după care poate da comanda pentru îndeplinirea exerciţiului. La aport CCc iau poziţia de bază pe locul marcat, iar CC nu are voie să-l depaseasca / paraseasca.

Între fazele exerciţiilor trebuie ţinute pauze (circa 3 secunde) înainte de darea unei noi comenzi.

Conducerea fără lesă trebuie arătată şi la eventualele deplasări între exerciţii şi dupa preluarea aportorului (butucelului de aport) de pe suportul său. O calmare a câinelui sau un joc cu aportorul nu sunt permise; butucelul nu se dă câinelui înainte de aruncare.

La întoarcerea la câine, CC poate trece în poziţia de bază direct prin faţa câinelui în partea dreaptă a acestuia cu o întoarcere pe loc stânga-împrejur ori prin ocolirea pe la stânga şi prin spate a câinelui său. Întoarcerea pe loc trebuie făcută totdeauna de CC spre stânga.

La trecerea câinelui din poziţia frontală în poziţia de bază, câinele poate să treacă în stânga CC fie prin ocolire prin dreapta şi spatele CC, fie prin faţa sa luând poziţia de şezi direct în stânga CC printr-un salt sau mers înapoi. Întoarcerea trebuie să fie făcută întotdeauna la fel în cadrul unui exerciţiu.

Obstacolul are o înălţime de 100cm şi o lăţime de 150cm.

Palisada este compusă din doi pereţi înclinaţi uniţi în partea superioară având 150cm lăţime şi 191cm înălţime. La sol distanţa dintre cei doi pereţi este atât de mare încât înălţimea verticală să fie de 180cm. Toată suprafaţa pereţilor trebuie să fie acoperită cu un material antiderapant. Pe pereţi sunt plasate în partea superioară trei bare ajutătoare de 24/48mm.

Toţi câinii examinaţi trebuie să treacă peste aceleaşi obstacole.

La exerciţiile de aport sunt permise numai butucele din lemn în greutate de 2000 (aport pe sol), respectiv 650 grame (aporturi peste obstacole). Butucelele de aport sunt puse la dispoziţie de organizator şi trebuie să fie aceleaşi pentru toţi câinii.

Dacă CC uită să execute un exerciţiu, va fi atenţionat de AE, fără a fi depunctat, să repete exerciţiul omis.

 

Incadrare si evaluare:

 

exercitiile compuse din 2 parti, precumm ,,sezi din miscare” / ,,chemare cu apel” / ,,ramanerea pe loc” pot fi impartite, pentru acordarea unui punctaj partial, in 2 parti, dupa cum urmeaza:

e)      ,,pozitia de baza, introducere, executie” = 5 puncte

f)       ,,atitudinea ulterioara pana la incheierea exercitiului” = 5 puncte

 

Comenzile suplimentare:

 

Daca un caine nu efectueaza un exercitiu dupa 3 comenzi, acesta va fi evaluat ca insuficient (=0 puncte).             Deasemenea, daca un caine efectueaza un exercitiu dupa a 3-a comanada, acesta va fi notat ca ,,insufcient”.

La chemare, se poate utiliza numele cainelui in locul comenzii ,,aici!”. Utilizarea ambelor – nume si comanada ,,aici!” va fi considerata o dubla comanada.

evaluare: o comanada suplimentara – calificarea partiala ,,suficient”

a doua comanada suplimentara – calificarea partiala ,,insuficient”

exemple: pentru un exercitiu de 5 puncte:

o comanda suplimentara –,,suficient” 5 puncte = minus 1,5 pct.

a doua comanada suplimentara – ,,insuficient” 5 puncte = minus 2,5 pct.

Elementele exercitiilor trebuie executate cu un interval de asteptare de 3 secunde – ex.: pozitia frontala si trecerea la picior, revenirile la ,,sezi” ,,culcat” ,,pe loc”.

Cand CC care urmeaza sa execute cu cainele sau asteptarea cu distragerea atentiei a ajuns la punctul indicat in pozitia de baza, CC care urmeaza sa inceapa proba fara lesa trebuie sa abordeze si el pozitia de baza.

 

 

Reguli de execuţie:

 

 1. Conducere fără lesă                                                                                10 puncte

                                                                                                                               

a)            Comandă sonoră:        „PAS”

Cs este permisă la fiecare început de exerciţiu, după fiecare oprire şi la schimbarea ritmului de mers.

 

b)            Descrierea exerciţiului:

CC se duce cu câinele său la AE, îşi aşează câinele în poziţia de bază şi se prezintă. CCc iau din nou poziţia de bază pe locul de start. La comanda sonoră „PAS” câinele trebuie să urmeze CC, atent, bucuros şi în linie dreaptă, rămânând cu umărul său în dreptul genunchiului stâng al CC. Când CC se opreşte, câinele trebuie să se aşeze imediat, din proprie iniţiativă şi în poziţie corectă.

La începutul exerciţiului CC merge 50 paşi înainte, fără să se oprească, iar după întoarcere va parcurge câte 10-15 paşi în care trebuie să execute pasul alergător şi pasul lent (fiecare câte 10 paşi minim). Schimbarea ritmului de mers de la pas alergător la pas lent trebuie să fie executată fără paşi intermediari normali. Tipurile de mers trebuie să se deosebească clar în viteză. La pas normal se vor efectua 2 întoarceri pe mâna dreaptă, 1 întoarcerea pe mâna stângă şi 2 întoarceri împrejur. Intoarcerea se poate face la 180 de grade, stanga imprejur, de catre CC si caine, sau cu cainele trecand prin spatele CC, imprejurul acestuia cu o intoarcere la dreapta si CC la stinga; in timpul unei examinari, o singura forma de intoarcere este permisa.

Oprirea se face cel puţin o dată în timpul mersului la pas normal.

În timp ce CC merge pe prima latură, trebuie efectuate două focuri de armă (6mm calibru) la intervale de 5 sec şi la o distanţă de cel puţin 15 paşi de câine. Câinele trebuie să se comporte indiferent la focurile de armă. În cazul în care câinele se sperie de focul de armă, va fi descalificat. Dacă câinele va deveni nervos acest lucru se va considera acceptabil atâta timp cât câinele rămâne sub controlul CC. Se va acorda maxim de punctaj doar unui câine care va rămâne indiferent la zgomotele provocate de armă. Câinii agresivi sau foarte timizi vor fi descalificaţi.

La sfârşitul exerciţiului CC trebuie să se îndrepte spre un grup de minim 4 persoane in miscare, să înconjoare o persoană prin dreapta şi o persoană prin stânga şi să se oprească cel puţin o dată în grup. AE are dreptul să solicite o reluare a exerciţiului. CCc  părăsesc grupul şi revin pe locul de start.

 

c)            Notare:

Se vor penaliza rămânerea în urmă, înaintarea prea repede şi / sau in lateral, precum şi ezitarea CC la întoarceri, aşezatul încet sau şovăitor, comenzile suplimentare, neatenţia la deplasări sau întoarceri, lipsa de concentrare în toate fazele, ajutatul din corp şi constrângerile.

 

 1. Sezi din mişcare                                                                                       10 puncte

 

a)            Comenzi sonore:         „PAS”,  „SEZI”

 

d)                 Descrierea exerciţiului:

Din locul de start CC pleacă drept în faţă cu câinele liber la picior. După 10-15 paşi, la Cs sau Cm „SEZI”, câinele trebuie să se aşeze imediat, fără ca CC să îşi întrerupă mersul sau să se întoarcă spre câine. După alţi 15 paşi CC se opreşte şi se întoarce cu faţa către câine.

La semnalul AE,  CC merge înapoi la câinele său şi ia poziţia de bază.

c)            Notare:

Se vor penaliza greşeli pe parcurs, aşezarea înceată, incorectă sau în unghi faţă de direcţia de înaintare, aşteptarea nervoasă sau neliniştită.

Dacă câinele în loc să stea se întinde în culcat sau rămâne în picioare se scad 5 puncte.

 

 1. Culcat din alergare cu apel                                                                    10 puncte

 

a)            Comenzi sonore:         „PAS”,  „CULCAT”,  „AICI”,  „TRECI”

b)            Descrierea exerciţiului:

Din poziţia de bază CC pleacă drept în faţă cu câinele liber la picior. După 10-15 paşi in mers normal se execută alţi 10-15 paşi în alergare după care, la Cs sau la Cm „CULCAT”, câinele trebuie să se culce imediat, fără ca şi CC să îşi întrerupă alergarea sau să se întoarcă spre câine. După alţi 30 de paşi alergaţi în linie dreaptă CC se opreşte şi se întoarce către câinele său care stă liniştit. La semnalul AE, CC îşi cheamă câinele cu Cs sau Cm „AICI”. Pentru comanda de apel CC poate folosi numele câinelui. Câinele trebuie să vină bucuros şi cu mers rapid la CC şi să se aşeze frontal. La o Cs sau Cm „TRECI” câinele trebuie să se aşeze în poziţia de bază.

c)            Notare:

Se vor penaliza greşeli pe parcurs, culcarea cu mâna, culcarea înceată, incorectă sau în unghi faţă de direcţia de înaintare, nervozitatea sau neliniştea în culcat, apropierea înceată ori urmărirea înceată a CC, greşeli la aşezarea frontală sau de bază.

Dacă la comanda de culcare câinele se aşează sau rămâne ridicat aceasta se scad 5 puncte.

 

 1. Oprit în picioare din alergare cu apel                                                    10 puncte

 

a)            Comenzi sonore:         „PAS”,  „STAI”, „AICI”, „TRECI”

b)            Descrierea exerciţiului:

Din poziţia de bază CC pleacă în alergare drept în faţă cu câinele liber la picior. După 10-15 paşi în alergare la Cs sau la Cm „STAI”, câinele trebuie să se oprească în picioare imediat fără ca CC să îşi întrerupă alergarea sau să se întoarcă spre câine. După alţi 30 de paşi efectuaţi în linie dreaptă CC se opreşte şi se întoarce spre câinele său care stă liniştit. La semnalul AE, CC îşi cheamă câinele. Când dă comanda de apel CC poate folosi numele câinelui. Câinele trebuie să vină bucuros şi cu mers rapid la CC şi să se aşeze frontal. La o Cs sau Cm „TRECI” câinele trebuie să se aşeze în poziţia de bază.

 

 

c)            Notare:

Se vor penaliza greşeli în timpul exerciţiului, oprirea cu mâna, urmărirea CC după comanda de oprire, nervozitate în aşteptare, venirea înceată la apel, aşezatul încet, greşeli la aşezarea frontală sau în poziţia de bază.

Dacă la comanda de oprire câinele se aşează sau se culcă se scad 5 puncte.

 

 1. Aport pe teren plan                                                                                    10 puncte

 

a)            Comandă sonoră:        „APORT”,  „LASĂ”,  „TRECI”

 

b)            Descrierea exerciţiului:

Din poziţia de bază, luată pe locul marcat pentru aportare, CC aruncă un aportor / butucel (obiect de aport din lemn de 2000g) la circa 10 paşi depărtare. Comanda sonoră „APORT” se poate da numai când obiectul nu se mai mişcă. Câinele care stă liber în şezi lângă CC său trebuie, la comanda CC, să alerge repede  la aportor,  să îl ridice  imediat  şi  să-l aducă  direct la CC cu un  mers  la fel de rapid.  Câinele trebuie să se aşeze în faţa CC şi să ţină butucelul de aport în gură până când CC i-l va lua după o scurtă pauză – 3 sec. – cu Cs „LASĂ”. La Cs sau Cm „TRECI” câinele va reveni în poziţia de bază.

CC nu are voie să părăsească locul marcat pentru aportare pe toată durata exerciţiului.

 

c)            Notare:

Se vor penaliza greşeli la poziţia de bază, alergatul încet, greşeli în apucarea aportorului, scăpatul aportorului, joaca sau roaderea aportorului gesturi şi ajutoare din partea CC, greşeli la aşezarea frontală sau în poziţia de bază.

Aruncarea prea scurtă a aportorului este şi ea depunctată.

Dacă CC părăseşte sau depăşeşte locul marcat pentru aportare înainte de terminarea exerciţiului, acest exerciţiu este notat ca nesatisfăcător.

Dacă câinele nu aportează, exerciţiul va fi notat cu 0 puncte.

 

 1. Aport peste obstacol                                                                                   15 puncte

 

a)            Comenzi sonore:         „HOP”,  „APORT”,  „LASĂ”,  „TRECI”

 

b)            Descrierea exerciţiului:

CC ia poziţia de bază la o distanţă de cel puţin 5 paşi înainte de obstacol, în timp ce câinele stă liber în şezi lângă el. Apoi CC aruncă aportorul (obiect de aport din lemn de 650g) peste obstacolul înalt de 100cm. La Cs „HOP” (dupa ce butucul de aport nu se mai misca)  & „APORT (in timp ce cainele sare peste obstacol)” câinele trebuie să sară peste obstacol, să fugă la aportor, să îl aporteze şi să se întoarcă la CC sărind înapoi obstacolul.

Câinele trebuie să se aşeze în faţa CC şi să ţină obiectul în gură până când CC i-l va lua după o scurtă pauză (3 sec.) cu Cs „LASĂ”. La Cs sau Cm „TRECI” câinele va reveni în poziţia de bază.

CC nu are voie să părăsească locul de staţionare pe toată durata exerciţiului.

 

c)            Notare:

Se vor penaliza greşeli la poziţia de bază, săritul încet, alergatul încet, greşeli în apucarea aportorului, scăpatul aportorului, joaca sau roaderea aportorului. Aruncarea prea scurtă a aportorului este şi ea depunctată. Ajutoarele din partea CC, fără schimbarea poziţiei acestuia, în timpul exerciţiului se depunctează.

Pentru atingerea uşoară a obstacolului se scad pe săritura câte 1 punct, pentru sprijinire 2 puncte.

Dacă obiectul nu este aruncat corect AE poate să decidă rearuncarea fără depunctare. Câinele trebuie să rămână pe loc în poziţia şezi; daca va urma conductorul in recuperarea butucului de aport, exercitiul va fi notat cu 0 puncte, daca paraseste pozitia de baza, dar nu depaseste obstacolul, exercitiul va fi notat partial.

 

Împărţirea punctelor pentru aportul peste obstacol (notare parţială)

 

Săritura înainte Aportul Săritura înapoi
5 puncte 5 puncte 5 puncte

 

O notare parţială este posibilă doar dacă 2 dintre cele 3 faze sunt îndeplinite corect, astfel: cel putin o saritura si aportul in sine:

Săriturile şi aportul fără greşeală                                                             15 puncte

Săritura înainte sau înapoi neefectuată, obiectul adus fără greşeală      10 puncte

Săriturile fără greşeală, aportul neefectuat                                               0 puncte

 

Dacă CC părăseşte sau depăşeşte locul marcat pentru aportare înainte de terminarea exerciţiului, acest exerciţiu este notat cu nesatisfăcător.

 

 1. Aport peste palisadă                                                                                  15 puncte

 

a)            Comenzi sonore:         „HOP”,  „APORT”,  „LASĂ”,  „TRECI”

 

b)            Descrierea exerciţiului:

CC ia poziţia de bază la o distanţă de cel puţin 5 paşi înainte de palisadă, în timp ce câinele stă liber în şezi lângă el. Apoi CC aruncă aportorul (obiect de aport din lemn de 650g) peste planul înclinat. La Cs „HOP” (dupa oprirea din miscare a butucului de aport)  & „APORT (in timp ce cainele e in saritura)” câinele trebuie să sară peste palisadă prin căţărare, să fugă la butuc, să îl aporteze şi să se întoarcă la CC trecând înapoi peste palisadă. Câinele trebuie să se aşeze în faţa CC şi să ţină obiectul în gură până când CC i-l va lua după o scurtă pauză (3 sec.) cu Cs / Cm „LASĂ”. La Cs sau Cm „TRECI”câinele va reveni în poziţia de bază.

CC nu are voie să părăsească locul de staţionare pe toată durata exerciţiului.

 

c)            Notare:

Se vor penaliza greşeli la poziţia de bază, săritul încet, alergatul încet, greşeli în apucarea aportorului, scăpatul aportorului, joaca sau roaderea aportorului. Aruncarea prea scurtă a aportorului este şi ea depunctată. Ajutoare din partea CC, fără schimbarea poziţiei acestuia, în timpul exerciţiului se depunctează.

Dacă obiectul nu este aruncat corect AE poate să decidă rearuncarea fără depunctare. Câinele trebuie să rămână pe loc în poziţia şezi.

 

Împărţirea punctajului pentru aportul peste palisadă (notare parţială)

 

Săritura înainte Aportul Săritura înapoi
5 puncte 5 puncte 5 puncte

 

O notare parţială este posibilă doar dacă 2 dintre cele 3 faze sunt îndeplinite corect, astfel: cel putin o saritura si aportul in sine:

 

Săriturile şi aportul fără greşeală                                                            15 puncte

Săritura înainte sau înapoi neefectuată, obiectul adus fără greşeală      10 puncte

Săriturile fără greşeală, aportul neefectuat                                               0 puncte

 

Dacă CC părăseşte sau depăşeşte locul marcat pentru aportare înainte de terminarea exerciţiului, acest exerciţiu este notat cu nesatisfăcător.

 

Daca butucelul de aport nu este predat de caine la comanda, nici la 3 comenzi, cainele este descalificat si proba nu mai poate continua.

 

 1. Trimitere înainte cu culcat                                                                        10 puncte

 

a)            Comenzi sonore:         „ÎNAINTE”,  „CULCAT”,  „ŞEZI”

 

b)            Descrierea exerciţiului:

La semnalul dat de AE, CC trebuie să plece de la locul de start în linie dreaptă cu câinele liber la picior. După aproximativ 10-15 paşi, CC trebuie să dea comanda „ÎNAINTE” şi să se oprească; simultan, da o Cm cu o singură mână. Câinele trebuie să alerge cel puţin 30 de paşi în linie dreaptă în direcţia indicată. La semnalul AE, CC dă comanda „CULCAT” la care câinele trebuie să se culce imediat. Daca exemplarul nu se opreste la comanda / comenzi suplimentare, exercitiul este notat cu 0 puncte. În luarea poziţiei culcat câinele are voie să se întoarcă înspre CC. La semnalul dat de AE, CC trebuie să se meargă la câine şi să se poziţioneze în partea lui dreaptă, aducând după circa 3 secunde, la semnalul AE,  câinele în poziţia de bază prin folosirea unei comenzi „ŞEZI”.

 

c)         Notare:

Se vor penaliza greşeli la poziţia de bază, fuga conductorului după câine, mersul înainte prea încet, puternica deviere laterală, distanţa prea mică, culcatul şovăitor sau prea lent, comportament agitat în culcat sau ridicarea câinelui înainte de preluare.

comenzi suplimentare pentru ,,culcat:

– prima comanda suplimentara = minus 1,5 puncte

– a doua comanda suplimentara = minus 2,5 puncte

– daca dupa a doua comanada suplimentara cainele se opreste dara fara sa ia pozitia culcat rezulta – 3,5 puncte

– daca exemplarul continua sa se deplaseze sau se intoarce la CC, exercitiul e notat cu 0 puncte

 1. Rămânerea pe loc cu distragerea atenţiei                                    10 puncte

 

a)            Comenzi sonore:         „CULCAT”,   „ŞEZI”

 

b)            Descrierea exerciţiului:

Înainte de începutul probei de subordonare a altui câine, CC trebuie să isi paraseasca câinele în poziţia culcat pe locul de aşteptare indicat de AE: CC ia pozitia de baza la locul indicat, da comanda ,,culcat” si părăseşte câinele. Nici lesa şi nici vreun alt obiect nu trebuie lăsate lângă câine. CC trebuie să se îndepărteze cel puţin 30 de paşi, in teren, să se oprească şi să stea liniştit în raza vizuală a câinelui, întors cu spatele la câine. Câinele trebuie să rămână liniştit în  culcat fără nici o intervenţie din partea CC, în timp ce altă echipă formată din conductor şi câine trec prin exerciţiile 1-6. La semnalul AE, CC trebuie să meargă şi să se poziţioneze în partea dreaptă a câinelui său. După circa 3 secunde, la alt semnal al AE, CC  printr-o comanda „SEZI” cere câinelui să ia rapid poziţia de bază.

 

c)            Notare:

Se vor penaliza comportamentul neliniştit al CC ca şi alte ajutoare ascunse, neliniştea în culcat a câinelui, prea rapidă ridicare în şezi a câinelui. Dacă câinele vine spre CC în timp ce acesta se îndreaptă spre el, se depunctează cu până la 3 puncte.

Dacă câinele se ridică în şezi sau în picioare fără să părăsească poziţia se face o punctare parţială. Dacă câinele se deplasează cu mai mult de 3m din poziţia iniţială înainte ca celălalt câine să încheie exerciţiul 3 se notează cu 0 puncte. Dacă părăseşte poziţia după încheierea exerciţiului 3 atunci primeşte o notare parţială.

Această probă este încheiată când AE anunţă punctajul.

 

C – PROBA DE PAZĂ-APĂRARE     IPO 3

 

 

Punctaj maxim la proba de pază-apărare                        100 puncte 

Exerciţiul 1      Scotocire                                                         10 puncte

Exerciţiul 2      Atitudine şi lătrat                                            10 puncte

Exerciţiul 3      Oprire încercare de evadare                            10 puncte

Exerciţiul 4      Respingere atac din supraveghere                   20 puncte

Exerciţiul 5      Escortare din spate                                            5 puncte

Exerciţiul 6      Atac asupra câinelui din escortare                  15 puncte

Exerciţiul 7      Atac lansat                                                      10 puncte

Exerciţiul 8      Respingere atac din supraveghere                   20 puncte

 

Reguli generale:

 

Terenul de muncă pentru proba de pază-apărare trebuie să aibă dispuse 6 ascunzători, câte 3 pe fiecare parte. Locurile marcate trebuie să fie vizibile pentru AE, AA şi CC.

AA trebuie să fie dotat cu manşon de protecţie, echipament de protecţie şi baston moale. Echipamentul de protecţie trebuie să fie din materiale specifice. Dacă este necesar ca AA să ţină câinele sub observaţie nu este obligatoriu să stea nemişcat. Nu-i este permis să aibă un comportament agresiv şi nici să facă mişcări de apărare. Felul în care CC va lua bastonul de la AA ramane la alegerea CC.

Până la 6 câini se va folosi un singur AA. Pentru un numar de 7 sau mai multi câini se vor folosi doi AA. Toti cainii care participa la o examinare la acelasi  nivel (1 – 3) trebuie sa presteze cu acelasi / aceiasi AA. O singura schimbare a AA este permisa, daca respectivul AA participa la examinare in calitate de conductor.

Câinii care nu sunt controlaţi de CC, care nu dau drumul manşonului decât după o puternică intervenţie a CC, care muşcă de alte părţi ale corpului decât cele prevăzute trebuie descalificaţi. Ei nu primesc notarea TSB.

La câinii care nu reuşesc la exerciţiul de atac sau care trebuie ajutaţi sau stimulaţi se întrerupe proba de pază-apărare. Ei nu vor fi notaţi. Testul de aptitudini naturale TSB se va da în consecinţă. Comanda pentru „LASĂ” este permisă o singură dată la exerciţiul de apărare.

 

Marcaje:

–          locul din care CC cheama cainele din exercitiul de semnalizare

–          locul din care AA porneste exercitiul de evadare si cel in care se opreste

–          locul in care se pozitioneaza cainele in ,,culcat” pentru exercitiul de evadare

–          locul pentru exercitiul ,,atac lansat”

 

Notarea cu privire la comanda „LASĂ” este dată de tabelul de mai jos:

 

Fără comandă

suplimentară

cu dat drumul şovăitorPrima comandă suplimentară

cu dat drumul

imediatPrima comandă suplimentară

cu dat drumul

şovăitorA doua comandă suplimentară

cu dat drumul

imediatA doua comandă suplimentară

cu dat drumul şovăitorA doua comandă

suplimentară

fără dat drumul   0,5 – 3,0       3,0     3,5 – 6,0         6,0     6,5 – 9,0DESCALIFICARE

 

 

Reguli de execuţie:

 

 1. Scotocire                                                                                                   10 pct

 

a)            Comenzi sonore:         „CAUTĂ sau ÎNAINTE”,  „AICI”

Cs de chemare „AICI” poate fi însoţită de numele câinelui.

 

b)         Descrierea exerciţiului:

AA se deplasează spre ultima ascunzătoare fără să fie văzut de câine. CC cu câinele fără lesă, sunt postaţi pe linia mediana a terenului, in dreptul primei ascunzători, astfel încât să existe sase posibilităţi de căutare.

Proba de pază-apărare începe la semnalul AE. Printr-o scurtă Cs „CAUTĂ” şi Cm prin indicarea cu braţula direcţiei de urmat, CC trimite câinele să se îndrepte repede spre prima ascunzătoare şi să o cerceteze dându-i ocol în căutarea AA. După aceea CC va da comanda „AICI” , apoi, în timp ce câinele vine spre el, îi dă Cs „CAUTĂ” şi Cm corespunzătoare pentru a-l îndreapta succesiv spre următoarele  ascunzători. CC se va deplasa cu pas normal pe o linie mediană fără a avea voie să o părăsească în timpul scotocirii câinelui. Câinele trebuie să se afle totdeauna înaintea CC. Când câinele a ajuns la ascunzătoarea a şasea unde se află AA, CC se opreşte şi nu mai are voie să dea Cs sau Cm.

 

c)            Notare:

Se vor penaliza greşelile de execuţie, dificultăţi în controlul câinelui, limitări în direcţionarea câinelui, ocolirea largă a ascunzătorilor, necercetarea ascunzătorilor unu, doi, trei, patru şi cinci.

Se apreciază hotărârea şi precizia căutării la mersul între ascunzători şi la ocolirea ascunzătorilor.

Se vor penaliza, printre altele:

–          o pozitie de baza de inceput fara calm si concentrare

–          comenzi suplimentare sonore sau vizuale

–          abaterea CC de la linia mediana a terenului

–          schimbarea ritmului de deplasare de catre CC

–          scotocirea larga a corturilor de catre caine

–          scotocirea independenta, fara reactie la comenzile CC

–          omiterea corturilor, sau scotocirea neconvingatoare

–          necesitatea coordonarii suplimentare din partea CC

Daca exemplarul nu gaseste atentatorul la ultima acunzatoare nici dupa 3 incercari, proba C trebuie incheiata.

Daca CC da comanda de aliniere ,,pas” in timpul probei C, aceasta este, deasemenea, incheiata.

 

2.     Atitudine şi lătrat                                                                                 10 pct

 

a)            Comenzi sonore:         „AICI”,  „TRECI / PAS”

Cs de chemare „AICI” poate fi însoţită de numele câinelui.

 

b)            Descrierea exerciţiului:

Câinele trebuie să se oprească în faţa AA şi să îl latre neîntrerupt. Câinele nu are voie să sară pe AA, să îl atingă sau să apuce manşonul. După ce îl latră circa 20 secunde, la semnalul AE, CC se apropie până la 5 paşi de ascunzătoare. La indicaţia AE, CC îşi cheamă câinele în poziţia de bază. Deasemenea, CC se poate deplasa la caini si il poate prelua de la AA cu comanda ,,pas”. Ambele metode sunt corecte si evaluate egal.

 

c)            Notare:

SE vor puncta latratul continuu si atitudinea diminanta de retinere a AA, continue pana la interventia CC.

Pentru lătrat neîncetat se acordă 5 puncte. Dacă câinele latră slab se dau 2 puncte, câinele care nu latră deloc dar rămâne atent la AA, exercitiul va pierde 5 puncte.

La deranjarea AA prin împingeri ori sărituri pe el se scad 2 puncte, la apucarea puternică a manşonului se scad până la 9 puncte. Daca exemplarul musca in cortul ascunzatoare si nu lasa din proprie initiatva, CC trebuie sa se deplaseze la locul marcat si poate sa dea 1 comanada ,,aici/pas” (nu comanada ,,lasa”). Daca cainele nu se conformeaza echipa este descalificata. Daca exemplarul raspunde la apel, exercitiul este notat ,,insuficient inferior (-9 pct.). Daca cainele musca din alta parte decat mansonul este descalificat.

Dacă câinele părăseşte poziţia de supraveghere şi semnalizare înainte de semnalul AE pentru părăsirea liniei mediane de către CC se poate retrimite câinele să repete exerciţiul.

Dacă câinele rămâne la AA şi nu vine la CC la chemarea acestuia, proba de pază-apărare poate continua dar acest exerciţiu va fi notat nesatisfăcător (-9 pct).

Dacă câinele nu răspunde la comenzi ori părăseşte AA din nou după o retrimitere, proba de pază-apărare va fi întreruptă.

Dacă în timp ce CC se aproprie de ascunzătoare câinele vine spre el sau vine înainte de comandă spre CC, exerciţiul va fi notat parţial nesatisfăcător.

 

 1. Oprirea  încercării  de  evadare                                                             10 pct

 

a)            Comenzi sonore:         „PAS”,  „CULCAT”, ,,DU-TE” „LASĂ”,

 

b)            Descrierea exerciţiului:

La semnalul AE, CC îl somează pe AA să iasă din ascunzătoare. AA merge cu pas normal spre locul marcat pentru încercarea de evadare. La semanalul AE, CC cu câinele liber, la pas, vesel si atent, se îndreaptă spre locul marcat pentru supraveghere. Distanţa dintre AA şi câine va fi de 5 paşi. CC lasă câinele în poziţia culcat, executata prompt, şi se îndreaptă spre ascunzătoare. Cainele va ramane atent la AA, calm si sigur pe sine. Din spatele ascunzătorii CC va trebui să vadă câinele, AA şi AE.

La semnalul AE, AA încearcă să evadeze prin fugă. Câinele trebuie să-l oprească prin prindere energică cu comanda ,,du-te” sau ,,opreste-l” din partea CC. Câinele are voie să prindă AA numai de manşonul de protecţie. La semnalul AE, AA se opreşte iar câinele trebuie să dea drumul manşonului, dupa un scurt moment de tranzitie. CC poate să dea o Cs „LASĂ”.

Dacă câinele nu dă drumul la prima Cs, CC poate să mai folosească încă două Cs „LASĂ” suplimentare. Dacă câinele nu lasă la a treia Cs, este descalificat. CC trebuie să stea nemişcat şi să nu influenţeze câinele în timp ce dă Cs „LASĂ”. După ce dă drumul manşonului, câinele trebuie să rămână lângă AA şi să-l păzească atent.

 

c)            Notare:

Se apreciază viteza, reacţia energică si dominanta şi urmărirea cu o puternică prindere şi o eficientă reţinere, o priză fermă şi o lăsare promtă, supravegherea atentă a AA în primii paşi de fugă.

Se vor penaliza greşeli ale elementelor importante.

Daca cainele initiaza atacul fara comanda CC, exercitiul este penalizat cu un punct. Dacă câinele este usor neatent în faza de supraveghere este depunctat cu 1 punct, dacă este foarte neatent cu 2 puncte. Dacă nu îl supraveghează de loc dar rămâne lângă AA se depunctează cu 3 puncte. Dacă câinele îl părăseşte pe AA, sau CC este nevoit să dea o Cs pentru a-l obliga să rămână lângă AA se întrerupe proba de pază–apărare.

Daca cainele nu il urmareste pe AA si ramane in pozitia culcat, sau daca nu il ajunge pe AA si nu prinde mansonul pe o distanta de 20 de pasi, proba C e intrerupta.

 

 

 1. Respingerea unui atac din faza de supraveghere                                   20 pct

 

a)            Comenzi sonore:         „LASĂ”,  „PAS / TRECI”,

 

b)            Descrierea exerciţiului:

După o fază de supraveghere de circa 5 secunde, la semnalul AE, AA atacă câinele. Câinele trebuie să se apere energic prin apucare fermă a manşonului, fără ca CC să intervină. După ce cainele a prins manşonul AA il ameninta initial cu bastonul, apoi îi aplică două lovituri in zona umerilor sau a greabanului. La semnalul AE, AA se opreşte şi câinele trebuie să dea drumul manşonului dupa un moment de tranzitie. CC poate să dea o comandă pentru „LASĂ”.

Dacă câinele nu lasă după prima Cs atunci CC poate primi de la AE permisiunea de a da până la alte două comenzi suplimentare pentru „LASĂ”. Dacă câinele nu a lăsat nici după a treia Cs (una permisă şi două suplimentare) atunci este descalificat. Când dă comanda CC trebuie să stea liniştit şi nemişcat. După ce a dat drumul manşonului, câinele trebuie să-l urmărească atent pe AA şi să stea aproape de el. La semnalul AE, CC se duce direct către câinele lui în pas normal şi îl aduce în poziţia de bază. Bastonul nu este luat de la AA.

 

c)            Notare:

Se apreciază: muşcătura rapidă şi fermă, priza plină şi sigură până la lăsare, după lăsare – o atentă şi apropiată supraveghere a AA.

Se vor penaliza nerealizarea principalelor elemente ale exerciţiului şi Cs suplimentare.

Daca exemplarul nu suporta bine presiunea din partea AA, scapa priza mansonului si este alungat de AA, proba C este intrerupta. Dacă în faza de supraveghere câinele este uşor neatent sau puţin agresiv exerciţiul va fi depunctat cu 1 punct, dacă câinele este foarte neatent sau foarte agresiv exerciţiul va fi depunctat cu 2 puncte. Dacă câinele nu îl supraveghează deloc pe AA dar rămâne lângă el exerciţiul va fi depunctat cu 3 puncte.

Dacă în timp ce CC se aproprie, câinele vine spre el, exerciţiul va fi notat cu nesatisfăcător. Dacă câinele îl părăseşte pe AA înainte de semnal, sau dacă CC este nevoit să dea o Cs pentru a-l obliga să rămână lângă AA atunci se va întrerupe proba de pază–apărare.

 

 1. Escortarea din spate                                                                                   5 pct

 

a)            Comenzi sonore:         „PAS”

 

b)            Descrierea exerciţiului:

La finalul şi în continuarea exerciţiului 4 are loc o escortare din spate a AA pe o distanţă de circa 30 paşi. Parcursul escortării este hotărât de AE. CC îl somează pe AA să meargă inaintea lui si îl urmează cu câinele liber la picior, de la o depărtare de 5 paşi. Distanţa de 5 paşi în spatele AA trebuie menţinută pe toată durata escortării. Exerciţiul de escortare  a AA din spate este legată de exerciţiile de atac din supraveghere asupra câinelui  şi de atac din escortare.

 

c)            Notare:

Se vor penaliza greşeli în mersul corect la picior, lipsa atenţiei câinelui în observarea AA şi nemenţinerea distanţei de 5 paşi pe durata escortării.

Se vor acorda 5 puncte pentru atentia corecta la AA, pozitia corecta in mersul la pas si pastrarea distantei de 5 pasi fata de AA.

 

 1. Respingere din faza de escortare                                                            15 pct

 

a)            Comenzi sonore:         „LASĂ”,  „TRECI”

 

b)            Descrierea exerciţiului:

In timpul escortării din spate, la semnalul AE, AA execută un atac asupra câinelui. Câinele trebuie să se apere energic prin apucare fermă a manşonului, fără ca CC să intervină. Câinele trebuie să muşte doar manşonul. După ce câinele a prins manşonul, CC trebuie să rămână pe loc. La semnalul AE, AA opreşte atacul şi câinele trebuie să dea drumul manşonului dupa o scurta perioada de tranzitie. CC poate să dea o Cs pentru „LASĂ”.

Dacă câinele nu lasă după prima Cs atunci CC poate primi de la AE permisiunea de a da până la alte două comenzi suplimentare pentru „LASĂ”. Dacă câinele nu a lăsat nici după a treia Cs (una permisă şi două suplimentare) atunci este descalificat. Când dă comanda, CC trebuie să stea liniştit şi nemişcat. După ce a dat drumul manşonului, câinele trebuie sa rămână lângă AA şi să-l urmărească atent. La semnalul AE, CC se duce direct către câinele lui în pas normal şi îl aduce în poziţia de bază. Bastonul este luat de la AA.

Urmează o escortare laterală a AA spre AE pe o distanţă de circa 20 paşi. O Cs pentru mers liber la picior este permisă. Câinele trebuie să meargă în partea dreaptă a AA astfel încât să se  afle între CC şi AA. Câinele trebuie să-l supravegheze pe AA în timpul escortării dar nu are voie să sară pe el sau să-l muşte. Grupul se opreşte în faţa AE. CC predă bastonul AE.

AE dă bastonul AA şi-l trimite la ascunzătoarea stabilită pentru atacul lansat.

 

c)            Notarea:

Se apreciază: muşcătura rapidă şi fermă, priza plină şi sigură până la lăsare, după lăsare şi în timpul escortărilor o atentă şi apropiată supraveghere a AA.

Se vor depuncta nerealizarea principalelor elemente ale exerciţiului.

Dacă în faza de escortare câinele este uşor neatent sau puţin agresiv exerciţiul va fi depunctat cu 1 punct, dacă câinele este foarte neatent sau foarte agresiv exerciţiul va fi depunctat cu 2 puncte. Dacă câinele nu îl supraveghează deloc pe AA în escortare dar rămâne lângă el exerciţiul va fi depunctat cu 3 puncte.

Dacă în timp ce CC se aproprie, câinele vine spre el, exerciţiul va fi notat ca nesatisfăcător.

Dacă câinele îl părăseşte pe AA înainte ca CC să primească de la AE semnalul de a lua câinele sau dacă CC este nevoit să dea o Cs pentru a obliga câinele să rămână lângă AA atunci se va întrerupe proba de pază–apărare.

 

 1. Atac lansat                                                                                               10 pct

 

a)            Comenzi sonore:         „SEZI”,  „ATAC”,  „LASĂ”

 

b)            Descrierea exerciţiului:

CC primeste indicatia de a se deplasa la punctul de start al exercitiului – se vor deplasa in mers la pas fara lesa, corect, cu cainele atent, vesel si concentrat. CC şi câinele liber se poziţionează (cu comanda ,,sezi”) pe locul marcat pentru atac care se află pe linia mediana a terenului, în dreptul primei ascunzători. Câinele poate fi ţinut de zgardă, dar CC nu are voie să-l stimuleze. Cainele trebuie sa stea calm si atent. La semnalul AE, AA echipat cu un baston iese de după ascunzătoare şi aleargă spre linia de mijloc. Pe linia de mijloc AA alergă ameninţător către CCc făcând gesturi de provocare cu bastonul şi scoţând sunete de intimidare. Când AA s-a apropiat de CCc la distanţa de 40-50 paşi, la semnalul AE, CC îşi lasă câinele liber şi îi dă Cs „ATAC”. Câinele trebuie să oprească atacul cu prindere energică, fără să şovăie. Câinele are voie să prindă doar de manşonul de protecţie al AA. Cainele trebuie sa efectueze un atac energic cu muşcătura puternică, priza rapidă, fermă şi plină. CC nu are voie să părăsească loculmarcatpentruatac. La semnalul AE, AA opreşte acţiunea agresivă şi rămâne nemişcat Dupa un moment de tranzitie, câinele trebuie să dea drumul manşonului. CC poate să dea o Cs pentru „LASĂ”.

Dacă câinele nu lasă după prima Cs atunci CC poate primi de la AE permisiunea de a da până la alte două comenzi suplimentare pentru „LASĂ”. Dacă câinele nu a lăsat nici după a treia Cs (una permisă şi două suplimentare) atunci este descalificat. Când dă comanda CC trebuie să stea liniştit şi nemişcat. După ce a dat drumul manşonului, câinele trebuie să-l supravegheze atent pe AA şi să stea aproape de el.

 

c)           Notare:

Se apreciază: atac energic cu muşcătura puternică, priza rapidă, fermă şi plină până la lăsare, după lăsare o supraveghere atentă şi apropiată a AA.

Se vor depuncta nerealizarea principalelor elemente ale exerciţiului.

Dacă în faza de supraveghere câinele este uşor neatent sau puţin agresiv exerciţiul va fi depunctat cu 1 punct, dacă câinele este foarte neatent sau foarte agresiv exerciţiul va fi depunctat cu 2 puncte. Dacă câinele nu îl supraveghează deloc pe AA dar rămâne lângă el exerciţiul va fi depunctat cu 3 puncte.
Daca cainele il paraseste pe AA inainte de comanda AE catre CC de a se deplasa spre caine, sau daca CC da o comanda pentru a mentine cainele in atentie la AA, proba C este oprita.

 

 1. Respingere atac din faza de supraveghere                                           20 pct

 

a)            Comenzi sonore:         „LASĂ”,   „PAS”,

 

b)            Descrierea exerciţiului:

După o fază de supraveghere de circa 5 sec, AA la semnalul AE atacă câinele. Câinele trebuie să se apere energic prin apucare fermă a manşonului, fără ca CC să intervină. Câinele trebuie să muşte doar manşonul. După ce câinele a prins manşonul, prin atitudine si miscari de amenintare, AA incearca sa intimideze cainele si îi aplică apoi două lovituri cu bastonul peste umeri şi în zona greabănului. In aceasta faza a exercitiului trebuie monitorizata reactia cainelui, pentru a-i observa rezistenta. La semnalul AE, AA se opreşte şi câinele trebuie să dea drumul manşonului dupa un moment de tranzitie. CC poate să dea o Cs pentru „LASĂ”.

Dacă câinele nu lasă după prima Cs atunci CC poate primi de la AE permisiunea de a da până la alte două comenzi suplimentare pentru „LASĂ”. Dacă câinele nu a lăsat nici după a treia Cs (una permisă şi două suplimentare) atunci este descalificat. Când dă comanda, CC trebuie să stea liniştit şi nemişcat. După ce a dat drumul manşonului, câinele trebuie să-l supravegheze atent pe AA şi să stea aproape de el.

La semnalul AE, CC se duce direct către câinele lui în pas normal şi prin Cs „TRECI” îl aduce în poziţia de bază. CC ia bastonul de la AA.

Urmează o escortare laterală a AA până la AE pe o distanţă de circa 20 de paşi. O Cs „PAS” pentru mers la picior este permisă. Câinele trebuie să meargă în partea dreaptă a AA astfel încât să se  afle între CC şi AA. Câinele trebuie să-l supravegheze atent pe AA în timpul escortării dar nu are voie să sară pe el sau să-l muşte.

Grupul se opreşte în faţa AE. CC predă AA şi bastonul la AE şi anunţă încheierea probei de pază-apărare. La instructiunile arbitrului, CC porneste cu cainele la picior, fara lesa, catre punctul in care urmeaza sa fie prezentata evaluarea, iar AA primeste instructiunea de a parasi terenul. Înainte de a se anunţa notarea, la indicaţia AE, câinele este legat în lesă.

 

c)           Notarea:

Se apreciază: atac energic cu muşcătura puternică, priza rapidă, fermă şi plină până la lăsare, după lăsare supraveghere atentă şi apropiată a AA, observarea atentă a AA în faza de escortare.

Se vor depuncta nerealizarea principalelor elemente ale exerciţiului.

Dacă în faza de supraveghere câinele este uşor neatent sau puţin agresiv exerciţiul va fi depunctat cu un punct, dacă câinele este foarte neatent sau foarte agresiv exerciţiul va fi depunctat cu două puncte. Dacă câinele nu îl supraveghează deloc pe AA dar rămâne lângă el exerciţiul va fi depunctat cu 3 puncte.

Dacă în timp ce CC se apropie, câinele vine spre el, exerciţiul va fi notat cu nesatisfăcător. Daca cainele il paraseste pe AA inainte de comanda AE catre CC de a se deplasa spre caine, sau daca CC da o comanda pentru a mentine cainele in atentie la AA, proba C este oprita.

Această probă este încheiată când AE anunţă punctajul.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIII.          Scheme:

 

 

Obiect de aport

Greutate aportor

650 grame

1000 grame

2000 grame

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obstacol 1m

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palisadă

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

prezentare schematica a probelor de disciplina:

 

 

prezentare schematica a trasarii urmei:

 

 

 

 

 

 

 

 1. EXAMEN CÂINE DE URMĂ  FH 1

 

 

Punctaj maxim:                                                                                100 puncte

Prelucrarea urmei                                                                                  79 puncte

Obiecte (3 x5 + 1 x6):                                                                            21 puncte

In cazul in care cainele nu gaseste obiectele, calificativul maxim acordat va fi ,,satisfacator”.

 

Caracteristici

Urma straina, intretaiata in 2 puncte;

2 urme straine proaspete, de distragere;

Timp de prelucrare:        30 minute;

Urma străină:                   1200 paşi, cel puţin, trasare pe 7 laturi;

Vechime urmă:                180 minute, cel puţin;

Unghiuri:                         6 unghiuri drepte, în conformitate cu terenul;

Obiecte:                           4 obiecte;

Se va folosi o lesă de 10 metri sau exerciţiul poate fi desfăşurat fără lesă.

Se va indica poziţia de start.

 

Dreptul de participare:

Pentru a participa la examenul FH1, cainele trebuie ca in ziua examinarii să fi împlinit vârsta de 18 luni. Nu se admit excepţii. La data examenului câinele trebuie sa fi promovat examenul BH.

 

Reguli generale:

AE sau RE stabileste si schiteaza traseul şi adaptabilitatea la teren. Ordinea concurenţilor este trasă la sorţi, încă o dată, în prezenţa AE, după trasarea urmelor. Urmele trebuie trasate diferit – nu se permite ca obiectele şi urmele să fie poziţionate la fel pentru fiecare urmă trasată.

Trasatorul de urmă trebuie să arate AE obiectele înainte să traseze urma. Obiectele trebuie bine imprimate cu miros (minim 30 min.). Obiectele folosite pot fi din diferite materiale (piele, textile, lemn). Obiectele trebuie să aibă lungime de circa 10cm, lăţime 2-3cm, grosime 0,5-1cm şi nu trebuie să se deosebească prea tare la culoare faţă de terenul urmei. Toate obiectele vor fi numerotate vizibil şi vor purta acelaţi număr cu cel al concurentului.

Punctul de pornire al urmei – vatra – va fi indicat cu un marcator care va fi infipt in pamant, in stanga acestuia. Trasatorul va întârzia puţin la locul de plecare apoi va porni în direcţia indicată. Laturile urmei se trasează cu pas normal şi trebuie să fie adaptate terenului.

Inainte de inceperea probei, CC va comunica AE modalitatea de semnalizare a obiectelor – acceptare (aport), sau respingere (ramanere pe loc in sezi/ culcat / in picioare); semnalizarea prin ambele metode, alternativ, este defectuoasa, iar obiectele vor fi notate doar in cazul semnalizarii corecte, conforme cu metoda declarata initial.

Obiectele vor fi plasate la distante neregulate pe urma, la nu mai putin de 20 de pasi de unghiuri. Primul articol trebuie plasat la cel putin 250 de pasi de vatra. Cel de-al patrulea (si ultimul) articol va fi plasat la finalul urmei. obiectele se plaseaza pe urma, nu in lateralul ei, iar pe schita vor fi marcate cu ,,x”.

Este obligatoriu ca traseul urmei sa intalneasca tipuri diferite de teren. Nu este necesar ca urma sa traverseze suprafata dura a unui drum foarte tranzitat.

Forma urmei trebuie sa fie aleatorie, natural pauzibila, iar schemele clasice de urma sunt de evitat.

La indicatiile AE, in punctele indicate de acesta, cu o jumătate de oră înainte de începutul timpului de lucru, un alt trasator de urmă strain va trasa 2 urme de distragere care vor intersecta două laturi ale urmei, la nu mai putin de 40 de pasi de unghiuri.  Urma de distragere nu trebuie să intersecteze prima sau ultima latură.

 

Reguli de execuţie:

Comandă sonoră:        „CAUTĂ”

Cs sonore sunt permise la începutul căutării urmei şi după găsirea fiecărui obiect indicat de către câine şi ridicat de CC.

Cainelui i se acorda timpul necesar pentru luarea mirosului la vatra. Folosirea forţei nu este permisă înaintea, la începutul sau pe durata exerciţiului de căutare. CC nu are voie sa incurajeze cainele sa inainteze pentru a-i stimula procesarea mirosului. Daca CC considera ca exemplarul sau nu a identificat mirosul, poate reporni cautarea, daca cainele nu s-a indepartat mai mult de 15 pasi de vatra. In aceasta situatie se vor scadea la notare cel putin 4 puncte.

Prelucrarea urmei trebuie executata calm, asa incat CC sa urmeze cainele lejer, la pas. Semnalizarea obiectelor trebuie sa fie imediata si clara, prin metoda specificata. CC se deplaseaza la caine si marcheaza gasirea obiectului prin ridicaea mainii. Poate lauda cainele inainte de a continua cautarea. Cand cainele localizeaza un obiect care nu apartine trasatorului, nu trebuie sa-l semnalizeze.

Daca cainele intra pe urma de distrage si o urmeaza pentru mai mult de 25 de pasi, examinarea este oprita.

Daca prelucrarea urmei nu se finalizeaza in 30 de minute, examinarea este oprita.

 

Evaluarea:

Punctajul maxim de 100 de puncte nu poate fi acordat decat unui caine care demonstreaza o prelucrare convingatoare a urmei de la inceput pana la sfarsit si care semnalizeaza corect toate obiectele. Toate unghiurile trebuie prelucrate sigur. cainele nu trebuie sa fie distras de urmele de intretaiere. Pentru obiectele nesemnalizate nu se acorda niciun punct. In cazul in care cainele nu gaseste niciun obiect, calificativul maxim acordata va fi ,,satisfacator”. daca semnalizeaza fals un obiect (semnalizare fara obiect, sau de obiect care nu apartine trasatorului) se vor scadea 2 puncte. Daca cainele iese din urma cu mai mult de o lungime de lesa, examinarea este oprita.

Examenul este promovat numai daca s-a obtinut un punctaj de minim 70 de puncte.

calificative:

96 – 100 puncte = excelent

90 – 95 puncte = foarte bun

80 – 89 puncte = bun

70 – 79 puncte = satisfacator

0 -69 puncte = insuficient

 

scheme de urma FH 1

 

 

 1. EXAMEN CÂINE DE URMĂ  FH 2

 

Punctaj maxim:                                                                                100 puncte

Prelucrarea urmei                                                                                  79 puncte

Obiecte (7 x3):                                                                                       21 puncte

In cazul in care cainele nu gaseste obiectele, calificativul maxim acordatat va fi ,,satisfacator”.

 

Caracteristici

Limită de timp:               45 minute;

Urma străină:                   1800 paşi, cel puţin, trasare 8 laturi;

Vechime urmă:                180 minute, cel puţin;

Unghiuri:                         7 unghiuri drepte, în conformitate cu terenul;

Obiecte:                           7 obiecte;

Se va folosi o lesă de 10 metri sau exerciţiul poate fi desfăşurat fără lesă.

Se va indica poziţia de start.

 

Dreptul de participare:

Pentru a participa la examenul FH2, cainele trebuie ca in ziua examinarii să fi împlinit vârsta de 18 luni. Nu se admit excepţii. La data examenului câinele trebuie sa fi promovat examenul BH.

 

Reguli generale:

AE sau RE stabilesc traseul şi adaptabilitatea la teren. Ordinea concurenţilor este trasă la sorţi, încă o dată, în prezenţa AE, după trasarea urmelor. Urmele trebuie trasate diferit în cele două zile. Nu se permite ca obiectele şi urmele să fie poziţionate la fel pentru fiecare urmă trasată. Urmele străine pentru fiecare participant urmează să fie trasate în două zile succesive, în locuri diferite şi de trasatori de urmă diferiţi

Trasatorul de urmă trebuie să arate AE obiectele înainte să traseze urma. Obiectele trebuie bine imprimate cu miros (minim 30 min.). Obiectele folosite pot fi din diferite materiale (piele, textile, lemn). Obiectele trebuie să aibă lungime de circa 10cm, lăţime 2-3cm, grosime 0,5-1cm şi nu trebuie să se deosebească prea tare la culoare faţă de terenul urmei. Toate obiectele vor fi numerotate vizibil şi vor purta acelaţi număr cu cel al concurentului.

Punctul de pornire al urmei – vatra – va fi indicat cu un marcator care va fi infipt in pamant, in stanga acestuia. Trasatorul va întârzia puţin la locul de plecare apoi va porni în direcţia indicată în faţa liniei de bază a câmpului de pornire. Laturile urmei se trasează cu pas normal şi trebuie să fie adaptate terenului.  O latură de circa 30m  trebuie să fie trasată ca semicerc cu raza de cel puţin 3 lungimi de lesă – aceasta incepe si se termina cu cate un unghi de 90 o. Cele 7 unghiuri, dintre care cel puţin două trebuie să fie unghiuri ascuţite între 30o şi 60o, se fac cu pas normal. Obiectele se distribuie neregulat pe toate laturile urmei, ultimul obiect va fi amplasat la finalul traseului. Obiectele trebuie lăsate din mers. Primul obiect se plaseaza la cel putin 100 de pasi de la vatra, pe prima sau a doua latura. Urmatoarele obiecte vor fi pozitionate aleatoriu – se pot pozitiona 2 obiecte pe o singura latura. Mirosul urmei nu trebuie modificat la plasarea obiectelor. Trasatorul nu are voie să-şi târască picioarele sau să se oprească. Obiectele cu miros vor fi plasate pe urmă, nu lângă ea, la nu mai putin de 20 de pasi inainte sau dupa unghiuri. După ce a pus ultimul obiect (la finalul urmei) trasatorul trebuie să mai facă câţiva paşi drept înainte. În timp ce urma este trasată CC şi câinele nu trebuie să vadă traseul.

Cu o jumătate de oră înainte de începutul timpului de lucru un alt trasator de urmă, strain, va trasa o urmă de distragere care va intersecta două laturi ale urmei cu care va forma un unghi care să nu fie mai mic de 60o , la nu mai putin de 40 de pasi de unghi.  Urma de distragere nu trebuie să intersectezeprima sau ultima latură şi nici să intersecteze de două ori aceeaşi latură.

AE, asistentul său si trasatorul nu pot sta in raza de actiune a echipei CC – caine în timpul în care acestia prelucreaza urma. AE întrerupe exerciţiul dacă CC a ajuns la o distanţă de peste 10m de urmă. Exerciţiul va fi întrerupt în orice caz când AE are impresia că într-o anumită situaţie câinele nu mai poate relua căutarea din proprie iniţiativă.

 

Reguli de execuţie:

a)            Comandă sonoră:        „CAUTĂ”

Cs sonore sunt permise la începutul căutării urmei şi după găsirea fiecărui obiect indicat de către câine şi ridicat de CC. Cs ocazionale „CAUTĂ” şi încurajările ocazionale sunt permise, exceptând unghiurile traseului şi momentele când câinele este în dreptul obiectelor.

 

b)            Descrierea exerciţiului:

CC îşi pregăteşte câinele pentru urmă. Câinele poate căuta liber sau într-o lesă de 10m. Lesa poate fi legată peste spate, lateral sau printre picioarele anterioare/posterioareale câinelui. Ea poate fi prinsă direct de zgardă, dar aceasta să nu fie pe strangulant, ori de un ham de urmă (pe piept ori pe spate, fără alte curele suplimentare). Folosirea forţei nu este permisă înaintea, la începutul sau pe durata exerciţiului de căutare.

Când sunt chemaţi, CC şi câinele se vor prezenta la AE şi anunţă modul de semnalare a obiectelor.
La semnalul AE, câinele este dus încet şi poziţionat pe locul de start. După ce a luat urma, câinele trebuie să prelucreze urma sigur, liniştit, cu nasul în jos. Apoi trebuie să urmeze traseul cu nasul în jos, într-un ritm constant. CC va rămâne la 10 metri în spatele câinelui fie că foloseşte sau nu o lesă. Lesa poate fi purtata cu bucla, insa nu poate fi eliberata din mana de CC. Câinele trebuie să prelucreze unghiurile sigur pe sine. După fiecare unghi câinele trebuie să caute în acelaşi ritm.

În momentul în care câinele localizează un obiect fie îl va accepta obiectul (aporta), fie il va respinge, semnalizand astfel, imediat şi convingător, că l-a găsit, fără o presiune a CC. La aportare câinele poate rămâne în picioare, se poate aşeza pe loc sau poate veni să-l aducă la CC. Se va penaliza plecarea cu obiectul în gură sau apucarea acestuia în poziţia culcat. Indicarea obiectelor prin respingere se poate efectua din poziţia culcat, şezi sau în picioare. Alternarea acestor trei poziţii este permisă. După ce obiectul a fost aportat sau indicat, CC lasă lesa şi se apropie de câinele său. Prin ridicarea obiectului CC va arăta că obiectul a fost descoperit de câine.  In continuare CC va lua lesa şi va comanda câinelui să caute din nou.

Cainele nu are voie sa primeasca hrana in timpul prelucrarii urmei.

CC are dreptul, după o convorbire cu AE, să facă o scurtă pauză dacă se consideră că este necesară şi câinele are nevoie de una, cauzele fiind starea fizică, epuizarea, căldura.  Pauza luată intră în timpul de lucru.

CC are voie în timpul pauzei sau la găsirea oricărui obiect, să cureţe capul, ochii şi nasul câinelui. In acest caz CC poate folosi o cârpă udă sau un burete ud, aceste mijloace de ajutor trebuie arătate înainte de începerea prelucrării urmei către AE.

La sfârşitul urmei CC va preda AE toate obiectele găsite.

c)            Notare:

Pentru a obţine un atestat de câine de urmă FH2, trebuie ca urma să fie absolvita cu cel puţin 70 puncte.

Ritmul de căutare nu este un criteriu de apreciere dacă urma este parcursă intens, regulat şi convingător iar câinele demonstrează o bună prelucrare a urmei. Verificarile in exteriorul urmei, fără a părăsi urma, nu sunt considerate greşeală.

Se vor penaliza: repunerea pe urma, nasul ridicat, încercuirea unghiurilor, ajutor verbal sau prin lesă, încurajări repetate, semnalizarea greşită a obiectelor.

Dacă cainele părăseşte urma cu mai mult de o lungime de lesă exerciţiul este întrerupt.

Dacă câinele părăseşte urma şi este tras înapoi de CC, AE dă ordin să fie urmat câinele. Dacă această indicaţie nu este respectată AE trebuie să întrerupă exerciţiul.

Dacă după 45 minute de la începerea urmei nu s-a ajuns la capătul urmei, AE va întrerupe exerciţiul. Doar în cazul în care câinele se află pe ultima latură, câinele nu poate fi întrerupt datorită depăşirii limitei de timp. Executia demonstrata până la întrerupere va fi punctată.

Căutarea, găsirea şi semnalizarea marcatorului de vatra nu se punctează. Punctarea începe cu prelucrarea urmei.

În cazul în care câinele semnalizează găsirea unui obiect prin aportare şi a altui obiect prin indicare se consideră greşeală. Se punctează numai semnalizările corecte. Semnalizarea greşită intră în notarea fiecărei laturi. Obiectele negăsite nu trebuie arătate la CC.

Pentru obiecte care nu au fost aportate sau indicate nu se dau puncte. Acordarea punctelor pentru prelucrarea urmei se efectuează în funcţie de lungimea şi gradul de dificultate al traseului.

Aprecierea parcursului laturilor din traseu se face cu note şi puncte.

Dacă câinele rămâne mult într-un loc fără să caute exerciţiul poate fi întrerupt chiar dacă câinele se mai află pe traseu.

 

Această probă este încheiată atunci când AE anunţă punctajul.

 

 

 

 

 

 

 

XI.                  EXAMEN CÂINI UTILITARI DE URMĂ  IPO-FH

 

Constă in:

 1. Proba de urmă, prima zi                                  100 puncte
 2. Proba de urmă, a doua zi                                 100 puncte

Punctaj total                                                              200 puncte

 

 

A – PROBA DE URMĂ IPO-FH

 

 

Punctaj maxim / proba de urmă:                                                 100 puncte

Prelucrarea urmei                                                                                  79 puncte

Obiecte 7 x 3 puncte:                                                                           21 puncte

In cazul in care cainele nu gaseste obiectle, calificativul maxim acordata va fi ,,satisfacator”.

 

Caracteristici

Limită de timp:               45 minute;

Urma străină:                   1800 paşi, cel puţin, trasare 8 laturi;

Vechime urmă:                180 minute, cel puţin;

Unghiuri:                         7 unghiuri drepte, în conformitate cu terenul;

Obiecte:                           7 obiecte;

Se va folosi o lesă de 10 metri sau exerciţiul poate fi desfăşurat fără lesă.

Se va indica poziţia de start.

 

Dreptul de participare:

Pentru a participa la examenul IPO-FH, cainele trebuie ca in ziua examinarii sa aiba varsta stipulata de regulament si sa fi promovat examenul BH.

 

Reguli generale:

 

AE sau RE stabilesc traseul şi adaptabilitatea la teren. Ordinea concurenţilor este trasă la sorţi, încă o dată, în prezenţa AE, după trasarea urmelor. Urmele trebuie trasate diferit în cele două zile. Nu se permite ca obiectele şi urmele să fie poziţionate la fel pentru fiecare urmă trasată. Urmele străine pentru fiecare participant urmează să fie trasate în două zile succesive, în locuri diferite şi de trasatori de urmă diferiţi

Trasatorul de urmă trebuie să arate AE obiectele înainte să traseze urma. Obiectele trebuie bine imprimate cu miros (minim 30 min.). Obiectele folosite pot fi din diferite materiale (piele, textile, lemn). Obiectele trebuie să aibă lungime de circa 10cm, lăţime 2-3cm, grosime 0,5-1cm şi nu trebuie să se deosebească prea tare la culoare faţă de terenul urmei. Toate obiectele vor fi numerotate vizibil şi vor purta acelaţi număr cu cel al concurentului.

Punctul de pornire al urmei – vatra – va fi indicat cu un marcator care va fi infipt in pamant, in stanga acestuia. Trasatorul va întârzia puţin la locul de plecare apoi va porni în direcţia indicată în faţa liniei de bază a câmpului de pornire. Laturile urmei se trasează cu pas normal şi trebuie să fie adaptate terenului.  O latură de circa 30m  trebuie să fie trasată ca semicerc cu raza de cel puţin 3 lungimi de lesă – aceasta incepe si se termina cu cate un unghi de 90 o. Cele 7 unghiuri, dintre care cel puţin două trebuie să fie unghiuri ascuţite între 30o şi 60o, se fac cu pas normal. Obiectele se distribuie neregulat pe toate laturile urmei, ultimul obiect va fi amplasat la finalul traseului. Obiectele trebuie lăsate din mers. Primul obiect se plaseaza la cel putin 100 de pasi de la vatra, pe prima sau a doua latura. Urmatoarele obiecte vor fi pozitionate aleatoriu – se pot pozitiona 2 obiecte pe o singura latura. Mirosul urmei nu trebuie modificat la plasarea obiectelor. Trasatorul nu are voie să-şi târască picioarele sau să se oprească. Obiectele cu miros vor fi plasate pe urmă, nu lângă ea, la nu mai putin de 20 de pasi inainte sau dupa unghiuri. După ce a pus ultimul obiect (la finalul urmei) trasatorul trebuie să mai facă câţiva paşi drept înainte. În timp ce urma este trasată CC şi câinele nu trebuie să vadă traseul.

Cu o jumătate de oră înainte de începutul timpului de lucru un alt trasator de urmă strain va trasa o urmă de distragere care va intersecta două laturi ale urmei cu care va forma un unghi care să nu fie mai mic de 60o , la nu mai putin de 40 de pasi de unghi.  Urma de distragere nu trebuie să intersectezeprima sau ultima latură şi nici să intersecteze de două ori aceeaşi latură.

AE, asistentul său si trasatorul nu pot sta in raza de actiune a echipei CC – caine în timpul în care acestia prelucreaza urma. AE întrerupe exerciţiul dacă CC a ajuns la o distanţă de peste 10m de urmă. Exerciţiul va fi întrerupt în orice caz când AE are impresia că într-o anumită situaţie câinele nu mai poate relua căutarea din proprie iniţiativă.

 

Reguli de execuţie:

 

a)            Comandă sonoră:        „CAUTĂ”

Cs sonore sunt permise la începutul căutării urmei şi după găsirea fiecărui obiect indicat de către câine şi ridicat de CC. Cs ocazionale „CAUTĂ” şi încurajările ocazionale sunt permise, exceptând unghiurile traseului şi momentele când câinele este în dreptul obiectelor.

 

b)            Descrierea exerciţiului:

CC îşi pregăteşte câinele pentru urmă. Câinele poate căuta liber sau într-o lesă de 10m. Lesa poate fi legată peste spate, lateral sau printre picioarele anterioare/posterioareale câinelui. Ea poate fi prinsă direct de zgardă, dar aceasta să nu fie pe strangulant, ori de un ham de urmă (pe piept ori pe spate, fără alte curele suplimentare). Folosirea forţei nu este permisă înaintea, la începutul sau pe durata exerciţiului de căutare.

Când sunt chemaţi, CC şi câinele se vor prezenta la AE şi anunţă modul de semnalare a obiectelor.
La semnalul AE, câinele este dus încet şi poziţionat pe locul de start. După ce a luat urma, câinele trebuie să prelucreze urma sigur, liniştit, cu nasul în jos. Apoi trebuie să urmeze traseul cu nasul în jos, într-un ritm constant. CC va rămâne la 10 metri în spatele câinelui fie că foloseşte sau nu o lesă. Lesa poate fi purtata cu bucla, insa nu poate fi eliberata din mana de CC. Câinele trebuie să prelucreze unghiurile sigur pe sine. După fiecare unghi câinele trebuie să caute în acelaşi ritm.

În momentul în care câinele localizează un obiect fie îl va accepta obiectul (aporta), fie il va respinge, semnalizand astfel, imediat şi convingător, că l-a găsit, fără o presiune a CC. La aportare câinele poate rămâne în picioare, se poate aşeza pe loc sau poate veni să-l aducă la CC. Se va penaliza plecarea cu obiectul în gură sau apucarea acestuia în poziţia culcat. Indicarea obiectelor prin respingere se poate efectua din poziţia culcat, şezi sau în picioare. Alternarea acestor trei poziţii este permisă. După ce obiectul a fost aportat sau indicat, CC lasă lesa şi se apropie de câinele său. Prin ridicarea obiectului CC va arăta că obiectul a fost descoperit de câine.  In continuare CC va lua lesa şi va comanda câinelui să caute din nou.

Cainele nu are voie sa primeasca hrana in timpul prelucrarii urmei.

CC are dreptul, după o convorbire cu AE, să facă o scurtă pauză dacă se consideră că este necesară şi câinele are nevoie de una, cauzele fiind starea fizică, epuizarea, căldura.  Pauza luată intră în timpul de lucru.

CC are voie în timpul pauzei sau la găsirea oricărui obiect, să cureţe capul, ochii şi nasul câinelui. In acest caz CC poate folosi o cârpă udă sau un burete ud, aceste mijloace de ajutor trebuie arătate înainte de începerea prelucrării urmei către AE.

La sfârşitul urmei CC va preda AE toate obiectele găsite.

c)            Notare:

Pentru a obţine un atestat de câine utilitar de urmă IPO-FH, trebuie ca ambele urme să fie absolvite cu cel puţin 70 puncte.

Ritmul de căutare nu este un criteriu de apreciere dacă urma este parcursă intens, regulat şi convingător iar câinele demonstrează o bună prelucrare a urmei. Verificarile in exteriorul urmei, fără a părăsi urma, nu sunt considerate greşeală.

Se vor penaliza: repunerea pe urma, nasul ridicat, încercuirea unghiurilor, ajutor verbal sau prin lesă, încurajări repetate, semnalizarea greşită a obiectelor.

Dacă cainele părăseşte urma cu mai mult de o lungime de lesă exerciţiul este întrerupt.

Dacă câinele părăseşte urma şi este tras înapoi de CC, AE dă ordin să fie urmat câinele. Dacă această indicaţie nu este respectată AE trebuie să întrerupă exerciţiul.

Dacă după 45 minute de la începerea urmei nu s-a ajuns la capătul urmei, AE va întrerupe exerciţiul. Doar în cazul în care câinele se află pe ultima latură, câinele nu poate fi întrerupt datorită depăşirii limitei de timp. Executia demonstrata până la întrerupere va fi punctată.

Căutarea, găsirea şi semnalizarea marcatorului de vatra nu se punctează. Punctarea începe cu prelucrarea urmei.

În cazul în care câinele semnalizează găsirea unui obiect prin aportare şi a altui obiect prin indicare se consideră greşeală. Se punctează numai semnalizările corecte. Semnalizarea greşită intră în notarea fiecărei laturi. Obiectele negăsite nu trebuie arătate la CC.

Pentru obiecte care nu au fost aportate sau indicate nu se dau puncte. Acordarea punctelor pentru prelucrarea urmei se efectuează în funcţie de lungimea şi gradul de dificultate al traseului.

Aprecierea parcursului laturilor din traseu se face cu note şi puncte.

Dacă câinele rămâne mult într-un loc fără să caute exerciţiul poate fi întrerupt chiar dacă câinele se mai află pe traseu.

 

Această probă este încheiată atunci când AE anunţă punctajul.

 

Prezentare schematica a trasarii urmei:

 

 

 

 

Scheme de urma FH2 & IPO FH